สามเหลี่ยมชีวิต: วิธีรอดตายจากแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว 

จากบทความของดัก คอบบ์ เรื่อง สามเหลี่ยมชีวิต
เรียบเรียงสำหรับการสรุปให้คณะกรรมการความปลอดภัย MAA

บทความ: 

ความรู้เรื่องโรคที่อาจเกิดภายหลังน้ำท่วมและการป้องกัน

อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่มีอาการเกิดขึ้นทันทีทันใด คือ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำคราวละมาก ๆ โดยไม่มีอาการปวดท้อง บางครั้งอาจมีอาเจียนด้วย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการขาดน้ำ ตาลึกโหล ริมฝีปากแห้ง ความดันโลหิตต่ำ ช็อก และเสียชีวิตได้ กรณีที่มีอาการท้องร่วง ให้รีบดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ ORS โดยสามารถรับผงน้ำตาลเกลือแร่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุข หรือ ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือทำได้เอง โดยผสมน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ กับเกลือ ½ ช้อนชา ละลายในน้ำต้มสุก 1 ขวดกลม (750 ซีซี.) และรีบไปพบแพทย์

บทความ: 

คู่มือภัยพิบัติ น้ำท่วม สึนามิ

ภัยพิบัติ น้ำท่วม สึนามิ

การเตรียมตัวในเหตุการณ์ภัยพิบัติ

สุขาภิบาล และ สุขอนามัย ในภาวะฉุกเฉิน

การขาดสุขาภิบาลและความสะอาดที่ดี หลังจากเกิดอุบัติภัยแล้ว เป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ต่อมาได้ เช่นการขาดสุขา และน้ำสำหรับการชำระล้างสิ่งปฏิกูล สามารถนำไปสู่การแพร่ของโรค เกิดโรคระบาดขึ้นได้   

·        ควรเก็บตุน ถุงพลาสติก เชือกรัด สารฆ่าเชื้อโรค และกระดาษชำระ   

บทความ: 

Pages