พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู

พระโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ

ผู้ออกแบบ ดำเนินงาน และ ออกทุนในการจัดสร้าง คือ อ.เทพ เกษมพรรณราย

จัดสร้างในปี พ.ศ.2542 โดยได้รับอนุญาตจาก หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดหนองเลา ในการจัดสร้าง

พระเครื่องชุดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ชุดทั่วไป และ ชุดพิเศษ

พระโพธิญาณ ชุดทั่วไป คือ ส่วนที่แจกผู้ร่วมทำบุญ งานกฐิน วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542 และถวายวัดหนองเลา  พระชุดทั่วไปนี้ ณกุศล เรียกอ้างอิงตาม ชื่อของสถานที่ ว่า " พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลา "

พระโพธิญาณ ชุดพิเศษ คือ ส่วนที่ อ.เทพ เก็บรักษาไว้ ในภายหลังได้รับการอธิษฐานจิตบรรจุสรรพวิชาเพิ่มเติมจาก หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ เป็นกรณีพิเศษ พระชุดพิเศษนี้ไม่สามารถหาได้จากตลาดพระเครื่องทั่วไป ณกุศล เรียกอ้างอิงตาม ชื่อของผู้อธิษฐานจิต ว่า " พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู "

ความแตกต่างของ พุทธคุณ ภายใน คือ พระชุดพิเศษได้รับการอธิษฐานจิต บรรจุสรรพวิชามากกว่า พระชุดทั่วไป

พระเครื่องในรุ่นนี้ มีทั้งพระเนื้อผง และ พระกริ่งเนื้อโลหะอุดกริ่งอุดผง จัดสร้างโดยนำ พระประธานในโบสถ์ของวัดหนองเลามาเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง และมีวาระที่สำคัญ คือ เป็น พระเครื่องรุ่นแรก ที่สร้างเป็นรูปเหมือนของพระประธานวัดหนองเลา ครั้งแรกในรอบ 200 กว่าปี ของวัดหนองเลา

เมื่อครั้ง อ.เทพ ลาบวช 1 เดือน เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ได้เลือกมาบวชและฝึกสมาธิ ที่วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม มีโอกาสได้รับทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์นานาประการของพระประธานในวัด ตลอดจนพบเจอเรื่องอัศจรรย์ด้วยตนเองหลายเรื่อง

หนึ่งในหลายเรื่องที่ได้ค้นพบคือ ในดินแดนต่างมิติของสายโพธิญาณ มีพระประธานลักษณะแบบเดียวกันกับพระประธานในโบสถ์วัดหนองเลา มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และเชื่อมโยงพลังถึงกันกับพระประธานองค์นี้ จึงสิ้นสงสัยว่าเพราะเหตุใดพระประธานองค์นี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากเช่นกัน

อ.เทพ บังเกิดจิตศรัทธาอยากได้พระเครื่องที่เป็นรูปเหมือนพระประธานในโบสถ์ไว้บูชา เพื่อเป็นที่ระลึกเสมือนตัวแทนของครูบาอาจารย์ในสายโพธิญาณ จึงได้สอบถามหาจากบุคคลต่างๆในวัด และต้องแปลกใจว่า ในช่วงเวลายาวนานกว่า 200 ปีของวัดหนองเลา ไม่เคยมีการจัดสร้างพระเครื่องที่เป็นรูปเหมือนของพระประธานในโบสถ์มาก่อนเลย มีแต่พระเครื่องในรูปแบบอื่นๆ

เหตุผลที่ได้รับทราบมาในสมัยนั้น คือ ในขณะที่คนจำนวนมากล้วนให้ความเคารพบูชาในองค์พระประธาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยำเกรงในบารมีมากด้วย คนเชื่อกันว่า หากสร้างรูปเหมือนพระประธานในโบสถ์วัดหนองเลาแล้วคนสร้างมีบุญบารมีไม่ถึง จะทำให้คนนั้นมีเหตุเป็นไปต่างๆนาๆ จึงไม่มีใครกล้าสร้าง

เพื่อความสบายใจของบุคคลทุกฝ่าย อ.เทพ เกษมพรรณราย จึงได้กราบเรียนอาราธนาครูบาอาจารย์ ขอบารมีท่าน และขออนุญาตครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์สายโพธิญาณเพื่อทำการจัดสร้าง พระผงและพระกริ่งพระโพธิญาณรุ่นแรก โดย อ.เทพ เป็นผู้ดำเนินการในด้านต่างๆทั้งหมด เช่น การออกแบบ รวบรวมมวลสาร รวมถึงการออกทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง

พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลานี้ มอบให้ผู้ร่วมทำบุญกฐินของวัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542 เงินบริจาคทำบุญทั้งหมด อ.เทพ เกษมพรรณราย ได้ถวายทำบุญทอดกฐินวัดหนองเลา 100% เต็ม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อพัฒนาวัดตามแต่ทางวัดจะเห็นสมควร

สำหรับพระเครื่องจำนวนหนึ่งที่ อ.เทพ ได้เก็บไว้ ในภายหลังได้นำเข้าขอบารมี หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณอธิษฐานจิตเพิ่มเติมอีก ยาวนานกว่าสามเดือน โดยได้กราบเรียนหลวงปู่ทองดำ ขอให้ท่านบรรจุเพิ่มเติมในทุกสรรพวิชาที่ท่านได้สำเร็จมา เช่น วิชาของพระผู้สำเร็จพระองค์แรกของโลก รวมถึงบรรจุวิชา ดวงธาตุโพธิญาณ (โมเลกุลธาตุกระตุ้นปรับดวงชะตา) และวิชาอื่นๆ โดยขอเน้นในเรื่อง การเสริมดวงชะตา เป็นกรณีพิเศษ  ลงในการอธิษฐานจิตพระเครื่องครั้งนี้ด้วย

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู มีพุทธคุณครบทุกด้าน และอธิษฐานเชิญครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์มาช่วยประสิทธิ์พุทธคุณ เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์สายโพธิญาณทั้งหมด เป็นสื่อทางจิตไปถึงครูบาอาจารย์ในสายโพธิญาณได้ทุกพระองค์ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

หลวงปู่ญาท่าน พระครูปภัศรคุณ

หลวงพ่อญาท่าน พระครูปภัศรคุณ ( บุญเลิศ ปภสฺสโร)

วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม ( กุดโพนทัน ) จ. หนองบัวลำภู

ในสมัยก่อน ณกุศล จะเรียกท่านว่า หลวงพ่อญาท่าน ... แต่ในยุคสมัยนี้เขาเรียกท่านกันว่า หลวงปู่ญาท่าน

แต่ส่วนใหญ่ในบทความ ทางณกุศลก็ยังคงใช้คำว่า หลวงพ่อญาท่าน เพราะรู้สึกคุ้นเคยกับคำนี้มากกว่า

นโยบาย และ การสงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียนและรูปภาพ ในเว็บไซต์ณกุศล

นโยบาย แนวทางของบทความ ในเว็บณกุศล

1. บันทึกข้อมูลจาก เรื่องที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งทางณกุศลพบเจอมาในช่วงเวลา มากกว่าค่อนชีวิต ... เพื่อเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

2. ประสบการณ์ เกี่ยวกับวัตถุมงคล เน้นบันทึกเฉพาะ วัตถุมงคลที่ อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้จัดสร้างเท่านั้น ... เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้อ้างอิง และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในอนาคต

 

เรื่อง การสงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียนและรูปภาพ ในเว็บไซต์ณกุศล

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียนและรูปภาพ ในเว็บไซต์ณกุศล ตาม พรบ ลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปใช้ในทุกกรณี  เช่น ประกอบการขายวัตถุมงคล หรือ แม้แต่อ้างว่าบังเอิญเจอแล้วนำมาใช้  ผู้ใดจะนำไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้สร้างสรรค์ เป็นลายลักษณ์อักษร

การขโมย นอกจากผิดกฎหมาย ยังผิดศีลธรรม ... ไม่ใช่สิ่งที่คนดีทำกัน

1. บทความทั้งหมดที่ทาง ณกุศล ได้เขียนบันทึกไว้นั้น สามารถอ่านได้ฟรี ไม่เสียเงิน เพื่อเป็นวิทยาทาน แต่อย่าคัดลอกไปโดยพลการ

2. บทความทั้งหมดนั้น ทางเราจะมีการ update ปรับปรุงข้อมูล เพิ่มเติมคำอธิบาย เพิ่มเติมรายละเอียด หรือ จัดกลุ่มเนื้อหาใหม่ เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ เนื้อหา ใจความ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด  ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสภาพข้อมูลที่มีการเผยแพร่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง  จึงไม่อนุญาตให้คัดลอกไปใช้ หรือทำการดัดแปลง โดยไม่ขออนุญาต

( ในอดีต เคยมีคนนำบทความของเราไปดัดแปลง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว บิดเบือนความจริง จนเกิดความเสียหายกับส่วนรวมมาแล้ว )

3. เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทางณกุศลจะรวบรวมข้อมูลเป็น ไฟล์ให้ดาวน์โหลดฟรี  และ อาจจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลเหล่านี้สืบต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

4. หากใครต้องการอ้างอิงข้อมูล แนะนำให้ ทำลิงค์ เข้ามาในบทความที่ต้องการ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาอ่านด้วยตนเองในเว็บไซต์ณกุศล อย่าคัดลอกไปโดยไม่ขออนุญาต จะเป็นการทำผิดกฎหมาย

แจ้งเพื่อทราบ และ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

เว็บไซต์ณกุศล

Pages