พุทธคุณ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ

พุทธคุณ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ

พุทธคุณ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ

ด้านพุทธคุณ ในช่วงแรก ผู้สร้าง คือ อ.เทพ เกษมพรรณราย จะเน้นพุทธคุณไปในเรื่องเหตุการณ์ ภัยพิบัติล้างโลก ปี ค.ศ. 2000 Y2K หรือ ปี พ.ศ.2543 ภายหลังจากนั้นได้ทยอยขอให้หลวงปู่ทองดำเสกอธิษฐานจิตเพิ่มเติม บรรจุสรรพวิชาต่างๆให้เรื่อยๆ ในภาพรวมกล่าวได้ว่า พุทธคุณครอบคลุมครบทุกด้าน และ วิชาที่บรรจุลงไปนั้นเป็น วิชาเฉพาะตัวของหลวงปู่ทองดำที่รับถ่ายทอดมาจากทางโลกทิพย์ จึงไม่ใช่สิ่งที่จะหาพบเจอได้จากวัตถุมงคลของผู้อื่น 

รายนาม บุคคลผู้อธิษฐานจิต

พระเครื่องชุดนี้เป็น การอธิษฐานจิตเดี่ยว โดยหลวงปู่ทองดำเพียงองค์เดียว เป็นพระเครื่องสายบริสุทธิ์ที่ไม่มีพลังจิตสายอื่นมาปะปน มีเพียงครูบาอาจารย์สายตรงในโลกทิพย์ของหลวงปู่ทองดำเท่านั้น

ระยะเวลา ในการเสกอธิษฐานจิต

พระโพธิญาณ ชุดของ หลวงปู่ทองดำ มีระยะเวลาการเสกอธิษฐานจิตยาวนานเกือบ 20 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 จนหลวงปู่ทองดำมรณภาพ โดยเริ่มต้นเสกทุกวันตลอดไตรมาส ปี พ.ศ. 2542 จากนั้นเป็นการทยอยนำเสกไปตามวาระที่เหมาะสม เช่น การเพิ่มพุทธคุณตามสภาวะเหตุการณ์ต่างๆทางโลกทิพย์ หรือ หลวงปู่ท่านบรรลุสำเร็จวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจ โดยแต่ละครั้งที่นำเข้ารับการอธิษฐานจิตจะมีระยะเวลาแตกต่างกันไป บางครั้งเป็นช่วงเข้าพรรษาและสามารถฝากไว้ได้ตลอดพรรษาสามเดือน ก็จะนำฝากไว้จนครบสามเดือน

กล่าวได้ว่าเป็นพระเครื่องรุ่นที่ สร้างด้วยใจ และ เสกอธิษฐานด้วยใจ มีเจตนาดีในการจัดสร้าง ไม่ได้จัดสร้างในเชิงพุทธพาณิชย์

จำนวนครั้ง ในการเสกอธิษฐานจิต

หลวงปู่ทองดำจะเมตตาอธิษฐานจิตให้ในช่วงเวลาที่ท่านสะดวก ปลอดคนรบกวน โดยปกติคือ ช่วงเช้ามืด และ ช่วงค่ำ วันละ 2 รอบ ไตรมาสสามเดือน คือ 90 วัน แต่ทางณกุศลจะฝากไว้นานกว่านั้น บางครั้งเลยไปถึง 120 วัน ดังนั้น หนึ่งไตรมาสจึงมีจำนวนการเสกอธิษฐานจิตไม่น้อยกว่า 180 - 240 ครั้ง รวมระยะเวลาทยอยเสกไปตามวาระ ประมาณ 20 ปี ถ้าจะกล่าวว่า เสกกันนับพันครั้ง หลายพันครั้ง ก็ไม่เกินความจริง

พุทธคุณด้านต่างๆ

ในช่วงประมาณ 20 ปี หลวงปู่ทองดำ ท่านลงวิชาในด้านต่างๆไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในช่วงหลังนั้น อ.เทพ จะเน้นขอหลวงปู่ทองดำเสกบรรจุ วิชาด้านเสริมดวงชะตาต่างๆเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที และเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในพระเครื่องทั่วไป

กล่าวได้ว่า พุทธคุณที่โดดเด่นของ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ จึงเป็นด้าน

1. ด้านเสริมดวงชะตา เช่น ดวงธาตุณกุศล (โมเลกุลธาตุกระตุ้นปรับดวงชะตา) 

2. วิชาของพระผู้สำเร็จพระองค์แรกของโลก ที่เคยหายสาปสูญไปจากโลกมนุษย์

3. สรรพวิชาอื่นๆ ของหลวงปู่ทองดำ

4. ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ และ แผนงาน " ล้างโลกล้างมนุษย์ "

5. พระเครื่องชุดนี้ใช้เป็น สื่อพลังจิต ใช้อธิษฐานติดต่อสื่อสารถึงหลวงปู่ทองดำ และ ครูบาอาจารย์ในสายโลกทิพย์ของหลวงปู่ทองดำได้

6. พระเครื่องชุดนี้ ได้รับการขึ้นบัญชีบันทึก และถูกรับรองอย่างถูกต้อง ที่ศูนย์กลางของโลกทิพย์ ศูนย์กลางของโลกและจักรวาล ได้รับสิทธิ์พิเศษมากๆ และสำคัญมากๆ ทางหลวงปู่ทองดำได้เคยเปิดเผยความลับของฝ่ายโลกทิพย์ และเน้นย้ำให้ อ.เทพ พกติดตัวไว้ตลอด ... เรื่องนี้ในรายละเอียดต้องเขียนกันยาวพอสมควร ณกุศลจะเขียนบทความแยกขึ้นมาเป็นอีกบทความหนึ่ง

พุทธคุณแต่ละด้าน วิชาแต่ละอย่าง ล้วนมีความพิเศษเฉพาะองค์หลวงปู่ทองดำ ไม่เหมือนหรือเลียนแบบใคร จึงเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถหาได้จากวัตถุมงคลของท่านอื่น

การเรียงลำดับความสำคัญ ณกุศลคิดว่า ในด้านพุทธคุณนั้น ไม่สามารถเรียงจัดลำดับได้ว่า สิ่งใดสำคัญกว่าสิ่งใด ขึ้นกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังพบเจอว่ากำลังเผชิญอยู่กับเรื่องด้านใด ด้านนั้นก็จะสำคัญที่สุด ... ในบางเรื่อง บางทีชั่วชีวิตเราอาจจะไม่ได้พบเจอ ก็ถือว่าสร้างไว้เผื่อให้คนรุ่นหลังได้เก็บไว้ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคต

สำหรับคนที่ศรัทธาในพุทธคุณของ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ ณกุศลกล่าวย้ำอีกครั้งว่า พระชุดนี้มีพุทธคุณแตกต่างจาก ชุด 2542 ที่ได้ถวายวัดไปและหมดจากวัดไปนานแล้ว  ขอให้ใช้ความรอบคอบในการเช่าหาบูชา