ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การเตรียมการณ์

ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และการเตรียมการณ์ การเตรียมการณ์รับมือด้านภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว สึนามิ รอยเลื่อน น้ำท่วม ระเบิดนิวเคลียร์

โรคระบาด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวักนก ไข้หวัดหมู ไข้หวัดใหญ่ 2009

บทความ: