รอบโลกภัยพิบัติ

“Architectural Warming”
ดัตช์ตื่นตัวสร้างบ้านลอยน้ำ รับมือภาวะโลกร้อน-หนีน้ำท่วมบ้านแต่ละหลังสร้างด้วยไม้และอะลูมิเนี่ยมน้ำหนักเบา
บทความ: 

ในหลวงทรงห่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในหลวงทรงห่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

10 สิงหาคม 2550 08:07 น.

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะข้าราชการ สังกัดกรมทรัพย์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยา จุดเสี่ยงภัยธรรมชาติ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย อธิบดีกรมทรัพย์เผย พระองค์ทรงห่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งสึนามิ ดินถล่ม รวมทั้งให้แก้ปัญหาดินเค็มในภาคอีสานด้วย

เทคนิคฝึกพลังจิต ดึงพลังงาน สร้างพลังจิต

เรามาศึกษาวิธีการสร้างลูกบอลพลังจิต (ไซบอล)ตามวิธีของ Peebrain โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งว่า จะสร้างพลังที่ไหน เช่น ที่มือทั้งสองข้าง ที่ตาที่สามระหว่างคิ้ว หรือ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น เมืองจีน

ตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่จะนิยมเลือก หรือ นิยมฝึกกัน คือ ที่มือทั้งสองข้าง

 

การวางตำแหน่งมือที่นิยมทำกัน จะมี 3 แบบใหญ่ๆ ดังภาพ

คุณสามารถที่จะเลือกท่ามือของคุณเอง หรือ จะเลือกจากภาพทั้งสามดังกล่าวกได้ จากนั้นเราจะไปสุ่ขั้นที่สองกัน

Taxonomy upgrade extras: 

Pages