สมาธิ สำหรับเด็ก

สมาธิดี พ่อแม่ฝึกลูกได้

 

ก่อนการเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้นสมองต้องเกิดสมาธิก่อนค่ะ แต่ในปัจจุบันสิ่งเร้าต่างๆ เกิดขึ้นกับลูกมากจนเหมือนกับว่าเด็กสมัยนี้มีสมาธิจดจ่อสั้นไปหมด ขณะที่การเรียนรู้ที่ดีต้องการเด็กมีสมาธิ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องหาแนวทางในการสร้างสมาธิให้กับลูกค่ะ

 


สมาธิกับการทำงานของสมอง

 

บทความ: 

สมาธิ การฝึกจิต

สมาธิ และการฝึกจิต สำหรับบุคคลในชีวิตประจำวัน กลุ่มบุคคลต่างวัย เช่น เด็ก ผู้ใหญ่
Taxonomy upgrade extras: 

ชุดอุปกรณ์สำหรับภัยพิบัติ

ชุดรับมือภัยพิบัติ ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง แผ่นดินไหว น้ำท่วม และภัยพิบัติอื่นๆ สามารถสร้างความเสียหายแก่ชีวิตได้ การช่วยเหลืออาจเข้าไม่ถึง การขนส่งถูกตัดขาด และถนนอาจถูกกีดขวาง ในบางกรณี คุณอาจถูกบังคับให้อพยพ จงพร้อมที่จะรับมือสถานการ์แบบนี้ด้วย ชุดรับมือภัยพิบัติ น้ำ เตรียมน้ำประมาณ 4 ลิตรต่อคนต่อวัน (1 US gallon = 3.7854118 liter/ผู้แปล) เก็บน้ำไว้ในภาชนะพลาสติกเช่น ขวดน้ำเปล่า ขวดน้ำอัดลมขนาด 1.5 -2 ลิตร หลีกเลี่ยงการการใช้ภาชนะจะบุบสลายหรือแตกได้ -ขวดแก้ว กระปุก...

Pages