พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 เนื้อพิเศษ กรรมการ

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 เนื้อพิเศษ กรรมการกฐิน

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร เนื้อพิเศษ

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร เนื้อพิเศษ บล๊อกสอง

ตามที่ทางณกุศลได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ คือ พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 มีเนื้อพิเศษ แจกกรรมการกฐิน 2 แบบ คือ แบบพิมพ์บล๊อกแรก และ แบบพิมพ์บล๊อกสอง

1. พระเนื้อกรรมการ บล๊อกแรก ... ด้านหลังฝังเหล็กไหล ตะกรุดสามกษัตริย์ ( ตะกรุด 3 ดอก คือ ทอง เงิน ทองแดง )

2. พระเนื้อกรรมการ บล๊อกสอง ... ด้านหน้าฝังพลอยสามเม็ด ด้านหลังฝังเหล็กไหล ตะกรุดสามกษัตริย์ มีเส้นเกศาหลวงปู่โสภาผสมลงในเนื้อพระ

เกี่ยวกับ การฝังเหล็กไหล ในพระเนื้อพิเศษบางองค์ เหล็กไหลอาจจมลึกลงในเนื้อพระทำให้มองไม่เห็น แต่จากเท่าที่ทาง ณกุศล เคยตรวจสอบพระเนื้อพิเศษมานับร้อยองค์ พบว่ามีฝังเหล็กไหลทุกองค์ โดยในตำแหน่งที่ฝังสามารถใช้แม่เหล็กดูดติดได้

เนื้อมวลสารในรุ่นพิเศษแจกกรรมการกฐิน จะมีส่วนผสมและมวลสารที่แตกต่างจากเนื้อมาตราฐาน สามารถสังเกตุเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า แต่สำหรับภาพถ่ายจะมองรายละเอียดได้ยาก ถ้าใครไม่เคยเห็นของจริง ควรใช้ความรอบคอบในการพิจารณา เนื้อพิเศษคือมีความพิเศษในเนื้อมวลสาร ส่วนพลอย และ ตะกรุดเป็นเพียงปัจจัยประกอบ

พระเนื้อพิเศษทุกองค์ ผสมสี แต่ละองค์มีสีสรรลวดลาย แตกต่างกัน เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน รายละเอียดตามหลักวิชาที่หลวงปู่โสภากำหนดไว้ ... ไม่มีแบบสีมวลสารเดิมล้วนๆ จะมีการผสมสีลงในเนื้อพระทุกองค์

จำนวนการจัดสร้าง สำหรับ พระเนื้อพิเศษ แจกกรรมการกฐิน รุ่น ปี พ.ศ. 2553 ทั้งสองพิมพ์รวมกัน ประมาณ 5,000 องค์

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 เนื้อสีมวลสารเดิม

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร เนื้อสีมวลสารเดิม

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 เนื้อสีมวลสารเดิม 

ตามภาพเป็นหนึ่งในสีมวลสารเดิมก่อนที่จะมีการผสมสี จัดอยู่ในกลุ่มเนื้อพระมาตราฐานของรุ่น ปี พ.ศ. 2553

พระเนื้อสีมวลสารเดิม จะมีทั้งสองพิมพ์ คือ พิมพ์บล๊อกแรก และ พิมพ์บล๊อกสอง

พระนาคปรกเนื้อสีมวลสารเดิมจะมีเฉพาะในรุ่นปี พ.ศ.2553 เท่านั้น จะไม่มีในพระนาคปรกรุ่นแรก และไม่มีในพระนาคปรกรุ่นสุดท้าย

โดยปกติศิษย์วงในจะนิยม แบบผสมสีตามสูตรวิชา มากกว่า แบบสีเนื้อมวลสารเดิม

หลวงปู่โสภา ชุตินธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

เรื่องราวเกี่ยวกับ หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร ทาง ณกุศล โดย อ. เทพ เกษมพรรณราย ได้รับอนุญาตจากหลวงปู่โสภาให้นำเรื่องราวของท่านมาลงในอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2554 เพื่อบอกบุญร่วมสร้างพระประธานหินหยกปางนาคปรกซึ่งจะประดิษฐานไว้ ณ วัดบูรพาภิรมย์ จ.สกลนคร โดยมีมงคลที่ระลึกซึ่งหลวงปู่อธิษฐานจิต มอบให้ผู้ร่วมทำบุญ 

ในส่วนของอินเตอร์เน็ตนั้นถือว่าเป็นสื่อสาธารณะ จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวขออนุญาตหลวงปู่โสภาก่อน ถึงแม้หลวงปู่ท่านจะเป็นพระที่มีเมตตาสูง สมถะ เรียบง่าย แต่ท่านไม่นิยมทำการใดๆที่เป็นการโอ้อวดตนเอง ไม่นิยมให้คนถ่ายรูป มีนิตยสารหลายเล่มเคยมาขอสัมภาษณ์ก็โดนหลวงปู่ปฏิเสธมาโดยตลอด เรื่องราวต่างๆตลอดจนประวัติของหลวงปู่โสภาจึงไม่พบตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เหตุการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่โสภาท่านได้อนุญาตให้นำเรื่องราวของท่านมาเปิดเผยในสื่อสาธารณะ และเป็นครั้งแรกที่วัตถุมงคลของท่านได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์

งานบุญครั้งนั้นในส่วนของทาง ณกุศล ได้นำยอดบุญโดยไม่หักค่าใช้จ่ายถวายวัดทั้งหมด เมื่อรวมกับยอดบุญผ้าป่าจากศิษย์คณะอื่นๆรวมเป็นยอดบุญเกือบสองล้านบาทซึ่งเพียงพอกับการจัดสร้างพระประธานหินหยกดังกล่าว เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานบุญแล้ว ทาง ณกุศล จึงได้ยุติการประชาสัมพันธ์งานบุญนี้ประมาณกลางปี พ.ศ.2554 ตลอดจนได้ยุติบทบาทเกี่ยวกับวัตถุมงคลยุคปลาย ( วัดบูรพาภิรมย์ ) เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์คณะอื่นๆได้เข้ามาดำเนินงานแทน ในเวลาต่อมาลูกศิษย์คณะอื่นๆได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ในชื่อของวัดขึ้นมาหลายเว็บไซต์เพื่อดำเนินการดังกล่าว

ในปี พ.ศ.2557 หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 รวมสิริอายุ 76 ปี 62 พรรษา

ณ ปัจจุบัน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ครบรอบ 3 ปี การมรณภาพ ของ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ในโลกออนไลน์ นอกจากกลุ่มณกุศลแล้วไม่ปรากฎว่าหลงเหลือลูกศิษย์กลุ่มใดที่ยังดำเนินงานเพื่อเผยแพร่เทิดเกียรติคุณของหลวงปู่ฯ  นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งหาก มรดกธรรม ที่หลวงปู่โสภา ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาค้นคว้าเพื่อมอบไว้ให้ช่วยเหลือคนในยุคปัจจุบันจะหายสาปสูญไป ดังนั้นทาง ณกุศล ในฐานะที่ทางเราเป็นกลุ่มแรกในการเผยแพร่เกียรติคุณหลวงปู่โสภา ถึงเวลาที่เราควรจะเริ่มกลับมาทยอยนำเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนมรดกธรรมของท่านมาลงบันทึกไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เช่น

* ประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร

* วัตถุมงคล พระเครื่องยุคต้น ตั้งแต่สมัย หลวงปู่โสภา ชุตินธโร จำพรรษาที่ วัดหนองเลา จ. มหาสารคาม ย้อนขึ้นไป

* วัตถุมงคล พระเครื่องยุคปลาย  ตั้งแต่สมัย หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ย้ายมาจำพรรษาที่ วัดบูรพาภิรมย์ จ. สกลนคร จนถึงท่านมรณภาพ

* แก้ไขข้อมูลต่างๆที่ถูกบิดเบือนจากความเป็นจริง ให้ถูกต้อง

 

Pages