ความอัศจรรย์ของพุทธศาสตร์

ความอัศจรรย์ของพุทธศาสตร์

วิชาพุทธศาสตร์ มีความอัศจรรย์ และค้นพบข้อมูลความเป็นจริงของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมาก่อนวิทยาศาสตร์เป็นเวลานานหลายพันปี ดังเช่น พระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายเกี่ยวกับ ขนาดของอะตอม และ การปฏิสนธิของมนุษย์ได้ถูกต้องตามหลักที่วิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบไม่นานมานี้

โมเลกุล

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องของ ปรมาณูไว้ ว่ามีขนาดเล็กแค่ไหนและไม่สามารถแบ่งต่อไปได้  ซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งที่เล็กมากโดยไม่สามารถแบ่งต่อไปได้ว่า อะตอม (  อะตอม ATOM  มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ที่แปลว่า แยกย่อยต่อไปไม่ได้ หรือหน่วยที่เล็กที่สุด )

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเทียบเรื่องขนาดของปรมาณูไว้ว่า
1 ธัญญามาตร (ขนาดเล็กของเมล็ดข้าว)ประกอบด้วย 7 อูกา ( ศรีษะของตัวเล็น )
1 อูกา ประกอบด้วย 7 สิกขา (รอยขีดเล็กๆ)
1 สิกขาประกอบด้วย 37 รถเรณู (ละอองเกสรดอกไม้)
1 รถเรณู ประกอบด้วย 36 ตัชชารี (ละอองรังสีในแสงแดด)
1 ตัชชารี ประกอบด้วย 36 อนู (อนุภาคขนาดเล็ก)
1 อณู ประกอบด้วย 36 ปรมาณู
1 ปรมาณู แบ่งแยกไม่ได้อีก เพราะหากแยกต่อไปจะหมดสภาพของสารนั้น

ความ อัศจรรย์ที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบคือ เมื่อนำขนาดของปรมาณูมาคำนวณแล้วจะพบว่าความยาวของปรมาณูตามหลักพุทธศาสตร์ จะเท่ากับ 1 ส่วน 100 ล้านเซนติเมตร ซึ่งเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอมตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างน่าอัศจรรย์ แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบอะตอมที่มีขนาดเล็กสุดก่อนนักวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลา นานหลายพันปี

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงการกำเนิดของมนุษย์

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงการกำเนิดของมนุษย์ ไว้ว่า

  • ในสัปดาห์แรกแห่งการปฏิสนธินั้น เกิดเป็น กลลรูป คือเป็นหยาดน้ำใสเหมือนน้ำมันงา
  • ในสัปดาห์ที่ 1 หลักจาก กลละรูป ได้เกิดเป็น อัพพุทรูป ขึ้น มีลักษณะเป็นฟอง สีเหมือนน้ำล้างเนื้อ
  • ในสัปดาห์ที่ 3 หลักจาก อัพพุทรูป ก็ได้เกิดเป็น เปสิรูป ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนมีสัณฐานเหมือนไข่ไก่
  • ในสัปดาห์ที่ 5 หลักจาก ฆนรูป จึงได้เกิด ปัญจสาขา คือ รูปนั้นงอกออกเป็น 5 ปุ่ม คือ เป็นศีรษะ 1 , มือ 2 , เท้า 2 
  • ในระหว่างสัปดาห์ที่ 12 ถึงสัปดาห์ที่ 42 ผม ขน เล็บ ก็ปรากฏขึ้น
  • ความอัศจรรย์ คือ สิ่งต่างๆเหล่านี้ตรงกับสิ่งที่การแพทย์สมัยใหม่ได้ค้นพบไม่นานมานี้ แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบมาก่อนเป็นเวลาหลายพันปี โดยสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น เครื่องอุล ตร้าซาวนด์ (The ultrasound scan) เพื่อใช้ในการตรวจสอบแต่อย่างใด

เราจะพบว่า วิชาพุทธศาสตร์ มีความล้ำหน้าในการไขปริศนาธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ในร่างกายมนุษย์ ตลอดจนสามารถเจาะลึกลงในรายละเอียดขนาดเล็กระดับอะตอมได้  ดังนั้นการเจาะลึกระดับ DNA ของการเรียงลำดับธาตุเฉพาะตัวของมนุษย์ หรือ โมเลกุลพลังงานธาตุของมนุษย์แต่ละคน จึงเป็นสิ่งที่วิชาพุทธศาสตร์สามารถ ไขปริศนารหัสลับได้เช่นกัน และวิชาพุทธศาสตร์ที่เป็นกุญแจไขปริศนาความลับนี้คือ วิชาดวงธาตุณกุศล หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตานั่นเอง

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา http://www.nakusol.com/node/387

ดวงธาตุณกุศล คืออะไร

Destiny molecular activation

ดวงธาตุณกุศล หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ( Destiny Molecular Activation )  ที่ทาง ณกุศล กำลังกล่าวถึงนี้ คือ วิชาพุทธศาสตร์ สายณกุศล ศึกษาเกี่ยวกับธาตุของมนุษย์และพลังงานจากดวงดาว เป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานหลายพันปีควบคู่กันมากับพระพุทธศาสนา เป็นวิชาของ พระเหนือโลก ใช้เสริมปรับแก้ไขพลังธาตุในร่างกายมนุษย์ เพื่อการฝึกสมาธิจิต พัฒนาศักยภาพภายใน โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือลดผลกระทบจากอิทธิพลของพลังดวงดาวที่มีต่อมนุษย์  ที่บุคคลทั่วไปเรียกว่า " ดวงชะตา "

ในวิชาธาตุขั้นสูง สามารถเจาะลึกลงในรายละเอียด ระดับเทียบเท่ากับ รหัสพันธุกรรม DNA ของมนุษย์ สามารถล่วงรู้ถึง โครงสร้างการเรียงลำดับธาตุของมนุษย์แต่ละคนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน  โดยอ้างอิงจากพลังงานของดวงดาวขณะกำเนิดของแต่ละบุคคล เมื่อล่วงรู้ถึงลำดับการเรียงโมเลกุลธาตุ ( Sequence ) ก็สามารถกำหนดแนวทางในการ กระตุ้น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข โครงสร้างธาตุของแต่ละบุคคลให้อยู่เหนืออิทธิพลจากดวงดาว (ดวงชะตา ) 

วิชาธาตุขั้นสูงนี้เป็นของครูบาอาจารย์สายณกุศล พระเหนือโลก  สืบสายมาทาง หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล ท่านได้เมตตาเปิดมิติแห่งคลังสรรพวิชา ถ่ายทอดวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำตัวของ อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้สืบทอดแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ได้มาโดยง่าย กว่าจะผ่านการเรียน การฝึกปฏิบัติต่างๆ อ.เทพ ใช้เวลาติดตามหลวงปู่ฯนานหลายสิบปี จึงได้รับถ่ายทอดวิชาธาตุปรับดวงชะตาชุดนี้มาจนครบถ้วนสมบูรณ์

การเปิดวิชาประจำตัวนั้น หลวงปู่ทองดำ ท่านจะพิจารณาจาก บุญวาสนาบารมีเดิม สติปัญญาไหวพริบ ความวิริยะอุตสาหะฝึกฝนปฏิบัติของลูกศิษย์แต่ละคน ทยอยสอนให้เป็นลำดับขั้นตอน วิชาเฉพาะตัวของใครก็เป็นของคนนั้น ห้ามมิให้คัดลอกเลียนแบบหรืออิจฉากัน เพราะแต่ละคนสร้างบุญสะสมบารมีในอดีตชาติมาต่างกัน ครูบาอาจารย์เป็นผู้กำหนด แต่ละคนจะเก่งหรือโดดเด่นกันไปคนละแบบ คนละแนวทาง ตามพื้นฐานของแต่ละคน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทับรอยกัน หรือ ลอกเลียนแบบกัน

วิชาธาตุปรับดวงชะตาขั้นสูงชุดนี้  อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้กำหนดการเรียกตาม คุณลักษณะ ของวิชาว่า หากเรียกแบบสมัยใหม่ คือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา Destiny Molecular Activation หรือ หากเรียกแบบรากฐานที่มาควรเรียกว่า วิชา ดวงธาตุณกุศล เนื่องจากเป็น วิชาธาตุ ของสายณกุศล ที่เกี่ยวกับดวงชะตา จึงรวมเรียกว่า ดวงธาตุณกุศล

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา

http://community.nakusol.com/index.php/topic,8.0.html

ดวงชะตา ปรับเปลี่ยนได้อย่างไร

การปรับเปลี่ยนดวงชะตา

ดวงชะตา ปรับเปลี่ยนได้อย่างไร

ตามที่อธิบายในเบื้องต้น กฎแห่งดวงชะตา คือ กฎแห่งสถิติ เป็นแนวโน้มหรือโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น ส่วนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ขึ้นกับ ความคิด การตัดสินใจ พฤติกรรม การกระทำของเจ้าของดวงชะตา ณ ช่วงเวลานั้น

หากเจ้าของดวงชะตา ดำเนินชีวิตตามอิทธิพลที่ได้รับจากพลังดวงดาว ชีวิตก็จะเป็นไปตามดวงชะตาฟ้าลิขิต

หากเจ้าของดวงชะตา สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไม่คล้อยตามอิทธิพลของดวงดาว ชีวิตก็จะอยู่เหนือดวง เหนือฟ้าลิขิต สามารถกำหนดหนทางของตนเองได้

ชีวิตมนุษย์ไม่ได้จำเป็นต้องดำเนินตามดวงชะตาเสมอไป แต่การฝืนดวงชะตานั้น พูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย  เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นผลมาจากปฏิกิริยาของพลังงานที่ถูกกระตุ้นจากภายในร่างกาย อุปมาเปรียบเทียบเหมือน บางคนที่ติดสูบบุหรี่ ติดเหล้า ติดยา ถึงจะรู้ตัวว่าพฤติกรรมนั้นไม่ดี พยายามเลิก แต่ก็ยากที่จะฝืนความต้องการจากภายในร่างกายได้  

ตามหลักการแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาที่ดี ไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาทั้งหมดในองค์รวม โดยเริ่มต้นแก้ตั้งแต่ที่ต้นทาง ต้นเหตุของปัญหา หรือ เหตุแห่งทุกข์ ซึ่งในกรณีของดวงชะตา ต้นเหตุของปัญหา คือ ปฏิกิริยาระหว่างพลังงานประจำตัวและพลังดวงดาว ซึ่งกระตุ้นให้ก่อเกิดพฤติกรรมปลายทาง

ถึงแม้เราไม่สามารถไปบังคับเคลื่อนย้ายตำแหน่งดวงดาวให้เป็นไปตามที่เราต้องการ แต่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขพลังงานในร่างกายของเราได้ โดยหลักวิชาปรับแก้ไขพลังงานที่ได้ผลโดยตรงกับกรณีนี้ คือ วิชา โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา Destiny Molecular Activation หรือ ดวงธาตุณกุศล

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา http://community.nakusol.com/index.php/topic,8.0.html

Pages