พุทธคุณ และ ประสบการณ์

พระโพธิญาณ หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร

พระเครื่อง รุ่นพระโพธิญาณของหลวงปู่โสภา ได้รับการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่โสภา ตลอดไตรมาส 3 เดือน ปี พ.ศ. 2542 และ อธิษฐานจิตเพิ่มเติมอีก 3 เดือน ใน ปี พ.ศ. 2554 โดยหลวงปู่โสภาท่านจะอธิษฐานจิตให้ทุกวัน หากนับรวมแล้ว พระชุดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตเป็นจำนวนหลายร้อยครั้ง ถือว่าเป็นสิ่งมงคล มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

วิชาพุทธศาสตร์ ดวงธาตุโพธิญาณ หรือ  โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ( Destiny Molecular Activation ) เมื่อนำมาใช้ร่วมกันกับพุทธคุณจากพระเครื่อง และบารมีของครูบาอาจารย์ในมิติเหนือโลก  รวมสามสิ่งนี้เป็นหนึ่งเดียว จะสามารถก่อเกิดคุณอนันต์ตามศรัทธาของผู้บูชา

เพื่อเป็นการเทิดเกียรติคุณ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ขอเชิญทุกท่านที่มีประสบการณ์มาช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวดีๆในชีวิต

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา