อภิญญา แทรกปฐพี ( ดำดิน ) ด้วยกายเนื้อ

 

หนึ่งในเรื่องราวอภิญญาของ หลวงปู่ทองดำบรมครู สายโพธิญาณ ที่ณกุศลได้เคยรับฟังมาจากบุคคลที่เชื่อถือได้ คือ การใช้พลังจิต อภิญญา แทรกปฐพี ซึ่งตรงนี้จะเหมือนหรือแตกต่างกับวิชาดำดินที่เคยอ่านมานั้น ก็เกินปัญญาที่ทางณกุศลจะสามารถอธิบายในรายละเอียดได้ ถือว่าเป็นเรื่องอจินไตยที่ไม่ควรไปคิดอธิบาย

หลวงพ่อญาท่าน พระครูปภัศรคุณ ( บุญเลิศ ปภสฺสโร) วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม จ. หนองบัวลำภู  ท่านเคยเล่าให้ อ.เทพ เกษมพรรณราย ฟังว่า  บรมครูหลวงปู่ทองดำ เคยแวะไปเยี่ยมท่านที่วัด โดยวิธีแทรกปฐพี (ดำดิน) มาโผล่ที่ใกล้ๆกุฏิหลวงพ่อญาท่าน

วันนั้นเป็นช่วงเวลาเย็นมากแล้ว ในวัดเงียบสงบไม่มีบุคคลภายนอก ขณะที่หลวงพ่อญาท่านกำลังเดินอยู่บริเวณที่พักซึ่งโดยรอบเป็นพื้นดินตามธรรมชาติ ไม่ได้เทปูนซีเมนต์ ท่านสังเกตุเห็น ผิวหน้าดินมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ก็นึกแปลกใจว่า มีอะไรอยู่ใต้ดิน จึงเดินไปสังเกตดูใกล้ๆ ก็พบบรมครูหลวงปู่ทองดำแทรกปฐพีโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เป็นการใช้อภิญญาเดินทางมาด้วยกายเนื้อ มาแบบเต็มตัวครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ใช่มาเพียงทางจิต

หลังจากสนทนาธุระจบแล้ว  บรมครูหลวงปู่ทองดำยังลองใจ กล่าวชวนท่านไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกัน ด้วยวิธีการแทรกปฐพี (ดำดิน) โดยบอกว่าจะสอนวิชานี้ให้ แต่หลวงพ่อญาท่านปฏิเสธไป โดยตอบว่า ท่านตั้งใจวางหมดแล้วเรื่องอิทธิฤทธิ์ ขอเดินในเส้นทางบุญฤทธิ์เท่านั้น

บันทึกไว้เป็น หนึ่งเรื่องราวของ หลวงปู่ทองดำบรมครู สายโพธิญาณ ที่ทางณกุศลได้เคยรับทราบมา

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู

พระโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ

ผู้ออกแบบ ดำเนินงาน และ ออกทุนในการจัดสร้าง คือ อ.เทพ เกษมพรรณราย

โดยได้รับอนุญาตจาก หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดหนองเลา ในการจัดสร้าง

พระโพธิญาณ ชุดทั่วไป คือ ส่วนที่แจกผู้ร่วมทำบุญ งานกฐิน วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542 และถวายวัดหนองเลา พระชุดทั่วไปนี้ ณกุศล เรียกอ้างอิงตาม ชื่อของสถานที่ ว่า " พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลา "

พระโพธิญาณ ชุดพิเศษ คือ ส่วนที่ อ.เทพ เก็บรักษาไว้ ในภายหลังได้รับการอธิษฐานจิตบรรจุสรรพวิชาเพิ่มเติมจาก หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ เป็นกรณีพิเศษ พระชุดพิเศษนี้ไม่สามารถหาได้จากตลาดพระเครื่องทั่วไป ณกุศล เรียกอ้างอิงตาม ชื่อของผู้อธิษฐานจิต ว่า " พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู "

ความแตกต่างของ พุทธคุณ ภายใน คือ พระชุดพิเศษได้รับการอธิษฐานจิต บรรจุสรรพวิชามากกว่า พระชุดทั่วไป

พระเครื่องในรุ่นนี้ มีทั้งพระเนื้อผง และ พระกริ่งเนื้อโลหะอุดกริ่งอุดผง จัดสร้างโดยนำ พระประธานในโบสถ์ของวัดหนองเลามาเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง และมีวาระที่สำคัญ คือ เป็น พระเครื่องรุ่นแรก ที่สร้างเป็นรูปเหมือนของพระประธานวัดหนองเลา ครั้งแรกในรอบ 200 กว่าปี ของวัดหนองเลา

เมื่อครั้ง อ.เทพ ลาบวช 1 เดือน เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ได้เลือกมาบวชและฝึกสมาธิ ที่วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม มีโอกาสได้รับทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์นานาประการของพระประธานในวัด ตลอดจนพบเจอเรื่องอัศจรรย์ด้วยตนเองหลายเรื่อง

หนึ่งในหลายเรื่องที่ได้ค้นพบคือ ในดินแดนต่างมิติของสายโพธิญาณ มีพระประธานลักษณะแบบเดียวกันกับพระประธานในโบสถ์วัดหนองเลา มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และเชื่อมโยงพลังถึงกันกับพระประธานองค์นี้ จึงสิ้นสงสัยว่าเพราะเหตุใดพระประธานองค์นี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากเช่นกัน

อ.เทพ บังเกิดจิตศรัทธาอยากได้พระเครื่องที่เป็นรูปเหมือนพระประธานในโบสถ์ไว้บูชา เพื่อเป็นที่ระลึกเสมือนตัวแทนของครูบาอาจารย์ในสายโพธิญาณ จึงได้สอบถามหาจากบุคคลต่างๆในวัด และต้องแปลกใจว่า ในช่วงเวลายาวนานกว่า 200 ปีของวัดหนองเลา ไม่เคยมีการจัดสร้างพระเครื่องที่เป็นรูปเหมือนของพระประธานในโบสถ์มาก่อนเลย มีแต่พระเครื่องในรูปแบบอื่นๆ

เหตุผลที่ได้รับทราบมาในสมัยนั้น คือ ในขณะที่คนจำนวนมากล้วนให้ความเคารพบูชาในองค์พระประธาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยำเกรงในบารมีมากด้วย คนเชื่อกันว่า หากสร้างรูปเหมือนพระประธานในโบสถ์วัดหนองเลาแล้วคนสร้างมีบุญบารมีไม่ถึง จะทำให้คนนั้นมีเหตุเป็นไปต่างๆนาๆ จึงไม่มีใครกล้าสร้าง

เพื่อความสบายใจของบุคคลทุกฝ่าย อ.เทพ เกษมพรรณราย จึงได้กราบเรียนอาราธนาครูบาอาจารย์ ขอบารมีท่าน และขออนุญาตครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์สายโพธิญาณเพื่อทำการจัดสร้าง พระผงและพระกริ่งพระโพธิญาณรุ่นแรก โดย อ.เทพ เป็นผู้ดำเนินการในด้านต่างๆทั้งหมด เช่น การออกแบบ รวบรวมมวลสาร รวมถึงการออกทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง

พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลานี้ มอบให้ผู้ร่วมทำบุญกฐินของวัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542 เงินบริจาคทำบุญทั้งหมด อ.เทพ เกษมพรรณราย ได้ถวายทำบุญทอดกฐินวัดหนองเลา 100% เต็ม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อพัฒนาวัดตามแต่ทางวัดจะเห็นสมควร

สำหรับพระเครื่องจำนวนหนึ่งที่ อ.เทพ ได้เก็บไว้ ในภายหลังได้นำเข้าขอบารมี หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณอธิษฐานจิตเพิ่มเติมอีก ยาวนานกว่าสามเดือน โดยได้กราบเรียนหลวงปู่ทองดำ ขอให้ท่านบรรจุเพิ่มเติมในทุกสรรพวิชาที่ท่านได้สำเร็จมา เช่น วิชาของพระผู้สำเร็จพระองค์แรกของโลก รวมถึงบรรจุวิชา ดวงธาตุโพธิญาณ (โมเลกุลธาตุกระตุ้นปรับดวงชะตา) และวิชาอื่นๆ โดยขอเน้นในเรื่อง การเสริมดวงชะตา เป็นกรณีพิเศษ  ลงในการอธิษฐานจิตพระเครื่องครั้งนี้ด้วย

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู มีพุทธคุณครบทุกด้าน และอธิษฐานเชิญครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์มาช่วยประสิทธิ์พุทธคุณ เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์สายโพธิญาณทั้งหมด เป็นสื่อทางจิตไปถึงครูบาอาจารย์ในสายโพธิญาณได้ทุกพระองค์ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

Pages