พุทธพยากรณ์ คำทำนาย ด้านภัยพิบัติ

รวม รายละเอียด พุทธพยากรณ์ และ คำทำนาย เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ ทั่วโลก

ข้อคิดเห็น

ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นนะคะ

เพราะ มนุษย์เห็นแก่ตัวมากขื้น ทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่น ไม่เกรงใจกัน ความเห็นแก่ตัวมากขื้น โลกก็ร้อนขื้น ภัยพิบัติมากมายจะตามมา

ถูกต้องแล้วครับ ตอนนี้สมดุลย์หลายอย่างบนโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาก ความรุนแรงของภัยธรรมชาติจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เป็นกลไกการปรับสมดุลย์ใหม่ของตัวธรรมชาติเอง สุดท้าย ผลกระทบ กลับคืนสู่มนุษย์ที่ทำลายสมดุลย์ของธรรมชาติเอง ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมภายใน 3 ปีนี้

พราะ มนุษย์เห็นแก่ตัวมากขื้น ทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่น ไม่เกรงใจกัน ความเห็นแก่ตัวมากขื้น โลกก็ร้อนขื้น

ความรุนแรงของภัยธรรมชาติจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เ

ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นนะครับ