สูตร ดวงธาตุณกุศล ณ ปัจจุบัน

ณ ปัจจุบัน ณกุศล กำหนดเปิดชุดสูตรธาตุ เป็นชุดสูตรธาตุหลัก 4 ชุด  และสูตรธาตุเสริมต่างๆ

สูตรธาตุหลัก เป็นสูตรธาตุที่ถอดรหัสจากดวงชะตา ครอบคลุมพื้นฐานหลักใหญ่ๆ เรื่องสำคัญของดวงชะตา ในด้านต่างๆ เช่น เสริมการงาน การเงิน โอกาสทางธุรกิจ โชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี สุขภาพร่างกาย และอื่นๆ สามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต ณ ปัจจุบันที่ ณกุศลคัดเลือกไว้ มีจำนวน 4 ชุดสูตรธาตุหลัก มีความสำคัญในลำดับต้นๆของสูตรธาตุทั้งหมดที่มีจำนวนมากมาย

สูตรธาตุเสริม คือ ส่วนที่ช่วยเสริม แต่ความสำคัญน้อยกว่าสูตรธาตุหลัก เช่น ธาตุแก้คราส ธาตุแก้ปีชง  และอื่นๆ

ธาตุแก้คราส เป็นสูตรธาตุที่ถอดรหัสจากดวงชะตา ปรับแก้ไขดวงชะตา ก่อเกิดสิริมงคลกับชีวิต และเพชรกลับ คือ กลับร้ายให้กลายเป็นดี เน้น แก้คราส ให้ดวงชะตาไม่มืดมน มีความสว่างไสว ผลกระทบของคราส ( จันทคราส และ สุริยคราส) แต่โบราณถือว่าคราสเป็นผลร้ายต่อการดำเนินชีวิต ที่ส่งผลให้ดวงชะตามืดมนตกต่ำ สมัยโบราณคนที่เรียนวิชา ปกติจะไม่มีใครออกไปอาบรับแสงจันทคราส แสงสุริยคราส หรือแม้แต่จ้องมองคราสด้วยตาเปล่า มีแต่จะหาทางแก้คราสด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้แสงรัศมีของอัญมณีต่างๆ ใช้ยาสมุนไพรต่างๆ ในส่วนชุดธาตุแก้คราสนี้ หลวงปู่ทองดำได้สอนวิธีถอดธาตุจากดวงชะตาให้ อ.เทพ เกษมพรรณราย นอกจากใช้แก้คราส สามารถใช้นั่งสมาธิ มีผลดี ใช้ได้ตลอดเวลาไม่จำกัด ถ้ามีคราสได้ผลแก้ไขปรับสภาพโดยตรง ถึงไม่มีคราสเมื่อใช้ก็ยังส่งผลดี ... ในส่วนของสมุนไพร ถ้าใครมีผงณกุศลก็สามารถนำมาใช้ช่วยแก้อาถรรพณ์ของคราสได้

ธาตุแก้ปีชง เป็นสูตรธาตุที่ถอดรหัสจากดวงชะตา ปรับแก้ไขดวงชะตา ก่อเกิดสิริมงคลกับชีวิต และเพชรกลับ คือ กลับร้ายให้กลายเป็นดี เน้น แก้ดวงปีชง ดวงปีชง คือ การปะทะของพลังงานที่เป็นปฏิปักษ์ตรงข้ามกัน ระหว่างพลังดวงดาว กับ พลังปีเกิดของดวงชะตา ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ระยะเวลาส่งผลตามอิทธิพลของดวงดาว เช่น ดาวปีจร คือ 1 ปี ( ทุก 12 ปี จะมีชงนาน 1 ปี ) ดาวเดือนจรคือ 1 เดือน ( ทุก 1 ปีจะมีชงนาน 1 เดือน ) ดาววันจร ( ทุก 12 วันจะมีชงนาน 1 วัน ) ... หากตามวัยจรใหญ่ก็จะมีระยะเวลายาวนานขึ้นอีกมาก เช่น ชงนาน 10 ปี ดังนั้นระยะเวลาของการชงปีเกิด นั้นความจริงมีระยะเวลาแตกต่างกันได้ ไม่จำกัดแค่ 1 ปี ดังเช่นคนทั่วไปรู้กัน ชุดธาตุแก้ชงปีเกิดนี้หากมีไว้ก็ย่อมดีกว่าไม่มี

บทรวมธาตุรวมทรัพย์  พุทธคุณ : ทำให้เจริญรุ่งเรือง ได้ครบทุกสิ่งทุกอย่าง รวมธาตุต่างๆ รวมทรัพย์ต่างๆ สามารถใช้ทำน้ำมนต์ดื่ม หรืออาบเพื่อความเป็นสิริมงคลได้

รวมพระคาถาทั้งหมด เป็นจำนวน 7 ชุด ณกุศลคิดว่า มากเพียงพอ หรืออาจมากเกินพอสำหรับคนที่ไม่ชอบสวดมนต์ภาวนา โดยแต่ละบุคคลสามารถเลือกตัดสินใจด้วยตนเองตามความเหมาะสม โอกาสเป็นของคนที่มองเห็นคุณค่า  อนาคตจะเหลือไว้เพียงบันทึกและตำนาน คนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะได้รับการถอดรหัสธาตุด้วยวิชาแบบนี้

ข้อแนะนำ

1. สูตรโมเลกุลธาตุกระตุ้นปรับดวงชะตา เป็นสูตรธาตุเฉพาะตัวบุคคล ที่เหมาะกับบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่เหมาะกับอีกบุคคลหนึ่ง หากนำไปใช้กับบุคคลอื่นแล้วอาจส่งผลเสียหายได้ เช่น กรณีเป็นธาตุที่ส่งผลเสีย หรือเป็นธาตุที่เป็นปฏิปักษ์ ให้ผลร้ายกับเจ้าของดวงชะตา ดังเช่น ดวงดาวบนฟ้า ดาวดวงเดียวกันแต่ส่งผลกับแต่ละคนแตกต่างกัน จึงควรเก็บรักษาไว้ใช้เฉพาะตัวเท่านั้น

2. วันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปทราบ  เป็นสิ่งที่สามารถส่งผลได้ทั้งทางดีและทางร้ายต่อเจ้าของดวงชะตา ตามหลักไสยศาสตร์หากรู้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของดวงชะตาก็จะสามารถทำคุณไสยกับเจ้าของดวงชะตาได้โดยง่าย จึงควรเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ถาม : สูตรดวงธาตุณกุศล ปรับสมดุลธาตุด้านใดบ้าง
ตอบ : ศาสตร์ดวงธาตุณกุศล เป็นศาสตร์เฉพาะทาง มีหลักการพื้นฐานเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากศาสตร์แบบอื่น ไม่สามารถใช้แนวทางพื้นฐานของศาสตร์ดวงชะตาอื่นมาเป็นมาตราฐานคาดเดา บางศาสตร์อาจเน้นให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลย์ธาตุ แต่ดวงธาตุณกุศลมีพื้นฐานที่แตกต่างออกไป ไม่ได้เน้นการทำสมดุลย์ธาตุ

ถาม : สูตรดวงธาตุณกุศล มีทั้งหมดกี่สูตรธาตุ

ตอบ : สูตร ดวงธาตุณกุศล หรือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา มีขอบเขตการกำหนดสูตรโมเลกุลธาตุได้เป็นจำนวนมากมาย ยากที่จะนับจำนวนให้ครบถ้วน ตามจำนวนดวงชะตาของมนุษย์  พื้นฐานดวงเกิด และ ตามการแปรเปลี่ยนของอิทธิพลดวงดาวในช่วงเวลาต่างๆ ดังนั้นบางสูตรธาตุสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต ... แต่บางสูตรธาตุเป็นแบบเฉพาะกิจ เหมาะกับการใช้งานเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ตามอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรเปลี่ยนแปลง เมื่อหมดช่วงเวลาที่อิทธิพลของดวงดาวส่งผล ก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

ในหนึ่งดวงชะตาจึงสามารถ กำหนดสูตรธาตุได้เป็นจำนวนมาก แต่มีความสำคัญมากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่งในส่วนที่ทางณกุศลได้มอบให้แต่ละคนนั้น ได้คัดเลือกเฉพาะสูตรหลักๆที่สำคัญไว้ให้จำนวน 4 ชุด