แจกฟรี ปฏิทินจีน พ.ศ. 2552 / 2009

ปฎิทินจีน พ.ศ. 2552

แจกฟรี ปฎิทินจีน พ.ศ. 2552 แสดงผล 12 เดือนในหน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการหาธาตุประจำวัน สำหรับผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์จีน ตลอดจนใช้ดูฤกษ์ยามคร่าวๆตามธาตุของแต่ละวัน มีคุณสมบัติคร่าวๆดังนี้

อานิสงค์ การสร้างบุญ สร้างบารมี ในด้านต่างๆ

ดอกบัวแห่งกุศลกรรม

ได้รับการ forward e-mail จากเพื่อนๆ เห็นว่ามีประโยชน์ มีสาระควรรู้ เกี่ยวกับอานิสงค์ของการสร้างพระพุทธรูป การนั่งสมาธิ การบวช ผลศีล ผลทานต่างๆ

สามเหลี่ยมชีวิต: วิธีรอดตายจากแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว 

จากบทความของดัก คอบบ์ เรื่อง สามเหลี่ยมชีวิต
เรียบเรียงสำหรับการสรุปให้คณะกรรมการความปลอดภัย MAA

บทความ: 

Pages