อภิญญา เหินฟ้า (เหาะ) ด้วยกายเนื้อ

อภิญญา หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล เหินฟ้า (เหาะ ) ด้วยกายเนื้อ

อีกหนึ่งเรื่องราวของ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล ที่ณกุศลจะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ คือ เรื่องราวที่มีพระอริยสงฆ์ได้บอกเล่าว่า บรมครูหลวงปู่ทองดำเหาะได้

คณะแสวงบุญโดยมี อ.เทพ เกษมพรรณราย ร่วมไปกับคณะด้วย ได้เดินทางไป จ.ภูเก็ต ที่วัดเขารัง เพื่อกราบ หลวงปู่สุภา กันตสีโล พระอริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน

วัดเขารัง หรือ สำนักสงฆ์เทพขจรจิตร เป็นสถานที่หลวงปู่พำนักก่อนที่จะย้ายไปวัดสีลสุภาราม และ วัดคอนสวรรค

เมื่อคณะแสวงบุญได้ไปกราบหลวงปู่สุภา ได้เรียนให้ท่านทราบว่า หลวงปู่ทองดำแนะนำให้มากราบนมัสการ ซึ่งหลวงปู่สุภาท่านได้พูดคุยสนทนาด้วยอารมณ์ดี และในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึง สมัยท่านยังแข็งแรง ขณะที่ออกธุดงค์ในป่า ได้พบ บรมครูหลวงปู่ทองดำ เหาะลอยตัวลงมาจากยอดภูเขา

( To be continued )