ชีวประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร

ประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร

สรุป ชีวประวัติ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร โดย ณกุศล

หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ( ขันอาสา) เกิดในครอบครัวตระกูลขันอาสา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เป็นบุตร พ่อลี และ แม่อ้ม ขันอาสา บ้านเกิด คือ บ้านหนองหูลิง ต.หนองกง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในครอบครัวมีพี่น้อง 9 คน โดยหลวงปู่โสภาเป็นพี่ชายคนโต

พ.ศ. 2495 เมื่ออายุ 14 ปี ท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านหนองดุก ต.หนองกุง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ( ปัจจุบันเป็น ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ) และออกบรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ้านโคกน้อย ต.หนองกุง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ พระอาจารย์ลือ วัดบ้านโคกน้อย

ท่านได้จำพรรษาที่วัดหนองหูลิง ต.หนองกุง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นเวลา 1 พรรษา จากนั้นได้ย้ายไปอยู่วัดบ้านกุดโดน ต.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดสว่างอุทัยกุดโดน ต.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ พระครูญาณสถิตสาย ฐิติญาโณ ได้ไปศึกษาจนจบมูลกระจาย ทางโลกเรียนจบ ม.8 และสามารถสอบครูมูลได้

หลังจากนั้นท่านได้เดินทางศึกษาด้านการฝึกจิตปฏิบัติธรรม และจำพรรษาในหลายสถานที่ เช่น

 • วัดสุวรรณาราม บ้านเนินลาด ต.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สอบได้นักธรรมตรี ( ปัจจุบันเป็น ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
 • วัดหัตถวิชัย บ้านนาค้อ ต.เขาสวนกวาง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ( ปัจจุบันเป็น ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น )
 • พ.ศ. 2518 ไปโปรดโยมแม่และน้องๆ ที่ วัดบูรพาภิรมย์ บ้านโพนบก ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เป็นเวลา 4 พรรษา
 • บ้านกกชุมแสง อ.เมือง จ.เลย
 • วัดหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยรับนิมนต์จาก หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดหนองเลา องค์ปัจจุบัน ซึ่งหลวงพ่อเงินได้ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่โสภาเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง
 • จำพรรษาที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ในช่วงปลายชีวิต ท่านได้กลับไปจำพรรษาที่ วัดบูรพาภิรมย์ บ้านโพนบก ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เพื่อโปรดโยมแม่และน้องๆ เป็นวัดสุดท้ายที่ท่านจำพรรษา และ มรณภาพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

หลวงปู่โสภา ท่านเป็นพระสายปฏิบัติธรรม เน้นเรื่องการฝึกจิต ปฏิบัติภาวนา ได้สอนชาวบ้านหนองเลาปฏิบัติธรรม จนชาวบ้านหลายๆคนเกิดผลอัศจรรย์ทางจิต ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมตามบุญวาสนาเดิม ทำให้คนทั้งหมู่บ้านเกิดศรัทธาเลื่อมใส รวมตัวกันมาที่วัดทุกวันเพื่อนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

ช่วงเดินทางธุดงค์ไปทีี บ้านกกชุมแสง อ.เมือง จ.เลย เข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าลึก และเมืองลับแล(บังบท) ด้วยกายเนื้อ เป็นเวลา 3 ปี ( ไม่ได้ไปด้วยจิต แต่เข้าไปด้วยกายเนื้อธรรมดา ผ่านเข้าไปในอีกมิติหนึ่ง เมืองลับแลบังบทจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่คนธรรมดาจะมองไม่เห็น แม้แต่คนที่มีตาทิพย์ปกติก็เพียงแค่เห็นแต่ไม่สามารถเอากายเนื้อผ่านเข้าไปได้ )

หลวงปู่โสภา ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ มีทิพยอำนาจหลายประการ ผ่านทางอายตนะ ( ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ) ทั้งที่แสดงผลทางจิต  เช่น

 • ตาทิพย์
 • หูทิพย์
 • รู้จิตผู้อื่น (เจโตปริยญาณ)
 • รู้เห็น ความเป็นไปของอดีตและอนาคตของ สถานที่ สถานที่แห่งนั้นอดีตเป็นอย่างไร อนาคตจะเป็นอย่างไร สามารถย้อนอดีตกลับไปไกลถึงจุดกำเนิดโลก
 • รู้เห็น ความเป็นไปของอดีตและอนาคตของ แต่ละตัวบุคคล อดีตในชาตินี้เป็นอย่างไร อดีตในชาติก่อนๆแต่ละชาติเป็นอย่างไร ทำความดี ทำกรรมใดไว้บ้างที่ส่งผลในปัจจุบันและควรแก้ไขอย่างไร และ ถ้าดำเนินชีวิตในแบบปัจจุบันจะมีอนาคตอย่างไรเกิดขึ้น
 • จิตรู้ในสรรพสิ่ง หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ วัตถุต่างๆทางโลก และสามารถแยกแยะได้ว่าเป็น ของแท้ หรือไม่แท้ เช่น สรรพคุณสมุนไพรตัวนี้เป็นอย่างไร มีวิธีใช้งานอย่างไร
 • จิตรู้ในสรรพสิ่ง หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ มิติเหนือโลกพ้นโลก

ตลอดจนสามารถทำสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้ด้วยกายเนื้อ ท่านแสดงทิพยอำนาจผ่านทางกายเนื้อเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนโดยคนธรรมดาสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น

 • กายเนื้อที่ เบาจนลอยตัวเหาะได้  มีครั้งหนึ่งหลวงปู่โสภาเดินทางกลับวัดโดยวิธี กระโดดลงจากหน้าผา สูงประมาณ 90 เมตร ลงมาตรงลานวัดข้างล่าง โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ มีพระเณรในวัดเห็นเหตุการณ์กับตาเป็นจำนวนมาก ( ความสูงประมาณเท่าตึก 30 ชั้น )
 • กายเนื้อที่ มีพละกำลังมหาศาล จนสามารถสยบเสือให้เกรงกลัว
 • กายเนื้อที่ สามารถดำดิน ไปโผล่ในสถานที่ไกลๆได้
 • กายเนื้อที่ สามารถเดินใต้น้ำ โดยตัวไม่เปียก และสามารถหายใจใต้น้ำได้
 • กายเนื้อที่ สามารถผ่านเข้าออกมิติอื่น เช่น เข้าเมืองลับแลบังบท เพื่อปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 3 ปี

หลวงปู่โสภาเป็นพระที่สมถะ อยู่แบบพอเพียง ที่พักอาศัยเป็นเพียงกุฎีไม้เล็กๆหลังคามุงใบจาก ผนังเปิดโล่งทั้งสี่ด้าน เงินทองที่ญาติโยมถวายทำบุญก็นำมาสร้างวัด สร้างประโยชน์ให้เป็นสาธารณะสมบัติจนหมด 

ทิพยอำนาจต่างๆที่ท่านมีนั้นก็ไม่ได้ใช้เพื่อแสวงหาชื่อเสียงลาภสักการะใดๆ เพียงใช้โปรดญาติโยม และทำงานให้ครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์สายโพธิญาณ ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่สำคัญต่อประเทศชาติและบ้านเมือง 

และอีกมากมายหลายเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจ ซึ่งทางณกุศลจะได้เขียนบันทึก เล่าในรายละเอียดของ เหตุการณ์ และ ประสบการณ์ ให้ได้อ่านศึกษากันต่อไป

ภาค อจินไตย อภิญญา วิชาธาตุ สายโพธิญาณ

ภาค อจินไตย  อภิญญา วิชาธาตุ สายโพธิญาณ

ในทางพุทธศาสนาถือว่าเรื่องอจินไตย เป็นเรื่องที่เกินกว่าสามัญชนคนธรรมดาจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง เกินกว่าสติปัญญาของคนทั่วไปจะเข้าใจได้

ตามที่ได้เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ว่า ต้นสาย วิชา พุทธศาสตร์ ดวงธาตุโพธิญาณ หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ตามแนวทางที่ ณกุศลได้นำมาเผยแพร่ เป็นวิชาธาตุของครูบาอาจารย์สายโพธิญาณ  สืบสายมาทาง หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ และ หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร ได้เมตตาถ่ายทอดให้ทาง อ.เทพ เป็นวิชาประจำตัว ตามบุญวาสนาเดิม

หากกล่าวถึง บรมครูหลวงปู่ทองดำ ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้สำเร็จธาตุ ทรงอภิญญา พระแห่งมิติเหนือโลก เรื่องราวของท่านเป็นเรื่องอจินไตย เกินวิสัยปุถุชนธรรมดาจะอธิบาย หรือ วิพากษ์วิจารณ์  ขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง โดยครูบาอาจารย์ที่นับถือดังนี้

หลวงปูสุภา กันตสีโล พระอริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน ท่านได้เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ บรมครูหลวงปู่ทองดำ ว่า สมัยหลวงปู่สุภายังแข็งแรง ท่านออกธุดงค์ในป่า ได้พบ บรมครูหลวงปู่ทองดำ เหาะลอยตัวลงมาจากยอดภูเขา

 

หลวงพ่อญาท่าน พระครูปภัศรคุณ ( บุญเลิศ ปภสฺสโร) วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม จ. หนองบัวลำภู  ท่านเคยเล่าให้ อ.เทพ ฟังว่า  บรมครูหลวงปู่ทองดำ เคยแวะไปเยี่ยมที่วัด โดยวิธีแทรกปฐพี (ดำดิน) มาโผล่ที่ใกล้ๆกุฏิหลวงพ่อญาท่าน

ตอนแรกหลวงพ่อญาท่าน เห็นผิวหน้าดินมีการเคลื่อนไหว ก็นึกแปลกใจว่า มีอะไรอยู่ใต้ดิน จึงเดินไปสังเกตดูใกล้ๆ ก็พบบรมครูหลวงปู่ทองดำแทรกปฐพีโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน หลังจากสนทนาธุระจบแล้ว  บรมครูหลวงปู่ทองดำยังลองใจ กล่าวชวนท่านไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกันโดยวิธีการแทรกปฐพี (ดำดิน) โดยบอกว่าจะสอนวิชานี้ให้ แต่หลวงพ่อญาท่านปฏิเสธไป โดยตอบว่า ท่านตั้งใจวางหมดแล้วเรื่องอิทธิฤทธิ์ ขอเดินในเส้นทางบุญฤทธิ์เท่านั้น

หลวงพ่อญาท่าน ยังเสริมตอนท้ายว่า ถ้าสนใจวิชานี้ให้ไปขอเรียนกับหลวงพ่อโสภา เพราะหลวงพ่อโสภาสำเร็จวิชานี้แล้ว

สมัยก่อน อ.เทพ ได้เคยสนทนากับหลวงปู่โสภา ชุตินธโร เรื่องวิชาทำตะกรุด โดยวิธีการดำน้ำลงไปจารตะกรุดของคนสมัยโบราณ ในช่วงหนึ่งมีลุกศิษย์สงสัยถามว่า วิชาแบบดำน้ำลงไปแล้วตัวไม่เปียกมีหรือไม่

หลวงปู่โสภาตอบว่า ขึ้นกับวิชาที่เขาเรียนมาและฝึกได้สำเร็จมากน้อยเพียงใด  เท่าที่ท่านเคยพบมากับตนเอง เรื่องดำลงใต้น้ำแล้วตัวไม่เปียก บรมครูหลวงปู่ทองดำทำได้  สมัยหนึ่งตอนพวกท่านอยู่ที่วัดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลวงปู่ทองดำทดสอบวิชาธาตุ ท่านพาหลวงปู่โสภาเดินลงแม่น้ำเจ้าพระยา  เดินอยู่ใต้น้ำนานประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเดินกลับขึ้นมาจากในน้ำ โดยที่จีวรแห้งสนิทไม่เปียกน้ำเลย และ ท่านยังบอกไว้ว่าวิชานี้เมื่อฝึกสำเร็จแล้ว  ลงไปใต้น้ำก็ยังสามารถหายใจได้ตามปกติ  ดวงตาสามารถเห็นสิ่งต่างๆใต้น้ำชัดเจน ตลอดจนร่างกายก็ไม่เปียกน้ำ เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ยากจะอธิบาย ( เรื่องนี้เป็นการพูดคุยกันในเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์ผู้ฝึกจิตสมาธิ ปกติหากมีบุคคลภายนอกอยู่ด้วย หลวงปู่โสภาจะไม่พูดถึงเรื่องความอัศจรรย์เหนือธรรมชาติใดๆให้บุคคลทั่วไปได้ยิน )

วิชาพุทธศาสตร์ ดวงธาตุโพธิญาณ หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ( Destiny Molecular Activation ) เป็นหนึ่งในวิชาธาตุของบรมครูหลวงปู่ทองดำ ซึ่งทรงคุณค่า และใช้ได้ผลจริง คำโบราณกล่าวเทียบไว้ว่า " มีค่าครองเมือง "  เพียงแต่ว่าผู้นำไปใช้จะฝึกได้สำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมได้รับผลมากน้อยตามนั้น

นับเป็นโชคดีของคนในรุ่นปัจจุบัน ที่มีโอกาสได้รับ สูตรดวงธาตุโพธิญาณ หรือ  โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตาเฉพาะบุคคล  โดยโอกาสเช่นนี้จะคงมีอยู่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น กว่า อ. เทพ จะสามารถศึกษารวบรวมวิชาดวงธาตุโพธิญาณจนครบถ้วนใช้เวลาศึกษาเกือบ 40 ปี อายุของทุกคนก็เพิ่มขึ้นทุกวัน  ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ... เวลาไม่อาจหวนกลับ โอกาสไม่อาจหวนคืน ... บุคคลที่เห็นคุณค่า ไม่ควรพลาดโอกาส

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา http://www.nakusol.com/node/387

ประสบการณ์ ดวงธาตุโพธิญาณ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา โดย คุณเขมทัต

( หมายเหตุโดย ณกุศล ... เป็นการเจาะดวงชะตาเพื่อปรับธาตุแก้ปัญหาปีชง  เนื่องจากเป็นปีชงปีเกิดของเจ้าของดวงชะตา )

ประสบการณ์ ดวงธาตุโพธิญาณ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา โดย คุณเขมทัต  จ.กรุงเทพ

ประสบการณ์จากสูตรโมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา นะครับ

ตั้งแต่ต้นปีมารู้สึกว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว

มี เหตุให้ต้องเสียเงินก้อนใหญ่พอสมควร(สำหรับผม) เรื่องงานก็ชวนให้หงุดหงิด รำคาญใจ จึงได้ pm หาคุณอา ซึ่งคุณอาก็เมตตาแนะนำ และปรับเปลี่ยนช่วงต้นของสูตรโมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ให้ผมใหม่

ซึ่ง ผมก็ได้ท่องทุกวันตามแต่โอกาสอำนวย ปรากฏว่าเมื่อเดือน พ.ค. ก็มีเหตุให้ผมต้องตัดสินใจลาออกจากงาน ก็มาได้งานที่ใหม่ ที่ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น มีวันหยุดมากขึ้น ชั่วโมงทำงานน้อยลงกว่าเดิม ที่สำคัญคือ ไม่มีปัญหาให้รำคาญใจ

ขณะเดียวกัน เรื่องที่ทำให้ต้องเสียเงินจุกจิกเหมือนเมื่อช่วงต้นปี (เดี๋ยวรถพัง เดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์พัง ฯลฯ) ก็ไม่มีมาให้เห็นเลย แถมเงินประกันค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำใจแล้วว่าไม่ได้คืนแน่ๆ เพราะก้ำกึ่งว่าจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของวงเงินประกัน ก็ได้คืนเต็มจำนวนอีกต่างหาก

ใครอาจจะคิดว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต แต่สำหรับผมเชื่อว่านี่เป็นอานิสงส์ของสูตรโมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ครับ

แม้ทุกวันนี้อาจจะย่อหย่อนการเดินธาตุไปบ้าง แต่ก็จะพยายามทำต่อไปครับ

Pages