ชีวประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร

ประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร

สรุป ชีวประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร โดย ณกุศล

หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ( ขันอาสา) เกิดในครอบครัวตระกูลขันอาสา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เป็นบุตร พ่อลี และ แม่อ้ม ขันอาสา บ้านเกิด คือ บ้านหนองหูลิง ต.หนองกง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในครอบครัวมีพี่น้อง 9 คน โดยหลวงปู่โสภาเป็นพี่ชายคนโต

พ.ศ. 2495 เมื่ออายุ 14 ปี ท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านหนองดุก ต.หนองกุง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ( ปัจจุบันเป็น ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ) และออกบรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ้านโคกน้อย ต.หนองกุง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ พระอาจารย์ลือ วัดบ้านโคกน้อย

ท่านได้จำพรรษาที่วัดหนองหูลิง ต.หนองกุง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นเวลา 1 พรรษา จากนั้นได้ย้ายไปอยู่วัดบ้านกุดโดน ต.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดสว่างอุทัยกุดโดน ต.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ พระครูญาณสถิตสาย ฐิติญาโณ ได้ไปศึกษาจนจบมูลกระจาย ทางโลกเรียนจบ ม.8 และสามารถสอบครูมูลได้

หลังจากนั้นท่านได้เดินทางศึกษาด้านการฝึกจิตปฏิบัติธรรม และจำพรรษาในหลายสถานที่ เช่น

 • วัดสุวรรณาราม บ้านเนินลาด ต.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สอบได้นักธรรมตรี ( ปัจจุบันเป็น ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
 • วัดหัตถวิชัย บ้านนาค้อ ต.เขาสวนกวาง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ( ปัจจุบันเป็น ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น )
 • พ.ศ. 2518 ไปโปรดโยมแม่และน้องๆ ที่ วัดบูรพาภิรมย์ บ้านโพนบก ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เป็นเวลา 4 พรรษา
 • บ้านกกชุมแสง อ.เมือง จ.เลย
 • วัดหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยรับนิมนต์จาก หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดหนองเลา องค์ปัจจุบัน ซึ่งหลวงพ่อเงินได้ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่โสภาเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง
 • จำพรรษาที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ในช่วงปลายชีวิต ท่านได้กลับไปจำพรรษาที่ วัดบูรพาภิรมย์ บ้านโพนบก ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เพื่อโปรดโยมแม่และน้องๆ เป็นวัดสุดท้ายที่ท่านจำพรรษา และ มรณภาพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

หลวงปู่โสภา ท่านเป็นพระสายปฏิบัติธรรม เน้นเรื่องการฝึกจิต ปฏิบัติภาวนา ได้สอนชาวบ้านหนองเลาปฏิบัติธรรม จนชาวบ้านหลายๆคนเกิดผลอัศจรรย์ทางจิต ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมตามบุญวาสนาเดิม ทำให้คนทั้งหมู่บ้านเกิดศรัทธาเลื่อมใส รวมตัวกันมาที่วัดทุกวันเพื่อนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

ช่วงเดินทางธุดงค์ไปทีี บ้านกกชุมแสง อ.เมือง จ.เลย เข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าลึก และเมืองลับแล(บังบท) ด้วยกายเนื้อ เป็นเวลา 3 ปี ( ไม่ได้ไปด้วยจิต แต่เข้าไปด้วยกายเนื้อธรรมดา ผ่านเข้าไปในอีกมิติหนึ่ง เมืองลับแลบังบทจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่คนธรรมดาจะมองไม่เห็น แม้แต่คนที่มีตาทิพย์ปกติก็เพียงแค่เห็นแต่ไม่สามารถเอากายเนื้อผ่านเข้าไปได้ )

หลวงปู่โสภา ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ มีทิพยอำนาจหลายประการ ผ่านทางอายตนะ ( ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ) ทั้งที่แสดงผลทางจิต  เช่น

 • ตาทิพย์
 • หูทิพย์
 • รู้จิตผู้อื่น (เจโตปริยญาณ)
 • รู้เห็น ความเป็นไปของอดีตและอนาคตของ สถานที่ สถานที่แห่งนั้นอดีตเป็นอย่างไร อนาคตจะเป็นอย่างไร สามารถย้อนอดีตกลับไปไกลถึงจุดกำเนิดโลก
 • รู้เห็น ความเป็นไปของอดีตและอนาคตของ แต่ละตัวบุคคล อดีตในชาตินี้เป็นอย่างไร อดีตในชาติก่อนๆแต่ละชาติเป็นอย่างไร ทำความดี ทำกรรมใดไว้บ้างที่ส่งผลในปัจจุบันและควรแก้ไขอย่างไร และ ถ้าดำเนินชีวิตในแบบปัจจุบันจะมีอนาคตอย่างไรเกิดขึ้น
 • จิตรู้ในสรรพสิ่ง หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ วัตถุต่างๆทางโลก และสามารถแยกแยะได้ว่าเป็น ของแท้ หรือไม่แท้ เช่น สรรพคุณสมุนไพรตัวนี้เป็นอย่างไร มีวิธีใช้งานอย่างไร
 • จิตรู้ในสรรพสิ่ง หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ มิติเหนือโลกพ้นโลก

ตลอดจนสามารถทำสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้ด้วยกายเนื้อ ท่านแสดงทิพยอำนาจผ่านทางกายเนื้อเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนโดยคนธรรมดาสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น

 • กายเนื้อที่ เบาจนลอยตัวเหาะได้  มีครั้งหนึ่งหลวงปู่โสภาเดินทางกลับวัดโดยวิธี กระโดดลงจากหน้าผา สูงประมาณ 90 เมตร ลงมาตรงลานวัดข้างล่าง โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ มีพระเณรในวัดเห็นเหตุการณ์กับตาเป็นจำนวนมาก ( ความสูงประมาณเท่าตึก 30 ชั้น )
 • กายเนื้อที่ มีพละกำลังมหาศาล จนสามารถสยบเสือให้เกรงกลัว
 • กายเนื้อที่ สามารถดำดิน ไปโผล่ในสถานที่ไกลๆได้
 • กายเนื้อที่ สามารถเดินใต้น้ำ โดยตัวไม่เปียก และสามารถหายใจใต้น้ำได้
 • กายเนื้อที่ สามารถผ่านเข้าออกมิติอื่น เช่น เข้าเมืองลับแลบังบท เพื่อปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 3 ปี

และอีกมากมายหลายเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจ ซึ่งทางณกุศลจะได้เขียนบันทึก เล่าในรายละเอียดของ เหตุการณ์ และ ประสบการณ์ ให้ได้อ่านศึกษากันต่อไป