บันทึก ตำนาน พญานาค นาคราช นาคาธิบดี

หมวดรวมความรู้ เกร็ดความรู้ ตำนานแห่ง พญานาค นาคราช นาคาธิบดี เทพเจ้าแห่งท้องน้ำ ท้องฟ้า สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์พูลสุข บันไดสายรุ้งสู่จักรวาล

สีสัตนาคราช หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในอีกหลายชื่อ เช่น พญาศรีสัตตนาคราช / ศรีสัตตนาคาธิบดี / นาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาล / นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล

สีสุทโธนาคราช เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในอีกหลายชื่อ เช่น ศรีสุทโธนาคราช / ศรีสุทโธนาคาธิบดี / นาคาธิบดีศรีสุทโธ / นาคาธิบดีสีสุทโธ

สีติกะนาคาธิบดีแห่งไตรยุค

 

 

บทความ: 

ข้อคิดเห็น

 เรื่องการมีองค์นั้นเป็นนสิ่งที่ดี แล้วก็มีกันทุกคนไม่งั้นคงไม่มีชีวิตอยู่กันหรอก เพียงแต่ว่า มีหน้าที่หรือไม่ถ้ามีต้องทำถ้าไม่มีดูแลตัวเองและครอบครัว แล้วการจะเห็นหรือไม่นั้นต้องใช้เวลา และการปฏิบัติ รวมผลบุญที่เคยกระทำมา องค์เล็กใหญ่ไม่สำคัญๆที่ขอเป็นของจริงที่ติดต่อสื่อสารได้ด้วยตัวเองถึงจะแน่ที่สุด ไปหลายที่จะพูดกันแบบแตกต่าง อย่าคิดมาก ทำดีให้ถึงที่แล้วจะเห็นชัดเจนเอง เรื่องการรับขันธ์ จุดธูปถามเทวดาประจำตัวแน่นอนกว่า อถิฐานเอา เพราะมันอันตราย ทำดีเสมอตัวทำชั่ว 2เท่านา ท่านจะมาสอนบอกเราเอง แล้วให้ท่านเลือกอาจารย์ให้เราดีที่สุด อาจารย์ดีอยู่ที่ศิษย์  ศิษย์จะดีอยู่ที่อาจารย์  แวะมาทักทายขัยปัญหา

       ขอโทษนะคะ ที่ตอบมาช้า ได้อ่านจากที่คุณเล่ามา บางครั้งการที่เรามีบุญกุศลแบบนี้ ก็ด้วยที่คุณมีธรรมะ อยู่ในกายและใจ การที่เรามีอะไรที่มากกว่าคนอื่นแบบนี้ เราก็ต้องระวังในตัวเองด้วยนะคะ ให้ระวังในเรื่องของร่างแฝงที่จะเข้ามา เพราะพวกแฝงนี้ชอบเลียนแบบท่าทางเหมือนองค์เทพต่าง ๆ จะมาในรูปแบบคล้าย ๆ กับองค์เทพจริง ถ้าคุณนั่งสมาธิ แล้วองค์ท่านลงมา ให้พิจารณาว่าเป็นของจริงหรือปล่าว

       คุณเป็นคนที่ปฏิธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ คุณปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนา ตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทำไมคุณจะไม่มีครูบาอาจารย์ล่ะคะ  ครูบาอาจารย์สูงสุดเหนือจักรวาลคือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทุกวันนี้คุณก็ถือว่าได้เป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านแล้ว

       คุณรับขันธ์ในตัวเองสิคะ ที่บ้านแหละค่ะ  หน้าองค์พระพุทธรูปของคุณ จุดธูป 16 ดอก บอกกล่าวท่านว่า " นับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด อายุ ขออารธนาครูบาอาจารย์สูงสุดเหนือจักรวาล คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้นอยู่บนเศียรเกล้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะขอน้อมนำ และปฏิบัติตามคำสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเต็มใจ อย่างตั้งใจ  เพื่อให้ผลบุญบารมีของธรรมะที่ข้าพเจ้าปฏิบัตินั้น เป็นเหมือนเกราะกำบัง ป้องกันสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ผู้ที่คิดไม่ดีต่าง ๆ ให้ห่างพ้นตัว และข้าพเจ้าจะตั้งใจ เต็มใจ สร้างแต่ความดี เพื่อเพิ่มผลบุญกุศล และต่อแต่นี้ข้าพเจ้า จะขอพึ่งองค์พระพุทธเจ้า โดยผ่านทางธรรมะ ขอบารมีของพระพุทธเจ้าคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอญ"

        ขันธ์ห้าอยู่ในตัวของเราเองนะคะ ใช้กายและจิต ของคุณ ทางศาสนาคุณมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์สูงสุดอยู่แล้วค่ะ  ในชีวิตที่เป็นมนุษย์คุณก็มีคุณพ่อ คุณแม่ เป็นองค์พระในบ้าน เป็นครูบาอาจารย์ในบ้านอยู่แล้ว  ปฏิบัติธรรมเพื่อความปล่อยวาง ว่างเปล่า สิ่งนั้นคือความสุขที่แท้จริงนะคะ

        ส่วนเรื่องของผู้หญิงคนนั้น ไม่ว่าเค้าจะเป็นใครก็แล้วแต่ คุณก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้เจริญภาวนาให้กับเธอไป   

        ถ้าคุณนั่งสมาธิ แล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่เข้ามารบกวนในร่างของคุณ ที่คุณพิจารณาดูแล้ว ไม่ใช่องค์เทพ ของคุณ  ให้คุณบอกกับตัวเองว่า "กายเป็นของเรา จิตเป็นของเรา"  ถ้าสิ่งที่รบกวนคุณยังไม่ยอมถอยออกไป ให้คุณตั้งจิตระลึกถึง ขออาราธนาครูบาอาจารย์สูงสุด คือพระพุทธเจ้า ขึ้นอยู่บนเศียรเกล้า  แล้วคุณใช้คาถาบทนี้นะคะ  ตั้งนะโม 3 จบ

       "อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ  อิเมนา  พุทธตังโสอิ  อิโสตัง พุทธปิติอิ"     

ให้ภาวนาไปเรื่อย ๆ แล้วสิ่งที่ไม่ดีที่แฝงเข้ามา จะถอยไปจากคุณเองค่ะ 

 

พญามุจรินทร์นาคราช....ข้าพเจ้าสัมผัสได้จากนิมิตสมาธิ....กายสีทองเหลืองอร่าม....ใจดีมีธรรมมะ...ท่านมาบอกว่าให้สร้างบารมีกุลศลเพื่อเผ่าพันธ์ของเรา..จะได้ดำรงอยู่ถึงพระศรีอาส์น....ท่านบอกว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหลานที่ให้มาเกิดเพื่อเจริญภาวนา..ให้ให้เผ่าของเราดำรงค์อยู่คู่พระพุทธเจ้าจนถึงยุคของพระศรีอาส์น....ก่อนที่จะเห็นท่านข้าพเจ้าจะนิมิตเห็นเป็นนาคก่อนบวช(คนคนบวชพระก่อนเป็นพระต้องเป็นนาคก่อน)...คุกเข่าพนมมือไห้วของกายข้าพเจ้าทางด้านซ้ายมือ...และหลังจากนั้น..ก็นิมิตรในความฝันให้เห็นอีกครั้ง...จากนั้นจึงปรากฏกายแบบเต็มตัวรู้ได้เองว่าเป็นพญานาคเพราะหัวไม่เหมือนงูลำตัวมีเกล็ดใหญ่สีทองซึ่งในนิมิตรท่านสวยมาก.....และยังเห็นพญานาคสีดำ.......สีเขียวว่ายน้ำเล่นอีกในนิมิตรสมาธิ....

 หลวงตาก็บอกว่าเป็นพญานาคกลับชาติมาเกิดเช่นกัน แต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานของใคร เป็นนาคพันพิษ ถอดเคี้ยว คลายพิษ มาเกิด ชื่อว่า นาคิน ก็พยายามศึกษาค้นหาหนังสืออ่านหลายเล่ม มีใครจะชี้แนะ หรือแนะนำอะไรบ้างใหม่ค่ะ

       ถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นพญานาคลูกหลานของใคร ถามจิตของเราว่าเราชอบพญานาคกี่เศียร

ถ้าเราเห็นเรารู้สึกชอบขึ้นมาเลย  แล้วเราจะได้คำตอบค่ะ ว่าเราจะมาจากเชื้อสายทางไหนค่ะ

ขอบคุณนาคนพเก้า.ที่ไขข้อข้องใจ

ผมตัดสินใจแล้วว่าคงไม่ไปรับขันธ์ที่องเทพนารายน์นัดปีหน้า. นะครับ

ต้องขอโทษด้วยนะครับ.เพราะช่วง 1 ถึง 2 เดือน นี้องค์ญาณที่ผมสื่อถึงปู่ภุชงค์นาคราช

ยังใหม่อยู่จึงทำให้จิตสับสน เปรียบเหมือนเด็กพึ่งหัดเดินจึงไม่ค่อยมั่นใจในทางที่จะไปข้างหน้า

ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง ทุกวันนี้ก็สวดมนต์ก่อนนอน และนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืน

รู้สึกว่าสบายใจขึ้นแยะเลยครับ ช่วงตีสามก็ตื่นนอนมาเดินจงกลม 30 นาที นั่งสมาธิ 30นาที

รู้สึกว่าจิตสบายดี ไม่กังวลแล้วละครับ.

ก็จะปฎิบัติตามที่คุณนาคนพเก้าแนะนำต่างๆที่ผ่านมาครับ

ปล.หากการปฎิบัติเจออะไรที่แปลกๆก็จะ Pm.มาสอบถามอีกนะครับ

ขอบคุณนาคนพเก้า.มากๆครับ

        ไม่เป็นไรค่ะ ขออนุโมทนาบุญค่ะ ถ้ามีอะไรที่พอจะให้คำปรึกษาได้ ก็ยินดีค่ะ

ขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติต่อไปนะคะ

 ชอบพญานาค 7 เศียรค่ะ เคยฝันเห็นเป็นสีเขียวเรืองรอง เคยเห็นท่านเป็นมานพมาหาในฝัน ใจดีมีเมตรตา สุภาพอ่อนโยน น่านับถือ ท่านบอกว่าเป็นบุตรสาวพ่อมาหาเพื่อปกป้อง แล้วก็จางหายไป ขอบคุณนะค่ะที่แนะนำ

        ถ้าอย่างนั้นคุณก็จะเป็นลูกหลานของทางสายเขมรัฐ ทางฝั่งลาวค่ะ ทางพญาสัตตนาคราช

คุณลองเปิดดูข้อมูลของ พญานาคทางเขมรัฐ ดูนะคะ 

        ถึงจะเป็นลูกหลาน ทางฝั่งไทย หรือทางฝั่งลาว แต่ว่าองค์พญาทั้งสองฝั่ง จะมีสัญญากันนะคะ

ว่าถ้าทางฝั่งไหน มีเรื่องเดือดร้อน จะมาช่วยเหลือกันทันทีค่ะ

Pages