หลวงปู่ทองดำบรมครู สายโพธิญาณ

หลวงปู่ทองดำบรมครู สายโพธิญาณ

ชื่อของ หลวงปู่ทองดำ คำว่า " ทองดำ "เป็นชื่อจริงของหลวงปู่ ไม่ใช่ชื่อที่ณกุศลคิดตั้งขึ้นมาเอง หรือบังอาจตั้งขึ้นมาใหม่แต่ประการใด

การเขียนเรื่องราวของหลวงปู่ทองดำ เป็นเพียงการบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ส่วนหนึ่งในชีวิตของณกุศล ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทองดำ ในฐานะที่หลวงปู่ฯเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกในด้านสมาธิจิตของณกุศล และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีจนท่านมรณภาพจากโลกนี้ไป ซึ่งหากไม่บันทึกไว้ก็จะขาดสาระสำคัญหลายอย่าง เช่น ที่มาของวิชาดวงธาตุโพธิญาณที่ณกุศลได้นำมาใช้ มาจากไหน มาจากใคร

บันทึกของณกุศล เป็นเพียงการบันทึกประสบการณ์ชีวิตส่วนหนึ่งของทางณกุศล ไม่ใช่การเขียนชีวประวัติของหลวงปู่ทองดำ ดังนั้นจึงไม่มีการเจาะลึกในประวัติชีวิตส่วนตัวของท่าน ตลอดจนไม่มีการไปเที่ยวตามสัมภาษณ์ใครต่อใครเพื่อนำมาเขียนหรือจัดทำหนังสือชีวประวัติ อะไรที่ณกุศลรู้ก็จะทยอยเขียนไป อะไรที่ณกุศลไม่รู้ก็ปล่อยวางไว้ ส่วนอะไรที่รู้แต่เขียนแล้วจะเกิดความวุ่นวายให้คนฉวยโอกาสเอาไปใช้หลอกลวงคนอื่นก็ไม่สามารถเขียนบันทึกให้อ่านเป็นสาธารณะได้ และณกุศลก็ไม่มีเวลาเหลือมากพอจะมาคอยเขียนแก้ เขียนเตือนเรื่องราวต่างๆที่ถูกเอาไปใช้หลอกลวงหาผลประโยชน์กัน ตราบใดที่มีช่องทางให้หาผลประโยชน์ตราบนั้นย่อมมีผู้พยายามแสวงหาไขว่คว้าแม้ต้องแลกมาด้วยการหลอกลวงทุจริตนานับประการ

ชีวประวัติของหลวงปู่ทองดำบรมครู ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้โดยง่าย หลวงปู่ฯไม่เคยอนุญาตให้ใครสัมภาษณ์เพื่อเขียนชีวประวัติของท่าน  แม้แต่ภาพถ่ายก็ไม่อนุญาติให้ใครถ่ายภาพ เนื่องด้วยครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ฯไม่อนุญาตให้ทำตัวโดดเด่นมีชื่อเสียง ความโด่งดังจะนำมาซึ่งความวุ่นวายทางโลกในเรื่องต่างๆมากมายนานับประการ ดังนั้นในช่วงที่หลวงปู่ทองดำยังดำรงขันธ์อยู่นั้นบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ฯจะถือปฏิบัติตามเจตจำนงของครูบาอาจารย์โดยเคร่งครัด เน้นไปที่ด้านการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตเป็นหลัก

บทความทั้งหมดที่ณกุศลได้เขียนขึ้นมา ล้วนแต่เขียนหลังจากที่หลวงปู่ทองดำได้มรณภาพไปแล้วหลายปี จึงไม่มีผลกระทบใดๆกับการปฏิบัติหน้าที่ในทางธรรมของหลวงปู่ฯ