สายโพธิญาณ

สายโพธิญาณ บรมครูหลวงปู่ทองดำ

คำว่า โพธิญาณ มีได้หลายนัยความหมาย ดังนั้นเวลาที่แต่ละคนใช้คำว่า สายโพธิญาณ ก็สามารถมีความหมายแตกต่างกันไปได้หลากหลาย ไม่ได้จำเป็นต้องมีความหมายเดียวกัน หรือ หมายถึงเรื่องเดียวกัน เช่น โดยทั่วไปบางคนถือว่าเพียงตั้งใจปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณก็ถือว่าเริ่มนับเข้าใน สายโพธิญาณ แล้ว

สำหรับบทความที่ ณกุศล เขียนนี้จะเป็นอีกหนึ่งความหมายของคำว่า สายโพธิญาณ ที่พิเศษแตกต่างจากทั่วไป โดยบันทึกจากประสบการณ์จริงของ อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นเรื่องราวที่ในอดีตไม่เคยมีใครเปิดเผยมาก่อน

สำหรับ บรมครูหลวงปู่ทองดำ เมื่อท่านกล่าวถึง สายโพธิญาณ จะมีความหมายพิเศษ เนื่องจากเป็นคำสรรพนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของ สายปฏิบัติธรรมสายหนึ่ง หรือ องค์กรโลกทิพย์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง ซึ่งดำรงอยู่มายาวนานหลายพันปีในโลกทิพย์ต่างมิติ โดยทุกภพภูมิที่สำคัญๆในโลกทิพย์ต่างรู้จักสายนี้ในนามว่า สายโพธิญาณ