การรับสมาชิก และการตั้งชื่อ สำหรับสมาชิกใหม่

4 posts / 0 new
เวลาโพสล่าสุด
webmaster
การรับสมาชิก และการตั้งชื่อ สำหรับสมาชิกใหม่

เนื่องจากปัญหามีผู้สมัครชาวต่างชาติ เข้ามาสร้างความวุ่นวายในเว็บไซต์หลายประการ  ทางเราได้พยายามหาทางป้องกันด้วยวิธีต่างๆโดยยังคงความสะดวกในการใช้งานของ ท่านสมาชิก แต่ยังไม่สามารถป้องกันได้ และใช้เวลามากในการตรวจสอบข้อมูล

นับตั้งแต่ 8 ตุลาคม เนื่องจากระบบการสมัครสมาชิกอัติโนมัติไม่สามารถคัดกรองผู้สมัครได้ ยังคงมีชาวต่างชาติเข้ามาโพสข้อความโฆษณาจำนวนมาก ดังนั้นนับตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2555 สมาชิกใหม่จะต้องรออนุมัติจากผู้ดูแลระบบ  ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน หรืออาจน้อยกว่านั้น จึงจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

นับตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2555 จึงขอให้สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่ทุกท่าน ใช้ชื่อสมาชิก หรือ นามแฝง เป็นภาษาไทยเท่านั้น เช่น อภิสิทธิ์ ปริศนา มดแดง หมูน้อย

สมาชิกใหม่ ที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ จะโดนลบทิ้ง เนื่องจากยากต่อการคัดกรอง และเสียเวลามากในการตรวจสอบ

ส่วน สมาชิกเก่า ที่สมัครไว้แต่เดิม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อหรือสมัครใหม่  ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ... ยกเว้นสมาชิกเก่าที่ได้รับการตรวจสอบแน่นอนแล้วว่าเป็นการแอบแฝงมาจะทำการลบ ทิ้งตามปกติ

จึงแจ้งเพื่อทราบ

webmaster
คนไทย กรุณาอย่าโฆษณาอบายมุข

ถึง คนไทยที่เข้ามาเขียนโฆษณาอบายมุขต่างๆ
เว็บแห่งนี้เป็นแนวไปทางพุทธศาสนา ซึ่งศาสนาพุทธสอนให้คนรักษาศีล 5 ไม่มัวเมาในอบายมุข
ดังนั้นเว็บแห่งนี้ไม่ใช่แหล่งลูกค้าของคุณ ที่คุณควรมาเขียนโฆษณาอบายมุขต่างๆ
แนะนำให้ไปที่เว็บอื่นนะครับ อย่ามารบกวนกันเลย เป็นเวรกรรมต่อกันโดยเปล่าประโยชน์
ขอบคุณครับ

webmaster
ถึง คนไทยที่เข้ามาเขียนโฆษณาอบายมุขต่างๆ

ถึง คนไทยที่เข้ามาเขียนโฆษณาอบายมุขต่างๆ
เว็บแห่งนี้เป็นแนวไปทางพุทธศาสนา ซึ่งศาสนาพุทธสอนให้คนรักษาศีล 5 ไม่มัวเมาในอบายมุข
ดังนั้นเว็บแห่งนี้ไม่ใช่แหล่งลูกค้าของคุณ ที่คุณควรมาเขียนโฆษณาอบายมุขต่างๆ
แนะนำให้ไปที่เว็บอื่นนะครับ อย่ามารบกวนกันเลย เป็นเวรกรรมต่อกันโดยเปล่าประโยชน์
ขอบคุณครับ
รายชื่อที่ถูกลบออก

webmaster
Re: การรับสมาชิก และการตั้งชื่อ สำหรับสมาชิกใหม่

นับตั้งแต่ 8 ตุลาคม เนื่องจากระบบการสมัครสมาชิกอัติโนมัติไม่สามารถคัดกรองผู้สมัครได้ ยังคงมีชาวต่างชาติเข้ามาโพสข้อความโฆษณาจำนวนมาก ดัง นั้นนับตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2555 สมาชิกใหม่จะต้องรออนุมัติจากผู้ดูแลระบบ  ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน หรืออาจน้อยกว่านั้น จึงจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์