ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และแนวทางเตรียมการณ์เพื่อรอดพ้นจากภัยพิบัติ

เจลล้างมือ อุปกรณ์ต้านภัยพิบัติโรคระบาด

เจลล้างมือ

เรื่องของภัยพิบัติจากโรคระบาด จากนี้ไปคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เราต้องหมั่นดูแลสุขภาพและรักษาความสะอาด โดยเฉพาะการล้างมือเพื่อปลอดภัยโรคระบาดต่างๆ อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยรักษาความสะอาดได้ คือ เจลล้างมือ ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป หรือ จะซื้อวัตถุดิบมาทำใช้เองก็ได้

วิธีทำเจลล้างมือ ไม่ต้องใช้น้ำ

สูตร 1 : สูตรพื้นฐาน เพื่อการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 500 มล.
1 Carbopol 940 (คาร์โบพอล 940) 1.5 กรัม
2 Ethyl alcohol 95% (เอทิล แอลกอฮอล์ 95%) 370 มล.
3 Triethanolamine (ไตรเอทาโนลามีน) 1.5 กรัม
4 น้ำบริสุทธิ์ (น้ำ RO หรือ น้ำกลั่น) 128 มล.

บทความ: 

ภัยพิบัติ ไข้หวัดใหญ่2009 ไข้หวัดนก

 

ฟ้าทะลายโจร

ไข้หวัดน้อย (Common cold/Upper respiratory tract infection/URI)
ไข้หวัดใหญ่ (lnfluenza/Flu)
ไข้กำเดาน้อย, ไข้กำเดาใหญ่ เช่น
ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
ไข้หวัดนก (lnfluenza A/H5N1 / Bird Flu / Avian lnfluenza)
ไข้หวัดซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS)
ไข้หวัดหมู (lnfluenza A/H1N1 / Swine Flu)
ไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)

ปัจจุบันได้พบโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัดอยู่มากมายที่แปลกออกไปเรื่อยๆ ถ้าหากจะจำแนกตามแนวแผนปัจจุบันก็อาจกว้างไกลไปมาก ตามหลักการแพทย์แผนไทยจะพิจารณาถึงอาการโดยรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีวิธีการดูแลรักษาและใช้ยาสมุนไพรร่วมกันได้หลายโรคหลายอาการ ซึ่งทำให้สะดวกในการดูแลรักษา ไม่จำเป็นต้องหายาที่จำเพาะโรคซึ่งอาจจะต้องคิดค้นออกมาใหม่อยู่เสมอแต่ก็อาจไม่ทันกับพัฒนาการของโรค

จากประสบการณ์ในการรักษาโรคมากว่า ๒๕ ปี พอสรุปเทียบเคียงโรค อาการของโรค แล้วนำมาใช้เพื่อการรักษาได้ผลดี ตามหลักการแพทย์แผนไทยปรากฏตามพระคัมภีร์ตักกศิลาได้บอกอาการของโรคไว้ซึ่งสามารเทียบเคียงกับโรคที่พบในปัจจุบันพอสรุปได้ดังนี้

บทความ: 

สามเหลี่ยมชีวิต: วิธีรอดตายจากแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว 

จากบทความของดัก คอบบ์ เรื่อง สามเหลี่ยมชีวิต
เรียบเรียงสำหรับการสรุปให้คณะกรรมการความปลอดภัย MAA

บทความ: 

Pages