เทคนิคฝึกพลังจิต ดึงพลังงาน สร้างพลังจิต

เรามาศึกษาวิธีการสร้างลูกบอลพลังจิต (ไซบอล)ตามวิธีของ Peebrain โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งว่า จะสร้างพลังที่ไหน เช่น ที่มือทั้งสองข้าง ที่ตาที่สามระหว่างคิ้ว หรือ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น เมืองจีน

ตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่จะนิยมเลือก หรือ นิยมฝึกกัน คือ ที่มือทั้งสองข้าง

 

การวางตำแหน่งมือที่นิยมทำกัน จะมี 3 แบบใหญ่ๆ ดังภาพ

คุณสามารถที่จะเลือกท่ามือของคุณเอง หรือ จะเลือกจากภาพทั้งสามดังกล่าวกได้ จากนั้นเราจะไปสุ่ขั้นที่สองกัน

ขั้นตอนที่สอง คือ การเลือกแหล่งกำเนิดพลังงาน

คุณสามารถเลือกแหล่งกำเนิดพลังงานจากที่ไหนก็ได้ เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ โลก หรือ แม้แต่จากตัวคุณเอง

เพียงแต่ถ้าคุณเลือกแหล่งพลังงานจากตัวคุณเอง จะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเร็ว

หากคุณต้องการพลังงานที่มีความร้อน อาจเลือกแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์

หากคุณต้องการพลังงานที่มีความเย็น อาจเลือกแหล่งพลังงานจากดวงจันทร์

หากคุณไม่สนใจอุณหภูมิ อาจเลือกพลังงานจากโลก

สิ่งต่างๆเหล่านี้เพียงแค่ โดยใช้หลักการจากความนึกคิดเท่านั้น

ขั้นตอนที่สาม การดึงพลังงานจากต้นกำเนิดพลังงาน


ขั้นตอนการดึงพลังงานเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เพียงแค่คุณใช้ความนึกคิด กำหนดจิตสร้างมโนภาพว่า พลังงานกำลังไหลจากต้นกำเนิดพลังงานมาล้อมรอบตัวคุณ หรือ เข้ามาในตัวคุณ
บางคนอาจหลับตากำหนดภาพ บางคนอาจไม่หลับตา คุณอาจจะลองทั้งสองแบบคือทั้งหลับตาและไม่หลับตา แล้วดดูว่าแบบไหนเหมาะกับคุณมากที่สุด เช่น
คุณอาจหลับตานึกถึงภาพว่า

พลังจิต ดึงพลังงานจากโลก

1. คุณกำลังยืนอยู่บนโลก โลกกลมๆ มีศูนย์กลางพลังงานที่ตรงกลางโลก
2. จากนั้นพลังงานจากศูนย์กลางโลกไหลออกมาที่ผิวโลก ผ่านผืนดินตรงมาที่เท้าของคุณ
3. พลังงาน ไหลเข้ามาที่ปลายเท้าคุณ และเข้าสู่ร่างกายของคุณผ่านทางเท้า

วิธีการดึงพลังงานนั้น ไม่มีขีดจำกัด คุณสามารถจินตนาการตามที่คุณต้องการ เรามาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันต่อไป เช่น


* กำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานเสมือนมีช่องเสียบไฟฟ้า และตัวคุณเสมือนมีปลั๊กเสียบเข้าไป เหมือนการเสียบสายเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วดึงพลังงานจากแหล่งกำเนิดพลังงาน


* กำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานอยู่เหนือตัวเรา แล้วพลังงานไหลลงมาเหมือนน้ำตก ไหลเข้าสู่ตัวเรา


* กำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานอยู่เหนือตัวเรา คล้ายกับก้อนเมฆ แล้วเกิดแสงพุ่งออกมา เข้ามาสู่ตัวเรา


* กำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานกำลังส่งพลังงานก้อนใหญ่ให้คุณ และคุณกินพลังงานนั้นเข้าไป


สรุปคือ คุณสามารถกำหนดภาพตามรูปแบบที่คุณถนัดและเหมาะสม ให้สามารถดึงพลังงานจากสิ่งนั้นได้ และได้รับพลังงานในรูปแบบต่อเนื่อง ซึ่งหากชำนาญอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที หรือ หากยังไม่ชำนาญอาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้รู้สึกว่าได้รับพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

 

ขั้นตอนที่สี่ การสร้างบอลพลังจิต PSI ball

เรายังคงพลังงานจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู้สึก ชักนำพลังงานที่เข้ามาสู่ร่างกายนั้น ให้ไปในตำแหน่งที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เช่น ที่ระหว่างมือทั้งสองข้าง โดยกำหนดภาพให้พลังงานนั้นรวมตัวกันเป็นก้อนกลม

บอลพลังจิต

พยายามใช้ระบบประสาทสัมผัสต่างๆประกอบกับภาพที่เราสร้างขึ้น เช่น รู้สึกถึงการไหลของพลังงานผ่านไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไหลไปที่มือทั้งสองข้าง หรือ อาจจะสัมผัสถึงเสียง เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการฝึกการรับสัมผัสของพลังงาน

ขั้นตอนที่ห้า คือ การเพิ่มพลังงานให้บอลพลังจิต

การเพิ่มพลังงานให้บอลพลังจิตนั้นมีสองวิธี คือ

1. การเพิ่มขนาดของบอลพลังจิต โดยยังคงความหนาแน่นเท่าเดิม

 

ขยายพลังจิตให้ใหญ่ขึ้น

 2. การเพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน (  ขนาดเท่าเดิมแต่หนาแน่นขึ้น )

พลังจิตหนาแน่น

ทั้งสองวิธีนั้น สามารถทำได้โดยการกำหนดภาพตามปกติ คือ กำหนดภาพให้บอลพลังจิตขยายใหญ่ขึ้น หรือ กำหนดภาพให้บอลพลังจิตหนาแน่นขึ้น

เมื่อคุณทำมาถึงขั้นที่ห้า เท่ากับคุณได้สำเร็จขั้นต้นของการฝึกพลังจิตแบบหนึ่ง

 

 

Taxonomy upgrade extras: 
napatt_09's picture

การผึกพลังจิต หรือการฝึกสมาธิ แตกต่างกันมั๊ย ??? ค่ะ 

ปัจจุบันดิฉันฝึกสมาธิหลังสวดมนตร์ทุกวันกำหนดจิตไว้ที่ที่นัยตา

และกำหนดจิตหยาบให้ว่างและวางทุกสิ่งของกายหยาบให้เกิดสมาธิค่ะ

(จิตหยาบ หมายถึง เสียง ลม ทุกอย่างที่กายเราสัมผัสได้ค่ะ) 

ซึ่งการฝึกสมาธิเราต้องการฝึกจิตให้สงบ จากคำถามของหลายๆ ท่านที่ถาม ดิฉันเห็นว่า

ขึ้นอยู่ตัวเราเป็นผู้กำหนดว่าเราต้องการสิ่งใดให้กับตัวเองค่ะ

เป็นวิธีที่สามารถทำให้จิตเราแข็งแกร่งได้จริงจิตของเราจะพัตนาตัวเองไปเรื่อยทำใจให้สงบก็พอให้รู้สึกว่าจิตว่างกำหนดรู้ธาตุทั่ง4ดิน น้ำ ลมไฟ

ทุกวันนี้นั่งทำสมาธิทุกวัน วันละประมาณ 20 นาที ไม่ได้นั่งแบบขัดเพชร แต่นั่งท่าสบายๆ แต่กำหนดลมหายใจเข้าออกบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองเบาซึ่งไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือไม่ หากเราต้องการให้มีพลังจิตรที่แข็งแกร่ง

ดีครับผมลองทำดูแล้วมันเหมื่อนมีแม่เหล็กดันมือเราไว้แต่อีกอย่างผมก็คิดว่ามือผมมันชามันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมื่อนมีลูกบอลอะไรสักอย่างอยู่ในระหว่างมือของเราแต่ผมก็ชอบนะตอนกลางคือจะทำทุกวันเลยมีอะไรใหม่อีกมัยครับหรือขันตอนต่อไปลบกวนชวยสอนหน่อยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยยังใงก็ช่วยตอบกลับด้วยนะครับ

 

ใช่เราต้องฝึกพลังจิตจะได้มีความมั่นคงหนักแน่น

ลองทำแล้ว เหมือนมีแหล่งพลังออกมาจริงๆ แต่ไม่สามารถควบคุมได้

คนใจบุญ's picture

การฝึกสมาธิก็คือการฝึกจิตนั้นเเหละครับ

 

เเต่อย่าฝึกเพราะความอยาก อยากมีพลังวิเศษอะไร ต่างๆ เพราะความอยากคือตัวตัณหา

 

ยิ่งอยากเท่าไรก็ยิงไม่สำเร็จหรอกครับ  ถ้าฝึกจิตให้เป็นสมาธิเมื่อไรก็จะรุ้เอง ของเเอบนี้บอกกันไม่ได้หรอกคับ

เพิ่งสมัครน่ะค่ะเลยยังไม่ได้ศึกษา ไว้ศึกษาแล้วลองปฎิบัติจริงก่อนแล้วจะบอกนะว่าเป็นอย่างไร

 

มันจะเคื่อนย้ายวัตถุได้ไหม

อยากรู้ว่าท่าสามารถ ใช้พลังจิตได้จริงๆแล้ว เราจะสามารถ เหาะได้ หรือป่าวครับ ช่วยบอกที

Pages