ความอัศจรรย์ของพุทธศาสตร์

วิชาพุทธศาสตร์ มีความอัศจรรย์ และค้นพบข้อมูลความเป็นจริงของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมาก่อนวิทยาศาสตร์เป็นเวลานานหลายพันปี ดังเช่น พระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายเกี่ยวกับ ขนาดของอะตอม และ การปฏิสนธิของมนุษย์ได้ถูกต้องตามหลักที่วิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบไม่นานมานี้

โมเลกุล

โมเลกุลธาตุ กระตุ้นปรับดวงชะตา Destiny Molecular Activation

DMA ( Destiny Molecular Activation )

วิชาพุทธศาสตร์ ดวงธาตุโพธิญาณ หรือ โมเลกุลธาตุกระตุ้นปรับดวงชะตา

 

 

Pages