กองบุญ ณกุศล

เว็บไซต์ nakusol.com ( ณกุศล ) เป็นดินแดนธรรมะส่วนกลาง สำหรับงานการกุศล สำหรับทุกคน โดยไม่แบ่งแยกวัด หรือ แบ่งแยกสายปฏิบัติธรรม สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาธารณะกุศล และสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์ : สถานที่ และ เวลา สำหรับการทำบุญ สร้างกุศล ในรูปแบบต่างๆ

Na ( ณ )  ณ ในชื่อแปลว่า ใน ที่ ซึ่ง แห่ง และ หากแยกเขียนเดี่ยวๆ จะเป็นคำบ่งบอกเวลาหรือสถานที่

kusol ( กุศล ) หมายถึง สิ่งที่ดี ที่ชอบ

ณกุศล จึงเป็น เวบไซต์สำหรับการทำสิ่งที่ดี สำหรับทุกกลุ่มบุคคล ในทุกเรื่องราวที่เป็นการกระทำความดี ความดี ... เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกศาสนา

เว็บไซต์ ณกุศล ได้รับการจัดตั้งโดย อ.เทพ เกษมพรรณราย เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550