แสงรังสี ออร่า ความหมาย และการคำนวณ

แสงเรืองแห่งมนุษย์นี้เรียกว่า “ออร่า” (aura) หรือการเปล่งรังสีแสง หรือรัศมีเรืองรองบางอย่างออกมารอบตัว อาจจะเป็นแสงเรืองสีต่าง ๆ กันซึ่งตาเปล่ามองเห็น หรือเป็นรังสีแสงที่ตาเปล่ามองไม่เห็น แต่สามารถมองเห็นได้ด้วย “ทิพย์จักษุ” ก็ได้…….กล่าวกันว่าการเปล่งรัศมีเหล่านี้มีความเข้มข้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะปรากฏเข้มข้นเฉิดฉายมากในบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตอย่างสูง และรองลงมาจะมีรังสีแจ่มกระจ่างในบุคคลที่มีจิตใจอยุ่ในสภาวะปิติเบิกบานอยู่เสมอ ๆ ……

ปรากฏการณ์ออร่าจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางจิต วิญญาณ เสียเป็นส่วนใหญ่

ดร.แนนดัวร์ โฟดัวร์ นักปรจิตวิทยา หรือ parapsychologis ได้อธิบายไว้ว่า…พวกนักบุญและผู้ชำนาญการศาสนาทางตะวันตกได้จำแนกลักษณะของออร่าไว้ 4 แบบ ด้วยกัน กล่าวคือ:-

๑. แบบ นิมบัส (Nimbus) คือแบบที่มีออร่าแผ่ออกมาในลักษณะคล้ายการ “ทรงกลด” เป็นรัศมีทรงกลมรอบศีรษะ

๒. แบบ ฮาโล (Halo) เป็นแบบการแผ่รังสีที่มีลักษณะคล้ายวงแหลวแผ่ออกมารอบศีรษะเหมือนกัน

๓. แบบ ออรีโอลา (Aureola) เป็นแบบลักษณะแผ่รังสี คล้ายเปลวเพลิงทรงกลด

๔. แบบ กลอรี (Glory) เป็นลักษณะแสงเรืองเปล่งปลั่งเรืองรองแผ่ออกมารอบร่างกาย ส่วนมากบุคคลที่มีออร่าแบบกลอรีนี้มักเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงส่งมาก ๆ หรือไม่ก็พวกศาสดาผู้บรรลุธรรมชั้นสูงสุด

เรื่องออร่ามิใช่มีอยู่เฉพาะทางซีกโลกตะวันตกเท่านั้น ทางซีกโลกตะวันออกอย่างบ้านเมืองเราก็มีเช่นกันและมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าด้วย….ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเข้าฌาน (Theosophists) ของทางตะวันออกได้จำแนกลักษณะของออร่ารังสีของมนุษย์เอาไว้ 5 แบบด้วยกัน กล่าวคือ :

๑. สุขภาวะรังสี (Health aura)

๒. กรรมรังสี (Karmic aura)

๓. ชีวรังสี (Vital aura)

๔. บุคลักษณะรังสี (Aura of Character)

๕. วิญญาณรังสี (Aura of Spiritual nature)

นอกจากนี้แล้วยังระบุไว้อีกด้วยว่าสีสัยของออร่าจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสุภาพของอารมณ์ เช่น สีแสด ส้ม จะเกิดเมื่อมีอารมณ์โกรธ หรือเกลียด หรือถูกกดดัน สีแดงเข้มคล้ำจะเกิดขึ้นเมือมีอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจ อยู่ในโทสะจริตหรือกำลังลุ่มหลงด้วยโลภราคะ สีน้ำตาลจะปรากฏขึ้นเมือเกิดอารมณ์ตระหนี่ หึงหวง หรือเกิดความงก สีแดงดอกกุหลาบเกิดขึ้นเมืองอยู่ในอารณ์แห่งความรัก ความใคร่ทางกาม สีเหลืองจะเกิดขึ้นถ้าอยู่ในอารมณ์เป็นกลางหรือในขณะใช้ความคิดทางสติปัญญา สีม่วงจะปรากฏออกมาเมื่อเกิดอารมณ์สงบ วิเวก สีน้ำเงิน ปรากฏได้ก็ต่อมเออยู่ในอารมณ์เชื่อมันมีจิตศรัทธาในรสพระธรรมหรือบุญกุกศ และสีเขียวจะเกิดขึ้นถ้ามีอารมณ์อิจฉาริษยา …… นอกจากนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญทางการเข้าฌานบางคนยังเคยเห็นสีของออร่าสีอื่น ๆ อีก แต่ยังระบุไม่ได้ว่ามีความหมายอย่างไร นอกจากผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งคือสตีเฟน อสวิคกิ ในปีพ.ศ. 2443 ยืนยันว่าได้เห็นออร่าของคนใกล้จะตายเปล่งสีออกมาเป็นสีเทาทึบ ๆ คล้ายหมอกควันดำและเขาได้เห็นหลายครั้งเป็นเช่นนั้น จึงเชื่อว่าสีเทาดำนั้นเป็นสีที่เกิดขึ้นก่อนที่จิตจะสละร่างออกไป

 

ความหมายของสี...ออร่า


สีของความคิดและอารมณ์ จะมีลักษณะเป็นหมอก มีความไหลปรากฏเป็นหย่อม ๆ จะเห็นได้ชัดเจนบริเวณรอบศีรษะเหนือบ่า มีสีสันต่าง ๆ เช่น

1.สีชมพู หมายถึงพลังที่แจ่มใส เต็มไปด้วยความรัก อารมณ์ขัน ถ่อมตน และสามารถปลอบ ประโลมผู้อื่น โรมแมนติค มักจะพบในเด็กและผู้ใหญ่ที่จิตใจดีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ หญิงมีครรภ์และมีสีชมพู ออกมามากเช่นกันข้อเสียของคนทีมีแสงสีนี้คือมักจะใจคอโลเล

2.สีแดง เป็นสีที่แสดงถึงความทะเยอทะยาน เต็มไปด้วยพลังงาน มีความกระฉับกระเฉงและพลังทางเพศถ้าเป็นสีแดงมืดอาจหมายถึง อารมณ์ที่รุนแรงถ้าเป็นสีแดงสดใน หมายถึง ความภาคภูมิใจและทะเยอทะยานในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสีแดงขุ่นเป็นพวกใจคอโหดร้าย

3.สีส้ม / แสด เป็นสีของความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความสุข สุขภาพที่เต็มไปด้วยพลัง ถ้ามีแสงสีนี้มากเกิดไปจะกลายเป็นคนเย่อหยิ่ง สีนี้ยังเป็นสีที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อด้วย สีส้มมัวหม่นหรือส้มปนน้ำตาล แสดงถึงปัญญาต่ำ ถ้าสีส้มแดงหมายถึงเย่อหยิ่ง อวดฉลาด

4.สีเหลือง เป็นสีที่มองเห็นง่ายที่สุดในออร่า เป็นสีของความฉลาด ความมีเมตตา มองโลกในแง่ดี รักเพื่อนมนุษย์นอกจากนั้นยังเป็นสีของภูมิคุ้มกันโรค สีเหลืองส้มแสดงถึงความฉลาดปราดเปรื่อง สีเหลืองขุ่นข้นแสดงถึงความอิจฉาริษยา หรือความคลางแคลงใจ

5.สีเขียว เป็นสีของจิตใจที่ละเอียดอ่อน มีความเข้าใจผู้อื่น นอกจากนั้นยังเป็นสีของความรักการเปลี่ยนแปลงการรักษาโรค ความสามารถในการใช้มือ และยังเป็นสีที่แสดงถึงความสมดุล ถ้าเป็นสีเขียวสดใสแสดงว่าเป็นคนปรับตัวเก่ง ใจดี ชอบอิสระ ถ้าเป็นสีเขียวมืดจะเป็นพวกขี้โกงขี้อิจฉา ถ้าเป็นสีเขียวอมฟ้า เป็นพวกชอบช่วยเหลือผู้อื่นไว้วางใจได้เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและ แสดงถึงความสามารถ ในการรักษาโรค ถ้าเป็นสีเขียวขี้ม้าเป็น พวกชอบหลอกลวง ต้มตุ๋น ขี้โกง และขี้เหนียว

6.สีน้ำเงิน เป็นสีของความสงบและสัจจะ เป็นสีของการสื่อสาร พลังจิต ความฉลาด ความมีอุดมคติ ขยันขันแข็งและ ความสำเร็จ สามารถยืนหยัดอยู่บนของของตัวเอง มีความเชื่อมมั่นในตนเอง ซื่อตรง จริงใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่น มักจะเป็นพวกสมถะ แต่ใจคอหงุดหงิดง่าย สีน้ำเงินขุ่นแสดงว่าทัศนวิสัยถูกปิดกั่น กลายเป็นคนขี้กังวล และขี้ลืม

7.สีคราม เป็นสีของพลังจิต สัมผัสที่ 6 โทรจิต ความฉลาดล้ำลึก ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มีความจริงใจ ชอบค้นหาสัจจะความจริงของชีวิต

8.สีม่วง เป็นพวกจิตใจละเอียดอ่อน เป็นตัวของตัวเอง มีสัมผัสที่ 6 ชองทางสมาธิและโน้มเอียงไปในทางศาสนาชอบเรื่องลี้ลับ คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีสีนี้ ผู้ที่มีสีนี้มักจะมีพลังจิตสูง แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณท้องเนื่องจากจักระช่วงบนพัฒนา ล้ำหน้าจักระชั้นล่าง

9. สีน้ำตาล เป็นสีที่แสดงถึงความคิดแคบ ๆ ไม่ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นแก่ตัว ชอบคุยแต่เรื่องของตัวเอง เป็นคนน่าเบื่อ สีน้ำตาลยังเป็นสีของจักระท้า พลังธรณี และอดีตที่ผ่านมา ข้อดีของสีนี้คือเป็นสีของความขยันขันแข็ง ความมีระเบียบ และอาจหมายถึงความมุ่งมั่นที่จะให้สู่จุดหมายและความสำเร็จ

10.สีดำ หมายถึง การสิ้นสุด ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึง การสิ้นสุดของสถานการณ์หนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้สถานการณ์ใหม่เข้ามา อาจหมายถึงการเกิดใหม่ หรือความล่าช้าก็ได้ บางครั้งอาจหมายถึง โรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง อิทธิพลมืดบางครั้งอาจหมายถึงการปกป้อง ตัวเองจากพลังภายนอก หรือคนผู้นั้นอาจจะมีความลับ ถ้าสีดำเกิดปะปนอยู่ในสีอื่น ๆ เช่น ปะปนอยู่กับสีแดง แสดงถึงความโกรธ เกลียด อาฆาต พยาบาท ถ้าปนกับสีเหลืองแสดงถึงความคิดชั่วร้าย ถ้าปนกับสีเขียวแสดงถึงความคิดหักหลัง อิจฉา

11.สีขาว เป็นแสงที่มีความสมดุล และสมบูรณ์แบบมากที่สุด จะปรากฏกับพวกนักบุญ พระหรือผู้ฝึกสมาธิวิปัสสนาสม่ำเสมอ ถ้าปรากฏเป็นเส้นแสงสีขาวผ่านเข้ามาในแสงอาจหมายถึง ข่าวสารจากมิติอื่นเข้ามา พวกที่เข้าทรงจะมีสีขาวเข้ามาในแสงในระหว่างการเข้าทรง ผู้ที่มีสีขาวปรากฏอยู่ในออร่า หมายถึงว่า กายแสงได้รับการชำระและฟอกให้บริสุทธิ์ หรืออาจหมายถึงสภาพจิตใจที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และบริสุทธิ์

12.สีน้ำเงิน หมายถึง แรงบันดาลใจ หรือข่าวสารข้อมูลจากโลกวิญญาณ หรือจากมิติอื่น

13.สีทอง เป็นพลังของจักรวาลหรือพลังจากเทพที่เข้ามาช่วยถ่ายโรคออกจากร่างกาย

14.สีเทา เป็นพวกขาดจินตนาการ คร่ำครึ หัวโบราณ ยึดถือความคิดเป็นใหญ่ เจ้าระเบียบ ถ้าเป็นสีเทามืดยิ่งมืดทึบมากยิ่งแสดงถึงอารมณ์ที่เหี่ยวเฉา สลดหดหู่ คนพวกนี้มักจะว้าเหว่ ถ้ามีจุดมืดสีนี้ในแสงแสดงถึงความคิดแง่ลบ ได้แก่ ความเกลียด เคียดแค้น หรือแม้แต่อารมณ์ฆาตกร สีเทาค่อนไปทางสีเงิน แสดงถึงว่าสมองซีกขวาได้รับการกระตุ้นก่อให้เกิดจินตนาการและสัมผัสที่ 6

สีที่ไม่ค่อยปรากฏอยู่ด้วยกันคือ สีน้ำเงินกับสีแสด ถ้าใครมี 2 สีนี้อยู่ด้วยกันจะเป็นคนที่น่าอิจฉาเพราะสีน้ำเงินของความสงบและสีแดงเป็นสีของความสุข คุณจะมีแต่ความสงบสุขทางจิตใจ อันนี้มักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ และในผู้ใหญ่บางรายที่รักษาโรคด้วยพลังจิตพวกนี้มักจะมีความสดดุลทั้ง ร่ายกายและจิตใจทำให้มี 2 สีนี้ปรากฏอยู่ร่วมกัน สีพื้นฐานของออร่า

จะทราบได้อย่างไรว่าคุณมีสีพื้นฐานของออร่าเป็นสีอะไร

ในเมื่อออร่าเต็มไปด้วยสีสัน แต่ถ้าคุณมองแสงออร่าทั้งหมดแล้ว จะเห็นว่ามีสีใดสีหนึ่งเด่นชัดที่สุดในแสงโดยสีนี้จะปรากฏอยู่ตามที่ต่าง ๆ (แล้วมีสีอื่นเข้ามาเจือปน) สีนี้คือสีพื้นฐานของออร่า เป็นสีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต มันจะบ่งบอกถึงศักยภาพของตัวคุณเองว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อนำเอาศักยภาพนี้มาสร้างความสำเร็จและความสุขให้กับชีวิตของคุณ การคำนวณสีพื้นฐานของแสงออร่าในตัวคุณทำอย่างไร? ถ้าคุณยังไม่เคยเห็นแสงออร่าของตัวเอง คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณมีแสงออร่าสีพื้นฐานเป็นสีอะไร

มีวิธีการคำนวณหาง่าย ๆ และผลที่ออกมามีความเชื่อถือได้มากพอสมควร ดังนี้

วิธีการคำนวณออรา คือ

เอาวัน เดือน ปี ค.ศ. ที่เกิด มาบวกกัน ปีนี้ต้องเป็นปี ค.ศ.เท่านั้น ถ้าเป็นไม่ทราบว่าคุณเกิดปี ค.ศ.อะไร ก็ไห้เอา 543 ไปลบออก จากปี พ.ศ. ที่จะเกิด จะได้ปี ค.ศ. ที่ต้องการ เช่น คุณเกิดปี พ.ศ. 2503 เอา 543 ไปลบออกจะได้ปี ค.ศ.1960 สมมุติว่าคุณเกิดวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม ค.ศ.1960 ก็เอาเลขทั้งหมดมาบวกกันให้ได้ผลลัพธ์เป็นเลขตัวเดียวดังนี้

5 5 + 1960 1970 = 1 + 9 + 7 10 = 17 1 + 7 = 8 เมื่อได้ผลลัพธ์เป็นเลขตัวเดียวแล้ว ขอให้ดูว่าตัวเลขที่ได้ตรงกับสีพื้นฐานสีอะไร มีความหมายอย่างไร ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นเลข 11 หรือ 22 คุณไม่ต้องเอา 1 + 1 หรือ 2 + 2 อีกเพราะเลข 11 และเลข 22 เป็นพวก “พิเศษ” กว่าผู้อื่น คือเป็นพวกมีแสงสีเงิน และสีทอง คราวนี้ขอให้มาดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าคุณมีพื้นฐานตรงกับสีอะไร ผลลัพธ์เป็นเลขสีพื้นฐาน 1 แดง 2 ส้ม / แสด 3 เหลือง 4 เขียว 5 น้ำเงิน 6 คราม 7 ม่วง 8 ชมพู 9 ทองเหลือง 11 เงิน 22 ทอง 23

1.สีแดง ศักยภาพ : ผู้นำ พวกมีสีแดงเป็นสีพื้นฐาน มีความกระตือรือร้น เป็นผู้นำ เต็มไปด้วยพลังกระฉับกระเฉง มีเสน่ห์ สามารถพูดจาโน้มน้าว จิตใจผู้อื้นได้ดี เป็นคนสนุกสนาน โอบอ้อมอารี กล้าหาญ ทะเยอทะยาน มองโลกในแง่ดี ชอบการแข่งขัน เป็นสีที่นำมาซึ่งความสำเร็จ ! คุณควรหาอะไรที่ท้ายทายความสามารถโดยฟันที่จะเป็นนักกีฬาโอลิมปิก อย่างนี้มันเกินความสามารถมากไป ต้องพิจารณาให้พอเหมาะสม

ข้อเสีย มักจะขี้กังวล ตื่นตระหนก และอาจหลังตัวเอง รวมทั้งอาจจะบ้างานมากไปจนเครียดควรรู้จักพักผ่อน และคลายความเครียด

2.สีส้ม /แสด ศักยภาพ : มนุษยสัมพันธ์ดี คุณเป็นคนอบอุ่น น่าคบ เข้ากับคนง่าย ชอบเป็นที่ปรึกษาปัญหาให้ใครต่อใคร ชอบช่วยเหลือ และทำตัวให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอ มีจิตใจเป็นสมถะ ชอบปิดทองหลังพระ คุณควรคบกับคนที่มีนิสัยคล้ายคลึงกัน ไม่งั้นคนอื่นจะเอาเปรียบคุณ

ข้อเสีย ขี้เกียจ ใจน้อย มักถูกคนอื่นเอาเปรียบ

3.สีเหลือง ศักยภาพ : มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด คุณเป็นคนคิดอะไรรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอเข้าสังคมง่าย ปรับตัวเก่ง ชอบคุยถกเถียงปัญหา ชอบเรียนรู้ และทำอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน มีพรสวรรค์ด้านการพูด งานที่ทำควรเกี่ยวกับการพูดเป็นสื่อ เช่น ครู เซลล์แมน นักการทูต ที่ปรึกษา ฯลฯ หรืองานอาชีพที่ต้องใช้คำพูดเป็นหลัก เป็นคนฉลาดหลักแหลม และเรียนรู้อะไรได้รวดเร็ว

ข้อเสีย จับจด ขี้อาย โกหกเก่ง

4.สีเขียว ศักยภาพ : รักษาโรค (สีเขียวเป็นสีของการรักษาโรค) เป็นคนรักสงบ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจดี มีพลังจิต ไว้วางใจได้ คุณอาจมีลักษณะภายนอกหงิม ๆ หรือเรียบง่าย แต่ส่วนลึกแล้วดื้อน่าดู คุณเป็นพวกสู้งานหนักเอาเบาสู้

ข้อเสีย ดื้อรั้น ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

5.สีน้ำเงิน ศักยภาพ : เป็นได้ทุกอย่าง คุณเป็นพวกมองโลกในแง่ดี แม้ชีวิตจะลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไปบ้าง แต่ยังยิ้มสู้เสมอ แสงออร่าของคุณจึงกว้าง และสว่างไสวเสมอ ทำให้กระซุ่มกระชวย ดูอ่อนกว่าวัย คุณมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ปากกับใจตรงกัน รักการผจญภัย มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการชอบพบปะผู้คน และสนใจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีพรสวรรค์หลาย ๆ ด้าน

ข้อเสีย ชอบทำงานหลาย ๆ อย่างในคราวเดียวกัน จึงกลายเป็นคนจับจด ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเดียว นอกจากนั้นยังเป็นพวกชีพจรลงเท้า และขาดความอดทนอีกด้วย

6 สีคราม ศักยภาพ : มีความรับผิดชอบสูง คุณชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้อื่น ชอบรับผิดชอบงานจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ ไม่เห็นแก่ตัว

ข้อเสีย ปฏิเสธใครไม่เป็น ควรหาเวลาเป็นตัวของตัวเองบ้าง มีมาตรฐานการทำงานสูงจึงมักหงุดหงิดกับอะไร ๆ ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานของตนเอง

7.สีม่วง ศักยภาพ : ฉลาดล้ำลึก และสันโดษ คุณมีจิตใจละเอียดอ่อน สนใจในศาสตร์ลึกลับจนบางครั้งดูเหมือนเป็นคนลึกลับ คุณมีประสาทสัมผัสที่ 6 รักสันโดษจนดูเหมือนคุณจะเข้ากับใครไม่ได้

ข้อเสีย มักดูถูกความคิดผู้อื่น และเก็บความรู้สึกมากเกินไป

8.สีมพู ศักยภาพ : นักบริหาร นักธุรกิจ คุณเป็นคนมีความตั้งใจจริง แต่ค่อนข้างดื้อรั้น วางมาตรฐานตัวเองไว้สูงมีความเด็ดเดี่ยว และมุ่งมั่นที่จะให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ อาชีของคุณ จึงต้องเกี่ยวกับการบริหารและความรับผิดชอบ ในส่วนลึกเป็นคนโรแมนติค และถ่อมตน รักความสงบ มีเมตตาขณะเดียวกันจะยืนหยัดต่อสู้อย่าง ไม่ยอมถอย ถ้าคุณรู้ว่าเป็นฝ่ายถูก
ข้อเสีย มุงานมากเกินไปจนเครียดควรหางานอดิเรกคลายเครียด

9.สีทองเหลือ ศักยภาพ : นักสังคมสงเคราะห์ คุณเป็นคนอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นทั้งนักปราชญ์และเป็นคนมีคุณธรรมเต็มเปี่ยม คุณมีความสุขมากที่สุดเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นคนมีความสุขและมองโลกในแง่ดี

ข้อเสีย ปฏิเสธใครไม่เป็น จึงถูกเอาเปรียบบ่อย ๆ ควรรู้จักปฏิเสธบ้าง

11. สีเงิน ศักยภาพ : นักอุดมคติ คุณมีประสาทสัมผัสที่ 6 มีศักยภาพสูงในหลาย ๆ ด้าน เต็มไปด้วยความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ ชอบฝันหวาน แต่คุณมักจะฝันมากกว่าลงมือทำจริง ๆ เป็นคนซื่อสัตย์มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มองโลกในแง่ดีถ้ามุมานะสร้างความฝัน ให้เป็นจริงคุณจะไปได้ไกลมากทีเดียว

ข้อเสีย ขี้เกียจ และบางครั้งจะเครียดจนใคร ๆ ไม่กล้าเข้าใกล้ ควรหาเวลาพักผ่อน ฝึกสมาธิ หรือโยคะ

12.สีทอง ศักยภาพ : ไม่ขอบเขตจำกัด คุณสามารถทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก หรือทำงานใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องปอกกล้วยเข้าปาก คุณจะประสบความสำเร็จ ไปแทบทุกเรื่อง เป็นคนมีเสน่ห์จูงใจ ทำงานหนักเอาเบาสู้ มีเป้าหมายในการทำงานที่แน่นอน มีอุดมคติและความสามารถสูง เป็นผู้นำสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้

วิธีการคำนวณสีพื้นฐานนี้ไม่ได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อได้พอสมควร สีของแสงออร่านั้น นอกจากจะมองเห็นด้วยตาแล้ว ยังสามารถมองเห็นได้ด้วยจิต สีที่ปรากฏมักจะแสดงถึงโรคหรือปัญหาการรักษาโรคด้วยวิธีการสัมผัสแสง เวลาสัมผัสจะมีทั้งสีและภาพปรากฏขึ้น สีและภาพนี้แม้ผู้สัมผัสจะเป็นผู้เห็นแต่ตัวผู้เข้ารักการรักษาเองจะเป็นผู้บอก

บทความ: 

ข้อคิดเห็น

ของผมเกิดวันที่ 3 เดือน7 อะคับ ปี 1990 ก็ได้ 2000 ไช่ป่ะ แล้วคำนาณต่อยังไงอ่า -*-

3+7+1990=29=11=2 =สีส้ม(บวกทีละตัวก็ได้) บวกได้ 2000 ก็ไม่ผิด ถอดให้เหลือตัวเดียว 2+0+0+0=2=สีส้ม(ผลลัพเดียวกัน) ถ้าให้อ่านให้ คือ สีส้มเป็นผู้มีความจริงจัง สงสัยอะไรต้องพิสูจน์ จึงมักเป็นนักค้นคว้า วิศวกร หรือนักเรียนสายวิทย์ มักมีชั้นเชิงในทางการฑูต เก่งในการเจรจา ทำงานเล็งผลสำเร็จมากกว่าคำชมเชย

ได้เลข ๑๐ หมายถึงอะไรครับ

10 = 1+0=1 = แดง Aura สีแดง มีลักษณะเป็นผู้นำ ทำอะไรเร็วไม่ชอบความเชื่องช้า ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้างาน ระวังจะใจร้อน ทำให้เสียโอกาสได้ การออกกำลังกายเหมาะแบบมี speed จะช่วยความผ่อนคลายหายเครียด เติมพลังด้วยสีม่วง สมาธิก่อนนอน จะหลับสนิทขึ้น

ผมเกิดวันที่ 31 เดือน10 1988 บวกกันทั้งหมดได้ 2029 ช่ายป่ะครับ แล้วคิดเป็นเลขตัวเดียวคือเลขไรครับ ช่วยบอกผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ ...TL

พอได้ 2029 คือ 2+0+2+9 ได้ 13 จะเป็น 1+3 ได้เลขสุดท้ายตัวเดียว คือ 4 ครับ

ผมเกิดวันที่ 12 เดือน 2 ปี 1995 คิดยังไงครับ ช่วยบอกที

 

ขอบคุณครับ

1+2+2+1+9+9+5 =  รวมยอดแล้วได้ 11 เอามาบวกกันแล้ว ได้ 2 ครับ ถ้าไม่ถูกต้องขออภัยครับ

ผมเกิดวันที่ 24 เดือน 10   1994  อยากทราบว่าออร่าทีไรหรอครับ

ผมคำนวนได้สีเหลือง

 

แต่เคยมีคนทรงเค้าทักว่าเห็นสีขาวง่ะ

 

ผมล่ะงง

Pages