สายโพธิญาณ

หลวงปู่ทองดำบรมครู สายโพธิญาณ

คำว่า โพธิญาณ มีได้หลายนัยความหมาย ดังนั้นเวลาที่แต่ละคนใช้คำว่า สายโพธิญาณ ก็สามารถมีความหมายแตกต่างกันไปได้หลากหลาย ไม่ได้จำเป็นต้องมีความหมายเดียวกัน หรือ หมายถึงเรื่องเดียวกัน เช่น โดยทั่วไปบางคนถือว่าเพียงตั้งใจปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณก็ถือว่าเริ่มนับเข้าใน สายโพธิญาณ แล้ว

สำหรับบทความที่ ณกุศล เขียนนี้จะเป็นอีกหนึ่งความหมายของคำว่า สายโพธิญาณ ที่พิเศษแตกต่างจากทั่วไป โดยบันทึกจากประสบการณ์จริงของ อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นเรื่องราวที่ในอดีตไม่เคยมีใครเปิดเผยมาก่อน

เมื่อกล่าวถึง สายโพธิญาณ จะมีความเกี่ยวเนื่องกับ หลวงปู่ทองดำ ซึ่งท่านดำรงฐานะเสมือนบรมครูของสายนี้

ชื่อ หลวงปู่ทองดำ เป็นชื่อของพระสงฆ์ที่มีตัวตนจริง และเป็นชื่อของท่านจริง ไม่ได้เป็นชื่อที่ทางณกุศล มโนนึกขึ้นมาเอง

สำหรับ หลวงปู่ทองดำบรมครู เมื่อท่านกล่าวถึง สายโพธิญาณ จะมีความหมายพิเศษ เนื่องจากเป็นคำสรรพนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของ สายปฏิบัติธรรมสายหนึ่ง หรือ กลุ่มองค์กรโลกทิพย์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง ซึ่งดำรงอยู่มายาวนานหลายพันปีในโลกทิพย์ต่างมิติ โดยทุกภพภูมิที่สำคัญๆในโลกทิพย์ต่างรู้จักสายนี้ในนามว่า สายโพธิญาณ