พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู

พระโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ

ผู้ออกแบบ ดำเนินงาน และ ออกทุนในการจัดสร้าง คือ อ.เทพ เกษมพรรณราย

จัดสร้างในปี พ.ศ.2542 โดยได้รับอนุญาตจาก หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดหนองเลา ในการจัดสร้าง

พระเครื่องชุดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ชุดทั่วไป และ ชุดพิเศษ

พระโพธิญาณ ชุดทั่วไป คือ ส่วนที่แจกผู้ร่วมทำบุญ งานกฐิน วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542 และถวายวัดหนองเลา  พระชุดทั่วไปนี้ ณกุศล เรียกอ้างอิงตาม ชื่อของสถานที่ ว่า " พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลา "

พระโพธิญาณ ชุดพิเศษ คือ ส่วนที่ อ.เทพ เก็บรักษาไว้ ในภายหลังได้รับการอธิษฐานจิตบรรจุสรรพวิชาเพิ่มเติมจาก หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ เป็นกรณีพิเศษ พระชุดพิเศษนี้ไม่สามารถหาได้จากตลาดพระเครื่องทั่วไป ณกุศล เรียกอ้างอิงตาม ชื่อของผู้อธิษฐานจิต ว่า " พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู "

ความแตกต่างของ พุทธคุณ ภายใน คือ พระชุดพิเศษได้รับการอธิษฐานจิต บรรจุสรรพวิชามากกว่า พระชุดทั่วไป

พระเครื่องในรุ่นนี้ มีทั้งพระเนื้อผง และ พระกริ่งเนื้อโลหะอุดกริ่งอุดผง จัดสร้างโดยนำ พระประธานในโบสถ์ของวัดหนองเลามาเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง และมีวาระที่สำคัญ คือ เป็น พระเครื่องรุ่นแรก ที่สร้างเป็นรูปเหมือนของพระประธานวัดหนองเลา ครั้งแรกในรอบ 200 กว่าปี ของวัดหนองเลา

เมื่อครั้ง อ.เทพ ลาบวช 1 เดือน เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ได้เลือกมาบวชและฝึกสมาธิ ที่วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม และได้พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตหลายประการ

อ.เทพ บังเกิดจิตศรัทธาอยากได้พระเครื่องที่เป็นรูปเหมือนพระประธานในโบสถ์ไว้บูชาเพื่อเป็นที่ระลึก จึงได้สอบถามหาจากบุคคลต่างๆในวัด และต้องแปลกใจว่า ในช่วงเวลายาวนานกว่า 200 ปีของวัดหนองเลา ไม่เคยมีการจัดสร้างพระเครื่องที่เป็นรูปเหมือนของพระประธานในโบสถ์มาก่อนเลย มีแต่พระเครื่องในรูปแบบอื่นๆ

เหตุผลที่ได้รับทราบมาในสมัยนั้น คือ ในขณะที่คนจำนวนมากล้วนให้ความเคารพบูชาในองค์พระประธาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยำเกรงในบารมีมากด้วย คนเชื่อกันว่า หากสร้างรูปเหมือนพระประธานในโบสถ์วัดหนองเลาแล้วคนสร้างมีบุญบารมีไม่ถึง จะทำให้คนนั้นมีเหตุเป็นไปต่างๆนาๆ จึงไม่มีใครกล้าสร้าง

เพื่อความสบายใจของบุคคลทุกฝ่าย อ.เทพ เกษมพรรณราย จึงได้กราบเรียนอาราธนาครูบาอาจารย์ ขอบารมีท่าน และขออนุญาตครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์สายโพธิญาณเพื่อทำการจัดสร้าง พระผงและพระกริ่งพระโพธิญาณรุ่นแรก โดย อ.เทพ เป็นผู้ดำเนินการในด้านต่างๆทั้งหมด เช่น การออกแบบ รวบรวมมวลสาร รวมถึงการออกทุนทรัพย์ในการจัดสร้างทั้งหมด

พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลานี้ มอบให้ผู้ร่วมทำบุญกฐินของวัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542 เงินบริจาคทำบุญทั้งหมด อ.เทพ เกษมพรรณราย ได้ถวายทำบุญทอดกฐินวัดหนองเลา 100% เต็ม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อพัฒนาวัดตามแต่ทางวัดจะเห็นสมควร

สำหรับพระเครื่องจำนวนหนึ่งที่ อ.เทพ ได้เก็บไว้ ในภายหลังได้นำเข้าขอบารมี หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณอธิษฐานจิตเพิ่มเติมอีก ยาวนานกว่าสามเดือน โดยได้กราบเรียนหลวงปู่ทองดำ ขอให้ท่านบรรจุเพิ่มเติมในทุกสรรพวิชาที่ท่านได้สำเร็จมา เช่น วิชาของพระผู้สำเร็จพระองค์แรกของโลก รวมถึงบรรจุวิชา ดวงธาตุโพธิญาณ (โมเลกุลธาตุกระตุ้นปรับดวงชะตา) และวิชาอื่นๆ โดยขอเน้นในเรื่อง การเสริมดวงชะตา เป็นกรณีพิเศษ  ลงในการอธิษฐานจิตพระเครื่องครั้งนี้ด้วย

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู มีพุทธคุณครบทุกด้าน และอธิษฐานเชิญครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์มาช่วยประสิทธิ์พุทธคุณ เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์สายโพธิญาณทั้งหมด เป็นสื่อทางจิตไปถึงครูบาอาจารย์ในสายโพธิญาณได้ทุกพระองค์ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก