การจัดลำดับ ความหายาก พระโพธิญาณ 2542

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู

การจัดลำดับ ความหายาก ของ พระโพธิญาณ 2542

หากกล่าวถึง ความหายากของ พระโพธิญาณ รุ่นปี พ.ศ.2542 นี้ กล่าวได้ว่า ทุกแบบทุกเนื้อนั้นล้วนหาได้ยาก และโดยภาพรวมแล้ว พระเนื้อโลหะ จะหายากกว่า พระเนื้อผง เนื่องจากจำนวนการสร้างน้อยกว่าเนื้อผง

ปัจจัยหลักที่ทำให้พระรุ่นนี้หายาก เนื่องจาก ส่วนมากจะอยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เรื่องนี้ณกุศลเห็นด้วยตาตนเอง กระเป๋าเดินทางใบใหญ่สุดจำนวนหลายใบ บรรจุพระโพธิญาณเต็มกระเป๋า ส่งไปพร้อมกับผู้เดินทางไปต่างประเทศ มีการทยอยส่งไปต่างประเทศหลายครั้งเป็นระยะๆ โดยท่านเจ้าอาวาสได้นำปัจจัยทำบุญทั้งหมดกลับมาพัฒนาวัดหนองเลาจนมีความเจริญรุ่งเรือง พระรุ่น2542นี้จึงหมดจากวัดหนองเลาในเวลารวดเร็ว และไม่ค่อยพบพระเครื่องรุ่นนี้หมุนเวียนในตลาดขายพระเครื่องของคนท้องถิ่นเหมือนรุ่นอื่นๆ

การเรียงลำดับ พระรุ่นนี้ที่มี จำนวนการสร้างน้อย และ หายาก ตามลำดับ ได้แก่

หายาก ลำดับที่ 1.  พระกริ่ง เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง 3 องค์

หายาก ลำดับที่ 2.  พระกริ่ง เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 56 องค์

หายาก ลำดับที่ 3.  พระเนื้อผงพิเศษ พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) จำนวนสร้าง 216 องค์ ( 2 X108 ) + ลองพิมพ์ (สีเทา) 33 องค์

หายาก ลำดับที่ 4   พระเนื้อผงพิเศษ พิมพ์เล็ก ( สีดำ)

หายาก ลำดับที่ 5   พระกริ่ง เนื้อโลหะผสม (นวะ)

หายาก ลำดับที่ 6   พระเนื้อผงพุทธคุณ โรยแร่ ( สีเขียว ) พิมพ์ใหญ่

หายาก ลำดับที่ 7   พระเนื้อผง ผสมว่าน ( สีแดง ) พิมพ์ใหญ่

หายาก ลำดับที่ 8   พระเนื้อผงพุทธคุณ โรยแร่ ( สีเขียว ) พิมพ์เล็ก

หายาก ลำดับที่ 9   พระเนื้อผงผสมว่าน ( สีแดง ) พิมพ์เล็ก

ลำดับที่ 1 2 3 4 จัดว่าเป็นพระเครื่องที่มี จำนวนการสร้างที่น้อย และ หายากมากเป็นพิเศษ ใครมีไว้ในครอบครองถือว่าเป็นวาสนา หากปล่อยหลุดมือไปแล้ว ก็ยากที่จะมีโอกาสเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากพระมีจำนวนน้อย หายากกว่าแบบอื่นๆ

ลำดับที่ 5 พระกริ่งเนื้อโลหะผสม (นวะ) ถือว่าเป็นพระเครื่องที่พบเห็นได้น้อย หายาก แม้แต่คนในพื้นที่น้อยรายที่จะมีไว้ในครอบครอง ส่วนใหญ่จะแจกให้กับผู้ที่สร้างคุณูปการกับทางวัด

ลำดับที่ 6 7 8 9 สำหรับพระผงทั้งสีเขียวและสีแดงนั้น ลำดับความหายากจะใกล้เคียงกัน ไม่ห่างกันมากนัก

* โดยภาพรวมของพระเนื้อผง พิมพ์ใหญ่ จะหายากกว่า พิมพ์เล็ก 

* เนื้อสีเขียว ปกติจะหายากกว่า เนื้อสีแดง เนื่องจาก สีเขียว มีอัตราทำบุญงานกฐินปี 42 ตั้งไว้สูงกว่าสีแดง 2 เท่าตัว

* ลำดับที่ 6 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียว จะมีความโดดเด่นกว่าลำดับที่ 7 8 9 อย่างชัดเจน ด้วยปัจจัยด้านขนาดและเนื้อมวลสาร

* ส่วนลำดับที่ 7 และ 8 จะค่อนข้างก้ำกึ่งใกล้เคียงกัน ในกรณีนี้ ทางณกุศลจะให้ความสำคัญกับ ขนาด มากกว่าเนื้อมวลสาร จึงจัดให้ลำดับที่ 7 เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อแดง และ รองลงมาอันดับ 8 เป็นพิมพ์เล็กเนื้อเขียว

* เหตุผลที่ณกุศล ให้ความสำคัญในด้านการหายากกับ พิมพ์ใหญ่มากกว่าพิมพ์เล็ก เนื่องจากถึงแม้ทุกพิมพ์ทุกเนื้อจะมีการกำหนดอัตราร่วมบุญไว้ แต่ด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์วัดนี้ ท่านมักจะแจกพระฟรีให้ญาติโยมที่มาวัด ดังนั้นพระพิมพ์เล็กจะถูกนำมาแจกในวาระสำคัญต่างๆ เช่น หลังจบงานกฐิน ปี 2542 มีการแจกพิมพ์เล็กเนื้อแดงฟรี ให้ชาวบ้านทุกคนที่มาวัด ดังนั้นพระพิมพ์เล็กควรจะพบเจอทั่วไปได้ง่ายกว่าพิมพ์ใหญ่

ลำดับที่ 9 พระพิมพ์เล็ก เนื้อแดง ควรจะเป็นพระที่พบเจอง่ายสุด เพราะเป็นพระหลักที่ครูบาอาจารย์ใช้ในการแจกทาน ... ณ ปัจจุบัน หลังจากผ่านมา 20 ปี ( ปี 2562) พบว่าแม้แต่พระพิมพ์เล็กเนื้อแดงที่แจกฟรี ก็ไม่ค่อยพบเจอในพื้นที่ อาจเป็นด้วยว่าชาวบ้านแต่ละคนมีจำนวนพระเครื่องในครอบครองไม่มาก หลายคนจึงหวงแหนเก็บรักษาไว้อย่างดี

* ส่วนคนในพื้นที่ ชาวบ้านที่ไม่มีพระรุ่นนี้เลย ไม่เคยเห็นพระรุ่นนี้เลย ก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจาก ไม่ได้ไปร่วมงานบุญที่วัด ... ในวันงานกฐิน ปี พ.ศ.2542 แจกพระฟรี ให้ชาวบ้านทุกคน เข้าแถวยาวเหยียด แม้แต่เด็กตัวเล็กตัวน้อยอายุเท่าไรก็ตาม ล้วนแต่ได้รับแจกฟรีทุกคน คณะสายบุญจากกรุงเทพยังเข้าไปต่อแถวขอรับพระแจกฟรีด้วย เพราะพระเครื่องที่นำมาแจกฟรีนี้ปกติต้องทำบุญอย่างน้อยองค์ละ 100 บาทขึ้นไป จึงไม่มีใครอยากพลาดโอกาสอันดีงาม