สมาธิ อารมณ์ การแสดงออก

			การทำสมาธิส่งผลถึงสมอง การแสดงออกและอารมณ์ให้พัฒนาในด้านดี 
			

วิทยาศาสตร์ทางจิต

กรณีแผ่นดินไหว ริมชายทะเล

หากเกิดแผ่นดินไหวขณะที่คุณอยู่ใกล้ริมชายทะเล

ควรปฏิบัติ ดังนี้

• พยายามเคลื่อนตัวไปอยู่ที่ๆสูงที่สุดเท่าที่สามารถทำได้(การหลบหลีกจากชายฝั่งเท่านั้นที่ไม่เหมาะสม)

• ยืนยันให้แน่นอนว่าจะเกิดซึนามิหรือไม่ ทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ

Pages