อภิญญา แทรกปฐพี ( ดำดิน ) ด้วยกายเนื้อ

 

หนึ่งในเรื่องราวอภิญญาของ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล ที่ณกุศลได้เคยรับฟังมาจากบุคคลที่เชื่อถือได้ คือ การใช้พลังจิต อภิญญา แทรกปฐพี ซึ่งตรงนี้จะเหมือนหรือแตกต่างกับวิชาดำดินที่เคยอ่านมานั้น ก็เกินปัญญาที่ทางณกุศลจะสามารถอธิบายในรายละเอียดได้ ถือว่าเป็นเรื่องอจินไตยที่ไม่ควรไปคิดอธิบาย

หลวงพ่อญาท่าน พระครูปภัศรคุณ ( บุญเลิศ ปภสฺสโร) วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม จ. หนองบัวลำภู  ท่านเคยเล่าให้ อ.เทพ เกษมพรรณราย ฟังว่า  บรมครูหลวงปู่ทองดำ เคยแวะไปเยี่ยมท่านที่วัด โดยวิธีแทรกปฐพี (ดำดิน) มาโผล่ที่ใกล้ๆกุฏิหลวงพ่อญาท่าน

วันนั้นเป็นช่วงเวลาเย็นมากแล้ว ในวัดเงียบสงบไม่มีบุคคลภายนอก ขณะที่หลวงพ่อญาท่านกำลังเดินอยู่บริเวณที่พักซึ่งโดยรอบเป็นพื้นดินตามธรรมชาติ ไม่ได้เทปูนซีเมนต์ ท่านสังเกตุเห็น ผิวหน้าดินมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ก็นึกแปลกใจว่า มีอะไรอยู่ใต้ดิน จึงเดินไปสังเกตดูใกล้ๆ ก็พบบรมครูหลวงปู่ทองดำแทรกปฐพีโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เป็นการใช้อภิญญาเดินทางมาด้วยกายเนื้อ มาแบบเต็มตัวครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ใช่มาเพียงทางจิต

หลังจากสนทนาธุระจบแล้ว  บรมครูหลวงปู่ทองดำยังลองใจ กล่าวชวนท่านไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกัน ด้วยวิธีการแทรกปฐพี (ดำดิน) โดยบอกว่าจะสอนวิชานี้ให้ แต่หลวงพ่อญาท่านปฏิเสธไป โดยตอบว่า ท่านตั้งใจวางหมดแล้วเรื่องอิทธิฤทธิ์ ขอเดินในเส้นทางบุญฤทธิ์เท่านั้น

บันทึกไว้เป็น หนึ่งเรื่องราวของ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล ที่ทางณกุศลได้เคยรับทราบมา