บันทึก การถวายพระโพธิญาณให้ วัดหนองเลา รอบที่สอง

บันทึก การถวายพระโพธิญาณให้ วัดหนองเลา รอบที่สอง

สืบเนื่องจาก มีคนพื้นที่ใน จ.มหาสารคาม หลายคนเข้าใจผิด ในเรื่อง ปี พ.ศ. การจัดสร้าง พระโพธิญาณรุ่นแรก วัดหนองเลา

ปีที่สร้างจริง คือ ปี พ.ศ.2542 แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็น ปี 255X

เดิมนั้นทางณกุศล ไม่คิดว่าประเด็นนี้จะเป็นสาระสำคัญ แต่คิดอีกที หากณกุศล ไม่บันทึกอธิบายเอาไว้ ต่อไปในอนาคต คนรุ่นหลังจะถกเถียงกันไม่จบ หาข้อสรุปไม่ได้ หรืออาจสรุปกันไปแบบผิดๆ

เรื่องที่เกิดขึ้นจริง คือ อ.เทพ เกษมพรรณราย ได้มีการถวายพระเครื่อง พระโพธิญาณรุ่นแรก ให้หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดหนองเลา เป็นจำนวน 2 ครั้งด้วยกัน

1. ถวายพระครั้งแรก ในปี พ.ศ.2542 หลังงานทอดกฐิน ประจำปี 2542 โดยยอดเงินทำบุญกฐินทั้งหมดถวายวัด 100 % เต็ม โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ

2. ถวายพระครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 255X ซึ่งไม่ได้บันทึกปีที่แน่นอนว่าเป็นปีไหน แต่จำได้คร่าวๆว่าห่างจากครั้งแรกประมาณสิบปี ก็น่าจะประมาณ ปี พ.ศ. 2552

ใน ปี พ.ศ. 255X อ.เทพ ได้รับโทรศัพท์ติดต่อจาก ลูกศิษย์หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดหนองเลา ว่า หลวงพ่อเงินกำลังจะเดินทางไปโปรดลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาในประเทศมาเลเซีย แต่ติดขัดว่ามีพระเครื่องไม่เพียงพอที่จะนำไปแจกจ่ายให้ทำบุญ ตอนนี้ท่านลงมากรุงเทพ อยากจะขอให้ช่วยพาท่านไปเดินหาของแถวท่าพระจันทร์ หรือ วัดราชนัดดาหน่อย ท่านจะนำไปอธิษฐานจิตเองก่อนแจก

อ.เทพ แนะนำว่า " พระแถวท่าพระจันทร์ ไม่มีเอกลักษณ์ ... เอาพระของเราเองดีกว่า "

" ผมมีพระเครื่องที่เคยสร้างเก็บไว้ส่วนหนึ่ง จะถวายให้หลวงพ่อเงินนำไปแจกให้คนที่ทำบุญ "

ได้มีการนัดวันเวลา โดยหลวงพ่อเงิน ได้เดินทางมารับพระเครื่องด้วยตนเองที่บ้าน อ.เทพ

อ.เทพ และ ครอบครัว ได้ถวายพระโพธิญาณที่มีเก็บไว้ จำนวนหลายพันองค์ ( พระกริ่งนวโลหะ ประมาณ 1,000 องค์ พระผงพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ทุกเนื้อทั้ง 6 แบบ จำนวนประมาณ 8,000 องค์ ) ... รวมจำนวนพระเครื่องทั้งหมดที่ถวายในครั้งนั้นทั้งหมดประมาณ 9,000 องค์

หลวงพ่อเงิน ท่านเอ่ยปากว่า " มากพอแล้ว ให้เก็บเอาไว้บ้าง "

อ.เทพ บอกว่า " ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อ ผมและครอบครัวอยากร่วมทำบุญด้วย "

จากนั้นท่านและลูกศิษย์ได้ขนพระเครื่องขึ้นรถตู้กลับไปวัดหนองเลา จ.มหาสารคาม เตรียมการต่างๆเพื่อเดินทางไปประเทศมาเลเซีย เช่น การนำพระไปเลี่ยมกรอบพลาสติกเนื่องจากต่างประเทศหาที่เลี่ยมกรอบพลาสติกได้ยาก

เท่าที่ทราบ พระเครื่องส่วนหนึ่งท่านได้แจกลูกศิษย์และคนพื้นที่ด้วย ดังนั้นคนบางส่วนอาจจะเข้าใจผิด คิดว่าพระเพิ่งสร้างในปี พ.ศ.255X  ความจริงแล้วในปี พ.ศ.255X เป็นปีที่ อ.เทพ เกษมพรรณราย ถวายพระเครื่องให้เป็นครั้งที่สอง เพื่อร่วมทำบุญสร้างวัดหนองเลา ซึ่งคาดว่าน่าจะได้เงินทำบุญจากต่างประเทศในหลักล้านบาท

ด้วยเงินทำบุญจากต่างประเทศ ทำให้หลวงพ่อเงินสามารถดำเนินการก่อสร้างและบูรณะวัดหนองเลาจนมีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ บูรณะโบสถ์ให้มีความสวยงาม และ อื่นๆอีกหลายประการ

อานิสงค์ผลบุญต่อเนื่องใดๆ อันเกิดจากการจัดสร้างและถวาย พระเครื่องให้หลวงพ่อเงิน (หลวงพ่อประเจน สันตุสสโก) วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม ขอให้อานิสงค์ผลบุญทั้งหมดนั้นจงบังเกิดสำเร็จแด่ สมาชิกทุกคนในครอบครัวสกุล เกษมพรรณราย ทั้งที่ยังดำรงชีวิตอยู่ และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ทุกคนและทุกดวงวิญญาณ ขอให้มีความสุข พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เพียบพร้อมด้วย มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ เทอญ

อะยัมภะทันตา อะยัมภะทันตา อะยัมภะทันตา