หลวงปู่โสภา ชุตินธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

เรื่องราวเกี่ยวกับ หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร ทาง ณกุศล โดย อ. เทพ เกษมพรรณราย ได้รับอนุญาตจากหลวงปู่โสภาให้นำเรื่องราวของท่านมาลงในอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2554 เพื่อบอกบุญร่วมสร้างพระประธานหินหยกปางนาคปรกซึ่งจะประดิษฐานไว้ ณ วัดบูรพาภิรมย์ จ.สกลนคร โดยมีมงคลที่ระลึกซึ่งหลวงปู่อธิษฐานจิต มอบให้ผู้ร่วมทำบุญ 

ในส่วนของอินเตอร์เน็ตนั้นถือว่าเป็นสื่อสาธารณะ จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวขออนุญาตหลวงปู่โสภาก่อน ถึงแม้หลวงปู่ท่านจะเป็นพระที่มีเมตตาสูง สมถะ เรียบง่าย แต่ท่านไม่นิยมทำการใดๆที่เป็นการโอ้อวดตนเอง ไม่นิยมให้คนถ่ายรูป มีนิตยสารหลายเล่มเคยมาขอสัมภาษณ์ก็โดนหลวงปู่ปฏิเสธมาโดยตลอด เรื่องราวต่างๆตลอดจนประวัติของหลวงปู่โสภาจึงไม่พบตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เหตุการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่โสภาท่านได้อนุญาตให้นำเรื่องราวของท่านมาเปิดเผยในสื่อสาธารณะ และเป็นครั้งแรกที่วัตถุมงคลของท่านได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์

งานบุญครั้งนั้นในส่วนของทาง ณกุศล ได้นำยอดบุญโดยไม่หักค่าใช้จ่ายถวายวัดทั้งหมด เมื่อรวมกับยอดบุญผ้าป่าจากศิษย์คณะอื่นๆรวมเป็นยอดบุญเกือบสองล้านบาทซึ่งเพียงพอกับการจัดสร้างพระประธานหินหยกดังกล่าว เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานบุญแล้ว ทาง ณกุศล จึงได้ยุติการประชาสัมพันธ์งานบุญนี้ประมาณกลางปี พ.ศ.2554 ตลอดจนได้ยุติบทบาทเกี่ยวกับวัตถุมงคลยุคปลาย ( วัดบูรพาภิรมย์ ) เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์คณะอื่นๆได้เข้ามาดำเนินงานแทน ในเวลาต่อมาลูกศิษย์คณะอื่นๆได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ในชื่อของวัดขึ้นมาหลายเว็บไซต์เพื่อดำเนินการดังกล่าว

ในปี พ.ศ.2557 หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 รวมสิริอายุ 76 ปี 62 พรรษา

ณ ปัจจุบัน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ครบรอบ 3 ปี การมรณภาพ ของ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ในโลกออนไลน์ นอกจากกลุ่มณกุศลแล้ว ไม่ปรากฎว่าหลงเหลือลูกศิษย์กลุ่มใดที่ยังดำเนินงานเพื่อเผยแพร่เทิดเกียรติคุณของหลวงปู่ฯอีกต่อไป 

นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งหาก มรดกธรรม ที่หลวงปู่โสภา ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาค้นคว้าเพื่อมอบไว้ให้ช่วยเหลือคนในยุคปัจจุบันจะหายสาปสูญไป

ดังนั้นทาง ณกุศล ในฐานะที่ทางเราเป็นกลุ่มแรกในการเริ่มต้นเผยแพร่เกียรติคุณหลวงปู่โสภา เห็นสมควรแก่เวลาที่เราควรจะเริ่มกลับมาฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกธรรมของหลวงปู่โสภา ชุตินธโร เพื่อถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์สืบต่อไปยังชนรุ่นหลัง โดยจะทยอยนำเรื่องราวต่างๆของท่านมาลงบันทึกไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เช่น

* ประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

* วัตถุมงคล พระเครื่องยุคต้น ตั้งแต่สมัย หลวงปู่โสภา ชุตินธโร จำพรรษาที่ วัดหนองเลา จ. มหาสารคาม ย้อนขึ้นไป

* วัตถุมงคล พระเครื่องยุคปลาย  ตั้งแต่สมัย หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ย้ายมาจำพรรษาที่ วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร จนถึงท่านมรณภาพ

* แก้ไขข้อมูลต่างๆที่ถูกบิดเบือนจากความเป็นจริง ให้ถูกต้อง