พลังจิต

พลังจิต และแนวทางการฝึกพลังจิตแบบต่างๆ

เทคนิค พลังจิต PSI

PSI ball คือ หลักการสร้างพลังจิตแบบหนึ่ง โดยการกำหนดสร้างพลังงานในรูปลักษณะของลูกบอล สำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการฝึกพลังจิต นิยมใช้ในการฝึกรวมพลังจิต และ ย้ายพลังจิต

บางคนอาจกล่าวว่า PSI ball ทำไปก็ไร้ประโยชน์ แต่ความจริงแล้วมีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทำได้โดยง่าย สามารถช่วยให้ผุ้เริ่มต้นรู้ถึงการสัมผัสแห่งพลังงาน

การสร้าง psi ball นั้นคุณจะต้องฝึกการถ่ายเทพลังไปในจุดที่ต้องการ สร้างเป็นลูกทรงกลม เช่น ขนาดลูกเบสบอลพอดีมือ หรือ อาจขนาดใหญ่เท่ากับร่างกายในกรณีคุณต้องการสร้างเกราะป้องกัน

บทความ: 

ตำรา พุทธศาสตร์ ภาค๓

ต่อไปเป็นบทอักขระแล

o อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ กะ ขะ คะ ฆะ งะ จัส สะ ชัช ฌะ ญะ รัฐ ถะ ฑะ ฒะ ณะ ตะ ถะ ทะ ธะ นะ ปะ ผะ พะ ภะ พะ มะ ยะ ระ ละ วะ สะ หะ ฬะ อัง ?

o นะ มะ พะ ทะ นะ ? บทนี้เป็นธาตุน้ำ ?
o มะ พะ ทะ นะ มะ ? บทนี้เป็นธาตุดิน ?
o พะ ทะ นะ มะ พะ ? บทนี้เป็นธาตุไฟ ?
o ทะ นะ มะ พะ ทะ ? บทนี้เป็นธาตุลม ?

ตำรา พุทธศาสตร์ ภาค ๒

ธาตุ พะทะนะมะ 

อุณะโรปะปิสัฐถาเว ?

สิทธิการิยะอาจารย์เจ้า ท่านยกมาจากพรหมวิหาร ให้เป็นทานแก่กุลบุตรทั้งปวง แก้วสิบหกยกเอาสี่ตัวพระเจ้าอยู่หัวตัวเดียวอย่าละ บุคคลผู้ใดแก้ได้จักได้พระนิพพานอย่างแท้จริงแล?

o นะ อุ นะ อะ นะ มะ ? บทนี้แก้วมณีโชติแล ?
o มะ อะ มะ อุ มะ นะ ? บทนี้แก้วไพฑูรย์แล ?
o อะ มะ อะ นะ อะ อุ ? บทนี้แก้วปัทธรรมราชแล ?
o อุ มะ อุ นะ อุ อะ ? บทนี้แก้ววิเชียรแล ?

Pages