ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การเตรียมการณ์

ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และการเตรียมการณ์ การเตรียมการณ์รับมือด้านภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว สึนามิ รอยเลื่อน น้ำท่วม ระเบิดนิวเคลียร์

โรคระบาด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวักนก ไข้หวัดหมู ไข้หวัดใหญ่ 2009

บทความ: 

หลวงปู่ใหญ่ หลวงปู่เทพโลกอุดร

หลวงปู่ใหญ่พระครูเทพโลกอุดร ตามหลักฐานบันทึกในหนังสือมหาวงค์ พงศาวดารลังกา (คำบรรยายของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ อดีตภัณฑารักษ์เอก กรมศิลปากร ) พ.ศ. ๓๐๓ และตามหลักฐานของวัดเพชรพลี (วัดพริบพรีเดิม บันทึกอักษรเทวนาคี ขุดค้นพบ ณ ซากศิลาวัดบัวคูบัว ต.คูบัว จ.ราชบุรี ) กล่าวว่า พระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่เข้าสู่แคว้นสุวรรณภูมิ ใน พ.ศ. ๒๓๕ ( ซึ่งระยะต่างกัน ๖๘ ปี พ.ศ.
ฟรี: 

กองบุญ ณกุศล

เว็บไซต์ nakusol.com ( ณกุศล ) เป็นดินแดนธรรมะส่วนกลาง สำหรับงานการกุศล สำหรับทุกคน โดยไม่แบ่งแยกวัด หรือ แบ่งแยกสายปฏิบัติธรรม สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาธารณะกุศล และสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์ : สถานที่ และ เวลา สำหรับการทำบุญ สร้างกุศล ในรูปแบบต่างๆ

Na ( ณ )  ณ ในชื่อแปลว่า ใน ที่ ซึ่ง แห่ง และ หากแยกเขียนเดี่ยวๆ จะเป็นคำบ่งบอกเวลาหรือสถานที่

kusol ( กุศล ) หมายถึง สิ่งที่ดี ที่ชอบ

Pages