ดวงธาตุณกุศล (โมเลกุลธาตุ กระตุ้นปรับดวงชะตา)

วิชาพุทธศาสตร์ ดวงธาตุณกุศล ( ดวงธาตุ สาย ณ กุศล )  หรือ โมเลกุลธาตุกระตุ้นปรับดวงชะตา DMA ( Destiny Molecular Activation )