พระโพธิญาณ ปี พ.ศ. 2542

พระโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระโพธิญาณ ปี พ.ศ.2542 

ผู้ออกแบบ ดำเนินงาน และ ออกทุนทรัพย์ในการจัดสร้างทั้งหมด คือ อ.เทพ เกษมพรรณราย

จัดสร้างในปี พ.ศ.2542 โดยได้รับอนุญาตจาก หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดหนองเลา ในการจัดสร้าง

อ.เทพ ผู้จัดสร้าง ได้กำหนดชื่อพระเครื่องรุ่นนี้ว่า รุ่น พระโพธิญาณ

พระเครื่องในรุ่นนี้ มีทั้งพระเนื้อผง และ พระกริ่งเนื้อโลหะอุดกริ่งอุดผง จัดสร้างโดยนำ พระประธานในโบสถ์ของวัดหนองเลามาเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง และมีวาระที่น่าสนใจกล่าวถึง คือ เป็นครั้งแรกในรอบ 200 กว่าปี ของวัดหนองเลา ที่มีการสร้างพระเครื่องเป็นรูปเหมือนของพระประธานในโบสถ์วัดหนองเลา และออกให้ทำบุญในนามวัดหนองเลา

( ความจริง การสร้างพระเครื่องโดยใช้ต้นแบบจากพระประธานในโบสถ์วัดหนองเลา มีการสร้างครั้งแรกสุด ในปี พ.ศ.2541 โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้จัดสร้าง ... แต่พระเครื่อง ปี 2541 ในระหว่างฝากเสกอธิษฐานจิตที่วัดแห่งหนึ่ง ถูกกลุ่มกรรมการวัดแห่งนั้นวางแผนขโมยไปทั้งหมด เพื่อนำไปจำหน่ายหาเงินรายได้เข้ากระเป๋า พระรุ่น ปี 2541 จึงไม่ถูกนับว่าเป็นพระเครื่องที่ออกในนามวัดหนองเลา ในรายละเอียด ณกุศลได้เขียนบันทึกไว้ที่ http://www.nakusol.com/node/457 หลังจากนั้น อ.เทพ จึงได้สร้างพระรุ่นปี 2542 ขึ้นมา โดยออกแบบใหม่ทั้งหมด ไม่ซ้ำแบบเดิม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความสวยงามลงตัวมากกว่ารุ่น 2541 เพื่อทดแทนพระเครื่องที่ถูกขโมยไป )

เมื่อจัดสร้างพระรุ่น ปี พ.ศ.2542 เสร็จแล้ว ได้มีการแบ่งพระเครื่องออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของการจัดสร้าง คือ

1. พระโพธิญาณ ชุดถวายวัด คือ ส่วนที่แจกผู้ร่วมทำบุญ งานกฐิน วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542 และจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของการจัดสร้าง ได้นำถวายให้วัดหนองเลา ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ทางวัดเก็บไว้แจกให้ผู้ทำบุญกับวัดในวาระต่างๆตามความเหมาะสม  พระชุดนี้ ณกุศล ขอเรียกอ้างอิงตาม ปี พ.ศ. ที่จัดสร้าง ว่า " พระโพธิญาณ 2542 "

2. พระโพธิญาณ ชุดพิเศษ จำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของการจัดสร้าง อ.เทพ ได้นำเข้ารับการอธิษฐานจิตจาก หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล ยาวนานตลอดไตรมาส พ.ศ.2542 หรือ ค.ศ.1999 หลังจากนั้นได้เก็บรักษาไว้ และนำเข้ารับการอธิษฐานจิตบรรจุสรรพวิชาเพิ่มเติมจากหลวงปู่ทองดำ เป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาประมาณ 20 ปี จวบจนหลวงปู่ทองดำมรณภาพ กล่าวได้ว่า เป็นพระเครื่องที่สร้างด้วยใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริง ไม่ได้สร้างเชิงพุทธพาณิชย์ ใช้เวลาในการทยอยอธิษฐานจิตยาวนานเกือบ 20 ปี เน้นเสกเดี่ยวองค์เดียวล้วนๆแต่เสกหลายครั้งหลายรอบ เฉพาะไตรมาสเดียวก็ต้องมีอย่างน้อย 180 ครั้งขึ้นไป ในช่วงเวลา 20 ปี ถ้าจะกล่าวว่า เสกกันนับพันครั้ง ก็ไม่เกินความจริง ... เป็นพระเครื่องที่บรรจุสรรพวิชาของหลวงปู่ทองดำในช่วงเวลาเกือบตลอดชีวิตของท่าน อย่างครบถ้วนมากที่สุด  รวมระยะเวลาการเสกนานที่สุด และ จำนวนครั้งในการเสกมากที่สุด พระชุดพิเศษนี้ไม่สามารถหาได้จากตลาดพระเครื่องทั่วไป ณกุศล เรียกอ้างอิงตามชื่อของผู้อธิษฐานจิตว่า " พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ "

พระเครื่อง 2 ชุดนี้ จะมีความแตกต่างกันในด้านพุทธคุณ เนื่องจากผ่านการเสกอธิษฐานจิตแตกต่างกัน กล่าวคือ ชุดพระโพธิญาณ 2542 ในด้านพุทธคุณ ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทน ชุดพระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำได้ 

ในส่วนของการบันทึกนั้น ณกุศลจะเน้นในส่วนของ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ เป็นหลัก เนื่องจากทุกเรื่องราวอยู่ในขอบเขตที่ทางณกุศลสามารถรับรู้ได้

ในส่วนที่ถวายวัดนั้น หลังจากถวายไปแล้ว ทราบว่า พระหมดจากวัดภายในเวลาไม่นาน และ ส่วนมากจะไปอยู่ในต่างประเทศ โดยทางวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนมากจากต่างประเทศ ... การที่ณกุศลจะติดตามบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของพระชุดนี้ นอกจากความยากลำบากด้วยระยะทางที่ห่างไกลแล้ว ยังไม่เกิดประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญกับทางวัด เพราะที่วัดไม่มีพระเครื่องชุดนี้เหลือแล้ว ดังนั้นณกุศลจะไม่เน้นการบันทึกในส่วนนี้ 

 

 

สายณกุศล

สายณกุศล

คำว่า สาย มีความหมายอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ " ที่ไปที่มา " เช่น การสืบเชื้อสายของวงศ์ตระกูล การสืบเชื้อสายของสำนักวิชา หรือ  สายแนวทางการปฏิบัติธรรมต่างๆ

เมื่อบุคคลหนึ่งกล่าวว่าเขาปฎิบัติธรรมสายไหน  คนก็จะทราบคร่าวๆถึงพื้นฐานหรือแนวทางของบุคคลนั้น เช่น สายพุทโธ สายธรรมกาย สายมโนมยิทธิ แต่ละสายก็จะมีรายละเอียดในแนวทางฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน 

เนื่องจาก ณกุศลได้ผ่านการศึกษาองค์ความรู้จาก หลายศาสนา หลายแนวทาง หลายครูบาอาจารย์ การที่ณกุศลจะกล่าวออกตัวว่าเป็นศิษย์สายนั้นสายนี้ ถึงแม้จะไม่ผิดเพราะได้รับการถ่ายทอดวิชามาจริง ... แต่ก็อาจจะไม่เหมาะสม เพราะณกุศลไม่ได้ยึดติดกับสายใดสายหนึ่งแบบเต็มร้อย ยังคงรักษาสมดุลย์ของทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสม บางสายวิชาเหมาะกับทางโลก บางสายวิชาเหมาะกับทางธรรม ... จึงเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม ไม่ไปกระทบขัดแย้งอะไรกับสายไหน ไม่ไปโหนกระแสความโด่งดังอะไรกับใคร ทางณกุศลจึงเรียกแนวทางที่ณกุศลเลือกเดินว่า สายณกุศล ตามแบบ I Did It My Way 

สายณกุศล คือ แนวทางที่เราเลือกในการดำเนินชีวิตเพื่อความสมดุลย์แห่งโลกและธรรม เป็นแนวทางที่ณกุศลได้เรียนรู้ฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริงด้วยตนเอง จนเกิดศรัทธาและมั่นใจในคุณประโยชน์และความขลังศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์ต่างๆ

ในบทความที่ ณกุศล เขียนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสายวิชาที่หายาก ผู้อ่านไม่ควรเสี่ยงไปแสวงหา มีแต่จะโดนคนหลอกลวงเอาโดยง่าย เรียกได้ว่า 100 ครั้ง ก็จะโดนหลอกลวง 100 ครั้ง ในยุคสมัยนี้คนประเภท " มือถือสาก ปากถือศีล เอาคุณธรรมบังหน้า " มีมากมายจนคาดคิดไม่ถึง ... หลายคนหน้าฉากเล่นละครตบตาคนได้อย่างแนบเนียน แต่หลังฉากทำแต่เรื่องต่ำทราม

เพื่อความปลอดภัย หากจะให้ณกุศลแนะนำ สายปฏิบัติที่ดีและสามารถเข้าศึกษาได้ง่าย ขอแนะนำสาย สติปัฏฐาน 4 ... ในสมัยที่ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรีย์ ยังมีชีวิตอยู่นั้น ณกุศลได้เคยไปเข้ากรรมฐาน 7 วันที่วัดอัมพวันอยู่บ่อยครั้ง การฝึกสติเป็นแนวทางที่มีประโยชน์อย่างมากและใช้ได้ผลจริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ณกุศลจะไม่เน้นเขียนกล่าวถึงเนื่องจากในสายนี้มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายให้ศึกษาอยู่แล้ว

 

พุทธคุณ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ

พุทธคุณ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ

พุทธคุณ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ

ด้านพุทธคุณ ในช่วงแรก ผู้สร้าง คือ อ.เทพ เกษมพรรณราย จะเน้นพุทธคุณไปในเรื่องเหตุการณ์ ภัยพิบัติล้างโลก ปี ค.ศ. 2000 Y2K หรือ ปี พ.ศ.2543 ภายหลังจากนั้นได้ทยอยขอให้หลวงปู่ทองดำเสกอธิษฐานจิตเพิ่มเติม บรรจุสรรพวิชาต่างๆให้เรื่อยๆ ในภาพรวมกล่าวได้ว่า พุทธคุณครอบคลุมครบทุกด้าน และ วิชาที่บรรจุลงไปนั้นเป็น วิชาเฉพาะตัวของหลวงปู่ทองดำที่รับถ่ายทอดมาจากทางโลกทิพย์ จึงไม่ใช่สิ่งที่จะหาพบเจอได้จากวัตถุมงคลของผู้อื่น 

รายนาม บุคคลผู้อธิษฐานจิต

พระเครื่องชุดนี้เป็น การอธิษฐานจิตเดี่ยว โดยหลวงปู่ทองดำเพียงองค์เดียว เป็นพระเครื่องสายบริสุทธิ์ที่ไม่มีพลังจิตสายอื่นมาปะปน มีเพียงครูบาอาจารย์สายตรงในโลกทิพย์ของหลวงปู่ทองดำเท่านั้น

ระยะเวลา ในการเสกอธิษฐานจิต

พระโพธิญาณ ชุดของ หลวงปู่ทองดำ มีระยะเวลาการเสกอธิษฐานจิตยาวนานเกือบ 20 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 จนหลวงปู่ทองดำมรณภาพ โดยเริ่มต้นเสกทุกวันตลอดไตรมาส ปี พ.ศ. 2542 จากนั้นเป็นการทยอยนำเสกไปตามวาระที่เหมาะสม เช่น การเพิ่มพุทธคุณตามสภาวะเหตุการณ์ต่างๆทางโลกทิพย์ หรือ หลวงปู่ท่านบรรลุสำเร็จวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจ โดยแต่ละครั้งที่นำเข้ารับการอธิษฐานจิตจะมีระยะเวลาแตกต่างกันไป บางครั้งเป็นช่วงเข้าพรรษาและสามารถฝากไว้ได้ตลอดพรรษาสามเดือน ก็จะนำฝากไว้จนครบสามเดือน

กล่าวได้ว่าเป็นพระเครื่องรุ่นที่ สร้างด้วยใจ และ เสกอธิษฐานด้วยใจ มีเจตนาดีในการจัดสร้าง ไม่ได้จัดสร้างในเชิงพุทธพาณิชย์

จำนวนครั้ง ในการเสกอธิษฐานจิต

หลวงปู่ทองดำจะเมตตาอธิษฐานจิตให้ในช่วงเวลาที่ท่านสะดวก ปลอดคนรบกวน โดยปกติคือ ช่วงเช้ามืด และ ช่วงค่ำ วันละ 2 รอบ ไตรมาสสามเดือน คือ 90 วัน แต่ทางณกุศลจะฝากไว้นานกว่านั้น บางครั้งเลยไปถึง 120 วัน ดังนั้น หนึ่งไตรมาสจึงมีจำนวนการเสกอธิษฐานจิตไม่น้อยกว่า 180 - 240 ครั้ง รวมระยะเวลาทยอยเสกไปตามวาระ ประมาณ 20 ปี ถ้าจะกล่าวว่า เสกกันนับพันครั้ง หลายพันครั้ง ก็ไม่เกินความจริง

พุทธคุณด้านต่างๆ

ในช่วงประมาณ 20 ปี หลวงปู่ทองดำ ท่านลงวิชาในด้านต่างๆไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในช่วงหลังนั้น อ.เทพ จะเน้นขอหลวงปู่ทองดำเสกบรรจุ วิชาด้านเสริมดวงชะตาต่างๆเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที และเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในพระเครื่องทั่วไป

กล่าวได้ว่า พุทธคุณที่โดดเด่นของ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ จึงเป็นด้าน

1. ด้านเสริมดวงชะตา เช่น ดวงธาตุณกุศล (โมเลกุลธาตุกระตุ้นปรับดวงชะตา) 

2. วิชาของพระผู้สำเร็จพระองค์แรกของโลก ที่เคยหายสาปสูญไปจากโลกมนุษย์

3. สรรพวิชาอื่นๆ ของหลวงปู่ทองดำ

4. ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ และ แผนงาน " ล้างโลกล้างมนุษย์ "

5. พระเครื่องชุดนี้ใช้เป็น สื่อพลังจิต ใช้อธิษฐานติดต่อสื่อสารถึงหลวงปู่ทองดำ และ ครูบาอาจารย์ในสายโลกทิพย์ของหลวงปู่ทองดำได้

6. พระเครื่องชุดนี้ ได้รับการขึ้นบัญชีบันทึก และถูกรับรองอย่างถูกต้อง ที่ศูนย์กลางของโลกทิพย์ ศูนย์กลางของโลกและจักรวาล ได้รับสิทธิ์พิเศษมากๆ และสำคัญมากๆ ทางหลวงปู่ทองดำได้เคยเปิดเผยความลับของฝ่ายโลกทิพย์ และเน้นย้ำให้ อ.เทพ พกติดตัวไว้ตลอด ... เรื่องนี้ในรายละเอียดต้องเขียนกันยาวพอสมควร ณกุศลจะเขียนบทความแยกขึ้นมาเป็นอีกบทความหนึ่ง

พุทธคุณแต่ละด้าน วิชาแต่ละอย่าง ล้วนมีความพิเศษเฉพาะองค์หลวงปู่ทองดำ ไม่เหมือนหรือเลียนแบบใคร จึงเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถหาได้จากวัตถุมงคลของท่านอื่น

การเรียงลำดับความสำคัญ ณกุศลคิดว่า ในด้านพุทธคุณนั้น ไม่สามารถเรียงจัดลำดับได้ว่า สิ่งใดสำคัญกว่าสิ่งใด ขึ้นกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังพบเจอว่ากำลังเผชิญอยู่กับเรื่องด้านใด ด้านนั้นก็จะสำคัญที่สุด ... ในบางเรื่อง บางทีชั่วชีวิตเราอาจจะไม่ได้พบเจอ ก็ถือว่าสร้างไว้เผื่อให้คนรุ่นหลังได้เก็บไว้ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคต

สำหรับคนที่ศรัทธาในพุทธคุณของ พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ ณกุศลกล่าวย้ำอีกครั้งว่า พระชุดนี้มีพุทธคุณแตกต่างจาก ชุด 2542 ที่ได้ถวายวัดไปและหมดจากวัดไปนานแล้ว  ขอให้ใช้ความรอบคอบในการเช่าหาบูชา

Pages