เทคนิคฝึกพลังจิต ดึงพลังงาน สร้างพลังจิต

เรามาศึกษาวิธีการสร้างลูกบอลพลังจิต (ไซบอล)ตามวิธีของ Peebrain โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งว่า จะสร้างพลังที่ไหน เช่น ที่มือทั้งสองข้าง ที่ตาที่สามระหว่างคิ้ว หรือ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น เมืองจีน

ตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่จะนิยมเลือก หรือ นิยมฝึกกัน คือ ที่มือทั้งสองข้าง

 

การวางตำแหน่งมือที่นิยมทำกัน จะมี 3 แบบใหญ่ๆ ดังภาพ

คุณสามารถที่จะเลือกท่ามือของคุณเอง หรือ จะเลือกจากภาพทั้งสามดังกล่าวกได้ จากนั้นเราจะไปสุ่ขั้นที่สองกัน

ขั้นตอนที่สอง คือ การเลือกแหล่งกำเนิดพลังงาน

คุณสามารถเลือกแหล่งกำเนิดพลังงานจากที่ไหนก็ได้ เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ โลก หรือ แม้แต่จากตัวคุณเอง

เพียงแต่ถ้าคุณเลือกแหล่งพลังงานจากตัวคุณเอง จะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเร็ว

หากคุณต้องการพลังงานที่มีความร้อน อาจเลือกแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์

หากคุณต้องการพลังงานที่มีความเย็น อาจเลือกแหล่งพลังงานจากดวงจันทร์

หากคุณไม่สนใจอุณหภูมิ อาจเลือกพลังงานจากโลก

สิ่งต่างๆเหล่านี้เพียงแค่ โดยใช้หลักการจากความนึกคิดเท่านั้น

ขั้นตอนที่สาม การดึงพลังงานจากต้นกำเนิดพลังงาน


ขั้นตอนการดึงพลังงานเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เพียงแค่คุณใช้ความนึกคิด กำหนดจิตสร้างมโนภาพว่า พลังงานกำลังไหลจากต้นกำเนิดพลังงานมาล้อมรอบตัวคุณ หรือ เข้ามาในตัวคุณ
บางคนอาจหลับตากำหนดภาพ บางคนอาจไม่หลับตา คุณอาจจะลองทั้งสองแบบคือทั้งหลับตาและไม่หลับตา แล้วดดูว่าแบบไหนเหมาะกับคุณมากที่สุด เช่น
คุณอาจหลับตานึกถึงภาพว่า

พลังจิต ดึงพลังงานจากโลก

1. คุณกำลังยืนอยู่บนโลก โลกกลมๆ มีศูนย์กลางพลังงานที่ตรงกลางโลก
2. จากนั้นพลังงานจากศูนย์กลางโลกไหลออกมาที่ผิวโลก ผ่านผืนดินตรงมาที่เท้าของคุณ
3. พลังงาน ไหลเข้ามาที่ปลายเท้าคุณ และเข้าสู่ร่างกายของคุณผ่านทางเท้า

วิธีการดึงพลังงานนั้น ไม่มีขีดจำกัด คุณสามารถจินตนาการตามที่คุณต้องการ เรามาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันต่อไป เช่น


* กำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานเสมือนมีช่องเสียบไฟฟ้า และตัวคุณเสมือนมีปลั๊กเสียบเข้าไป เหมือนการเสียบสายเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วดึงพลังงานจากแหล่งกำเนิดพลังงาน


* กำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานอยู่เหนือตัวเรา แล้วพลังงานไหลลงมาเหมือนน้ำตก ไหลเข้าสู่ตัวเรา


* กำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานอยู่เหนือตัวเรา คล้ายกับก้อนเมฆ แล้วเกิดแสงพุ่งออกมา เข้ามาสู่ตัวเรา


* กำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานกำลังส่งพลังงานก้อนใหญ่ให้คุณ และคุณกินพลังงานนั้นเข้าไป


สรุปคือ คุณสามารถกำหนดภาพตามรูปแบบที่คุณถนัดและเหมาะสม ให้สามารถดึงพลังงานจากสิ่งนั้นได้ และได้รับพลังงานในรูปแบบต่อเนื่อง ซึ่งหากชำนาญอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที หรือ หากยังไม่ชำนาญอาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้รู้สึกว่าได้รับพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

 

ขั้นตอนที่สี่ การสร้างบอลพลังจิต PSI ball

เรายังคงพลังงานจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู้สึก ชักนำพลังงานที่เข้ามาสู่ร่างกายนั้น ให้ไปในตำแหน่งที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เช่น ที่ระหว่างมือทั้งสองข้าง โดยกำหนดภาพให้พลังงานนั้นรวมตัวกันเป็นก้อนกลม

บอลพลังจิต

พยายามใช้ระบบประสาทสัมผัสต่างๆประกอบกับภาพที่เราสร้างขึ้น เช่น รู้สึกถึงการไหลของพลังงานผ่านไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไหลไปที่มือทั้งสองข้าง หรือ อาจจะสัมผัสถึงเสียง เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการฝึกการรับสัมผัสของพลังงาน

ขั้นตอนที่ห้า คือ การเพิ่มพลังงานให้บอลพลังจิต

การเพิ่มพลังงานให้บอลพลังจิตนั้นมีสองวิธี คือ

1. การเพิ่มขนาดของบอลพลังจิต โดยยังคงความหนาแน่นเท่าเดิม

 

ขยายพลังจิตให้ใหญ่ขึ้น

 2. การเพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน (  ขนาดเท่าเดิมแต่หนาแน่นขึ้น )

พลังจิตหนาแน่น

ทั้งสองวิธีนั้น สามารถทำได้โดยการกำหนดภาพตามปกติ คือ กำหนดภาพให้บอลพลังจิตขยายใหญ่ขึ้น หรือ กำหนดภาพให้บอลพลังจิตหนาแน่นขึ้น

เมื่อคุณทำมาถึงขั้นที่ห้า เท่ากับคุณได้สำเร็จขั้นต้นของการฝึกพลังจิตแบบหนึ่ง

 

 

Taxonomy upgrade extras: 

การฝึกหากรู้สึกปวด อาจจะเป็นการเคร่งเครียดเกินไป โดยปกติจะรู้สึกสัมผัสพลังงานเหมือนกระแสอันแผ่วเบา หรือ คล้ายกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ แนะนำว่าอย่าเพ่งเกินไป พยายามทำแบบผ่อนคลายตามธรรมชาติ

ผมสามารถใช้ประโยชน์อะไรจาก PSIball บ้างครับ แล้วฝึกยังไงให้พลังแข็งแกร่งขึ้นครับ แล้วมีขั้นฝึกต่อไปไหมครับ...

ผมศิริพงศ์ ต้องการขอคำแนะนำในการสั่งสมาธิ ปัญหาท่ผมพบคือ 1. ควบคุมจิตไม่ได้ชอบคิดไปโน่นมานี่ตลอดเวลา 2. ผมกำหนดสมาธิ พุธ - โธ 3. กำหนดลมหายใจเข้าออก 4. จึงต้องการผู้ท่ร้จริงในการให้คำตอบด้วย ขอขอบคุณ

ประมาณ4-6ปีได้ เรื่องมีอยู่ว่า รถผมต้องขี่ทางไกล ยางรั่วบ่อยมาก กลับบ้านทีไรเป็นต้องรั่วไม่ขาไปก็ขากลับ ผมจึงจิตนาการ กำลังดึงพลังจากสิ่งรอบข้างมาไว้รอบๆตัว แล้วถ่ายเทพลังงานที่เป็นแสงสีเขียว(ในจิตนาการผมเห็นแบบนั้น)ลงไปหุ้มล้อรถไว้ ทั้ง2ล้อ แล้วค่อยๆจิตนาการว่าพลังที่ถ่ายไปนั้น กำลังปกป้องล้อรถไม่ให้เป็นไร ผลสรุป ยางรถไม่เคยรั่วสักครั้ง ตั้งแต่ทำมา นอกจากจะลืมทำ - -* ส่วนมากจะรั่วตอนจอด8-10 ชม.ไปแล้ว นี่คือฉบับของผม (ค้นพบเอง)

พอคุณเพ่งสมาธิไปที่มือตัวเองซักพักนึงแล้วลองค่อยๆขยับมือเข้าหากันเบาๆมานจะรู้สึกเหมือน มีลูกโป่งอยู่กลางฝ่ามือทั้งสองข้างอ่ะไม่ก้อเหมือนมีแม่เหล็กคอยพลักมือคุณออกจากกันเวลาคุณขยับมือเข้าหากันอ่ะยิ่งคุณเพ่งสมาธิไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างมากเท่าไหร่มานก้อจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะรู้สึกขั้นต่อไปจะเปนการฝึกอ่านพวกความทรงจำจากสิ่งของอ่ะไว้ว่างๆจะมาอธิบายนะ

ผมเคยฝึกบอลเสียงดู โดยการที่ว่าผมออกเสียงแล้วทำให้เหมือนกับมันอยู่บนมือผมแล้วทำให้มันเป็นลูกกลม พอผมทำได้สัก2-3ครั้งเวลาทำก็จะรู้สึกเหมือนมีลูกกลมๆอยู่บนมือ พอผมจิตนาการว่ามีบอลสีดำ มันก็เป็นสีดำ อยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับพลังจิงรึเปล่าหรือว่าผมคิดไปเอง

พลังจิตกับพลังลมปราณนี้มันตัวเดี่ยวกันไหม และ ถ้าฝึกพลังลมปราณแล้ว จะช่วยเรื่องพลังจิตรึเปล่า

Aura เป็นพลังที่ ถ่ายเทได้ ลูกบอลพลังนั้น สามารถเปลี่ยนสีตามผู้กำหนดจิต ถ้าจะให้ดี ให้สีที่มีคุณจะดีกว่าสีดำ ถ้าศึกษาออร่าอย่างจริงจัง จะส่งสีบำบัดได้ และใช้สีเพื่องานและชีวิตประจำวันได้ด้วย เมื่อปั้นบอลแล้วลองเอามือประกบตาตนเอง 2-3 นาที จะรู้สึกตาสว่างชึ้นทันที เวลาขับรถมานานๆ แล้วล้าสายตา ลองทำดู แล้วจะชอบ พลังจิตจะมีพลังมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ฝึกว่ามีจิตนิ่ง(สมาธิ)แค่ไหน และพลังปราณถ้าฝึกเป็นประจำจะทำให้ปราณเดินสมำเสมอ ย่อมเป็นผลดีแน่นอน นอกจากสมาธิดี จิตมีพลังแล้ว ยังทำให้ปอดและหลอดลมดีขึ้นด้วย ยังมีการฝึกง่ายๆอีกมากมาย ที่ทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้น

งานวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาขาติ ครั้งที่ 13 ที่ ม.เกษตรศาตร์ บางเขน 5-7 ธันวาคม 2551 8.00-20.00น.

เที่ยวฟรี ฟังบรรยาย เชิงฏิบัติการ ฟรี ชอบหัวข้อไหนเลือกฟังได้เลย /ถ่ายรูปออร่า จักระ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ กายและจิต ราคาถูกมากๆๆๆๆ ที่สุด เพราะบรรดาอาจารย์ดังๆ ร่วมกันมาเผยแพร่ความรู้ สนุกนะงานนี้ เราไปทุกปีเลย ส่วนมากจะถ่ายรูปออร่ากล้องของ อาจารย์ฉาดฉาน บุนนาค ท่านวิเคราะห์รูปได้เก่งจริงๆ แต่ต้องทำใจนะ คนเยอะมากๆ ถ้าไม่อยากเบียดกัน ก็ไปเช้าๆ หน่อย ในงานมีพลังหลายรูปแบบ ทั้ง ไทย จีน อินเดียนแดง อียิปท์ รัสเซีย อินเดีย ฯ หมอดู ก็มี หมอ นวดก็มา บางคนมาเที่ยว 3 วันเลย ที่น่าสังเกตุ เจอคนเดิมๆทุกปี แต่มีกลุ่มใหม่เข้ามาเยอะมาก ทำให้เราดีใจว่า มีคนกลับมาสนใจในเรื่องของพลังธรรมชาติมากขึ้น หลังจากที่หลงใหลในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลในทางลบกับมนุษยชาติกันมานาน โชคดี มีสุข นะคะ

ผมพึงเข้ามาวันแรกนะคับแต่ผมรุสึกสนใจกับเรื่องนี้มาก ท่าผมฝึกสร้างบอลท่าสำเร็จจะเปงยังไงคับ

Pages