พุทธคุณ และ ประสบการณ์

พระโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระเครื่อง พระโพธิญาณ ที่ อ.เทพ เกษมพรรณราย ได้จัดสร้างถวายวัดหนองเลา เมื่อปี พ.ศ. 2542 เฉพาะส่วนที่ อ.เทพ ได้เก็บรักษาไว้ ได้นำเข้ารับการอธิษฐานจิตเพิ่มเติมโดย หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล โดยบรรจุวิชาดวงธาตุณกุศล เน้นด้านการเสริมดวงชะตาเป็นการเฉพาะ ถือว่าเป็นสิ่งมงคล มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง และ เป็นพระชุดที่ไม่สามารถหาเช่าบูชาได้จากตลาดพระเครื่องทั่วไป

วิชาพุทธศาสตร์ ดวงธาตุณกุศล หรือ  โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ( Destiny Molecular Activation ) เมื่อนำมาใช้ร่วมกันกับ พุทธคุณจากพระเครื่อง และบารมีของครูบาอาจารย์ในมิติเหนือโลก สายของบรมครูหลวงปู่ทองดำ  รวมสามสิ่งนี้เป็นหนึ่งเดียว จะสามารถก่อเกิดคุณอนันต์ตามศรัทธาของผู้บูชา

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา