พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา รุ่นปี 2553

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553

สำหรับ พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ.สกลนคร รุ่นที่มีประวัติและหลักฐานการสร้างที่ชัดเจนถัดจากพระนาคปรกรุ่นแรก ( ปี2547) ได้แก่ รุ่นที่จัดสร้างเพื่อแจกกฐินใน ปี พ.ศ.2553

แบบพิมพ์

ใน ปี พ.ศ.2553 จะมีการสร้างพระนาคปรกขึ้นมา 2 พิมพ์ โดยต่อไปทางเราจะเรียกว่า บล๊อกแรก และ บล๊อกสอง

1. บล๊อกแรก คือ นำบล๊อก แม่พิมพ์เดิม ของรุ่นแรก ปี2547 มาใช้สร้าง

2. บล๊อกสอง คือ บล๊อกแม่พิมพ์ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ และเริ่มใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553

เนื้อมวลสาร

ในส่วนของ มวลสารและส่วนผสม สามารถแบ่งออกเป็น 2 เนื้อมวลสาร คือ เนื้อมาตราฐาน และ เนื้อพิเศษแจกกรรมการกฐิน

ดังนั้น พระนาคปรก รุ่น ปี พ.ศ. 2553 หากแบ่งตามพิมพ์และเนื้อพระ จะได้ 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. พระเนื้อกรรมการ บล๊อกแรก ... ฝังเหล็กไหล ตะกรุดสามกษัตริย์

2. พระเนื้อกรรมการ บล๊อกสอง ... ฝังพลอยด้านหน้า หลังฝังเหล็กไหล ตะกรุดสามกษัตริย์ เกศา

3. พระเนื้อมาตราฐาน บล๊อกแรก ... ส่วนใหญ่ฝังตะกรุด 1 ดอก  ( บางองค์อาจมีการทดลองติดพลอย หรือ ฝังอะไรพิเศษ ซึ่งมีจำนวนน้อย แต่ไม่ใช่เนื้อกรรมการ )

4. พระเนื้อมาตราฐาน บล๊อกสอง ... ส่วนใหญ่ฝังตะกรุด 1 ดอก ( บางองค์อาจมีการทดลองติดพลอย หรือ ฝังอะไรพิเศษ ซึ่งมีจำนวนน้อย แต่ไม่ใช่เนื้อกรรมการ )

ความแตกต่างระหว่างส่วนผสมของ เนื้อมาตราฐาน และ เนื้อกรรมการ ยากที่จะสังเกตุจากภาพถ่าย แต่หากเห็นองค์จริงจะสามารถแยกความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่าโดยง่าย

รายละเอียดจะนำมาลงเพิ่มเติม

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นแรก พ.ศ. 2547

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นแรก

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ.สกลนคร รุ่นแรก พ.ศ.2547

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร สร้างในสมัยที่ท่านย้ายไปจำพรรษาที่วัดบูรพาภิรมย์ จ.สกลนคร จัดเป็นพระเครื่องยุคปลายของหลวงปู่ เริ่มจัดสร้าง รุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2547 โดย อ. เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้ที่อาราธนาขอให้หลวงปู่โสภาจัดสร้างพระนาคปรกรุ่นแรก และเป็นผู้ออกแบบพระเครื่อง ดำเนินการจัดสร้างถวายบล๊อกแม่พิมพ์พระโลหะ ถวายเครื่องปั๊มพระผง ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

เรื่องราวเกี่ยวกับ หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร ทาง ณกุศล โดย อ. เทพ เกษมพรรณราย ได้รับอนุญาตจากหลวงปู่โสภาให้นำเรื่องราวของท่านมาลงในอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2554 เพื่อบอกบุญร่วมสร้างพระประธานหินหยกปางนาคปรกซึ่งจะประดิษฐานไว้ ณ วัดบูรพาภิรมย์ จ.สกลนคร โดยมีมงคลที่ระลึกซึ่งหลวงปู่อธิษฐานจิต มอบให้ผู้ร่วมทำบุญ 

ในส่วนของอินเตอร์เน็ตนั้นถือว่าเป็นสื่อสาธารณะ จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวขออนุญาตหลวงปู่โสภาก่อน ถึงแม้หลวงปู่ท่านจะเป็นพระที่มีเมตตาสูง สมถะ เรียบง่าย แต่ท่านไม่นิยมทำการใดๆที่เป็นการโอ้อวดตนเอง ไม่นิยมให้คนถ่ายรูป มีนิตยสารหลายเล่มเคยมาขอสัมภาษณ์ก็โดนหลวงปู่ปฏิเสธมาโดยตลอด เรื่องราวต่างๆตลอดจนประวัติของหลวงปู่โสภาจึงไม่พบตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เหตุการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่โสภาท่านได้อนุญาตให้นำเรื่องราวของท่านมาเปิดเผยในสื่อสาธารณะ และเป็นครั้งแรกที่วัตถุมงคลของท่านได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์

งานบุญครั้งนั้นในส่วนของทาง ณกุศล ได้นำยอดบุญโดยไม่หักค่าใช้จ่ายถวายวัดทั้งหมด เมื่อรวมกับยอดบุญผ้าป่าจากศิษย์คณะอื่นๆรวมเป็นยอดบุญเกือบสองล้านบาทซึ่งเพียงพอกับการจัดสร้างพระประธานหินหยกดังกล่าว เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานบุญแล้ว ทาง ณกุศล จึงได้ยุติการประชาสัมพันธ์งานบุญนี้ประมาณกลางปี พ.ศ.2554 ตลอดจนได้ยุติบทบาทเกี่ยวกับวัตถุมงคลยุคปลาย ( วัดบูรพาภิรมย์ ) เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์คณะอื่นๆได้เข้ามาดำเนินงานแทน ในเวลาต่อมาลูกศิษย์คณะอื่นๆได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ในชื่อของวัดขึ้นมาหลายเว็บไซต์เพื่อดำเนินการดังกล่าว

ในปี พ.ศ.2557 หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 รวมสิริอายุ 76 ปี 62 พรรษา

ณ ปัจจุบัน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ครบรอบ 3 ปี การมรณภาพ ของ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ในโลกออนไลน์ นอกจากกลุ่มณกุศลแล้วไม่ปรากฎว่าหลงเหลือลูกศิษย์กลุ่มใดที่ยังดำเนินงานเพื่อเผยแพร่เทิดเกียรติคุณของหลวงปู่ฯ  นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งหาก มรดกธรรม ที่หลวงปู่โสภา ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาค้นคว้าเพื่อมอบไว้ให้ช่วยเหลือคนในยุคปัจจุบันจะหายสาปสูญไป ดังนั้นทาง ณกุศล ในฐานะที่ทางเราเป็นกลุ่มแรกในการเผยแพร่เกียรติคุณหลวงปู่โสภา ถึงเวลาที่เราควรจะเริ่มกลับมาทยอยนำเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนมรดกธรรมของท่านมาลงบันทึกไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เช่น

* ประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

* วัตถุมงคล พระเครื่องยุคต้น ตั้งแต่สมัย หลวงปู่โสภา ชุตินธโร จำพรรษาที่ วัดหนองเลา จ. มหาสารคาม ย้อนขึ้นไป

* วัตถุมงคล พระเครื่องยุคปลาย  ตั้งแต่สมัย หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ย้ายมาจำพรรษาที่ วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร จนถึงท่านมรณภาพ

* แก้ไขข้อมูลต่างๆที่ถูกบิดเบือนจากความเป็นจริง ให้ถูกต้อง

 

Pages