สายณกุศล

สายณกุศล

คำว่า สาย มีความหมายอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ " ที่ไปที่มา " เช่น การสืบเชื้อสายของวงศ์ตระกูล การสืบเชื้อสายของสำนักวิชา หรือ  สายแนวทางการปฏิบัติธรรมต่างๆ

เมื่อบุคคลหนึ่งกล่าวว่าเขาปฎิบัติธรรมสายไหน  คนก็จะทราบคร่าวๆถึงพื้นฐานหรือแนวทางของบุคคลนั้น เช่น สายพุทโธ สายธรรมกาย สายมโนมยิทธิ แต่ละสายก็จะมีรายละเอียดในแนวทางฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน 

เนื่องจาก ณกุศลได้ผ่านการศึกษาองค์ความรู้จาก หลายศาสนา หลายแนวทาง หลายครูบาอาจารย์ การที่ณกุศลจะกล่าวออกตัวว่าเป็นศิษย์สายนั้นสายนี้ ถึงแม้จะไม่ผิดเพราะได้รับการถ่ายทอดวิชามาจริง ... แต่ก็อาจจะไม่เหมาะสม เพราะณกุศลไม่ได้ยึดติดกับสายใดสายหนึ่งแบบเต็มร้อย ยังคงรักษาสมดุลย์ของทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสม บางสายวิชาเหมาะกับทางโลก บางสายวิชาเหมาะกับทางธรรม ... จึงเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม ไม่ไปกระทบขัดแย้งอะไรกับสายไหน ไม่ไปโหนกระแสความโด่งดังอะไรกับใคร ทางณกุศลจึงเรียกแนวทางที่ณกุศลเลือกเดินว่า สายณกุศล ตามแบบ I Did It My Way 

สายณกุศล คือ แนวทางที่เราเลือกในการดำเนินชีวิตเพื่อความสมดุลย์แห่งโลกและธรรม เป็นแนวทางที่ณกุศลได้เรียนรู้ฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริงด้วยตนเอง จนเกิดศรัทธาและมั่นใจในคุณประโยชน์และความขลังศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์ต่างๆ

ในบทความที่ ณกุศล เขียนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสายวิชาที่หายาก ผู้อ่านไม่ควรเสี่ยงไปแสวงหา มีแต่จะโดนคนหลอกลวงเอาโดยง่าย เรียกได้ว่า 100 ครั้ง ก็จะโดนหลอกลวง 100 ครั้ง ในยุคสมัยนี้คนประเภท " มือถือสาก ปากถือศีล เอาคุณธรรมบังหน้า " มีมากมายจนคาดคิดไม่ถึง ... หลายคนหน้าฉากเล่นละครตบตาคนได้อย่างแนบเนียน แต่หลังฉากทำแต่เรื่องต่ำทราม

เพื่อความปลอดภัย หากจะให้ณกุศลแนะนำ สายปฏิบัติที่ดีและสามารถเข้าศึกษาได้ง่าย ขอแนะนำสาย สติปัฏฐาน 4 ... ในสมัยที่ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรีย์ ยังมีชีวิตอยู่นั้น ณกุศลได้เคยไปเข้ากรรมฐาน 7 วันที่วัดอัมพวันอยู่บ่อยครั้ง การฝึกสติเป็นแนวทางที่มีประโยชน์อย่างมากและใช้ได้ผลจริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ณกุศลจะไม่เน้นเขียนกล่าวถึงเนื่องจากในสายนี้มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายให้ศึกษาอยู่แล้ว