เรื่องควรรู้ พระโพธิญาณ ตอนที่ 1 เหตุการณ์

เรื่องควรรู้ พระโพธิญาณ ตอนที่ 1 เหตุการณ์การจัดสร้าง

เกี่ยวกับ พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542

ข้อมูลในอดีต หลายสิ่งหลายอย่างสามารถ บิดเบือน ผิดเพี้ยน ไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุผลต่างๆนานา

ข้อมูลเกี่ยวกับ พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลา ก็เป็นเช่นเดียวกัน เริ่มมีการคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง

ทางณกุศล ในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์การจัดสร้างพระโพธิญาณรุ่นแรก เพราะ อ.เทพ เกษมพรรณราย ผู้ก่อตั้งเว็บณกุศลเป็นผู้จัดสร้างเอง จึงขอบันทึกข้อเท็จจริงไว้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

ตามที่ปรากฎว่ามี guru ผู้อ้างว่ารู้ ได้เอาชื่อของพระสุปฏิปันโนมากล่าวอ้างอิงว่าท่านเป็นผู้บอกเล่าให้เขาฟังว่า พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลา จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชน ร่วมทำบุญสมทบปัจจัย ร่วมสร้าง เททองหล่อ องค์พระประธาน พระโพธิญาณ ให้กับวัดหนองเลา นั้น ข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริง เป็นนิยายที่เขาแต่งขึ้นมาเอง เพื่อให้คนคิดว่าเขามีภูมิความรู้ ทั้งๆที่ ความจริงเขาไม่ได้รู้อะไรเลย มโนนึกแต่งเรื่องขึ้นมาเองล้วนๆ

ตามประวัติศาสตร์ วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม ทางกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ ท่านเจ้าอาวาสแจ้งว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี และพระประธานอยู่คู่วัดหนองเลา มานานแล้วตั้งแต่ยุคต้นๆ

พระโพธิญาณรุ่นแรก จัดสร้างในปี พ.ศ. 2542 หากถ้านับถึงปี 2562 คือ ประมาณ 20 ปี ไม่ถึง 200 ปี ผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบกันดีและสามารถยืนยันว่า ในปี พ.ศ. 2542 ขณะนั้นที่วัดหนองเลามีพระประธานอยู่แล้ว

ใครที่เคย จำ ข้อมูลผิดๆไป กรุณาปรับความจำใหม่ให้ถูกต้อง

พระเครื่องรุ่นนี้จำนวนส่วนมาก ไปอยู่กับลูกศิษย์ในประเทศมาเลเซีย เป็นที่นิยมและศรัทธาในศิษย์สายต่างประเทศ โดยเงินบริจาคทำบุญจากต่างประเทศนี้ท่านเจ้าอาวาสนำกลับมาช่วยสร้างพัฒนาวัดในด้านต่างๆหลายด้าน ทั้งด้านการก่อสร้าง บูรณะทำนุบำรุง ถาวรวัตถุและอื่นๆ จนวัดมีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

พระเครื่องรุ่นนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นบุญสร้างพระประธาน แต่ก็ได้บุญและอานิสงค์ด้านอื่นมากมาย สร้างคุณประโยชน์หลายด้านให้แก่ทางวัดและพระศาสนา และที่สำคัญ เป็นพระเครื่องรูปเหมือนพระประธาน รุ่นแรก ในรอบ 200 กว่าปีของประวัติศาสตร์วัดหนองเลา ที่จะเป็น มรดกของคนรุ่นหลัง สืบสานเป็นตำนานกล่าวขานจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อๆไป เพราะถึงแม้คนจะเปลี่ยนไปอีกสักกี่รุ่น แต่พระรุ่นแรก มีได้เพียงรุ่นเดียว

สิ่งที่ณกุศล ขอเตือน คือ โลกยุคสมัยใหม่ไร้เขตแดน ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลเหมือนในยุคสมัยก่อน ... สิ่งใดที่เกิดขึ้นในอดีต ย่อมมีผู้รู้เห็น มีพยานบุคคล หรือ มีบันทึกเหตุการณ์ไว้ ใครที่ตั้งใจบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง หรือเจตนาให้คนทั่วไปเข้าใจผิด สุดท้ายย่อมหนีความจริงไปไม่พ้น

รวมถึงการจัดสร้างพระเครื่อง พระโพธิญาณรุ่นแรก ด้วยเช่นกัน หลักฐานความจริงย่อมมีปรากฎให้คนรุ่นหลังได้ค้นพบ วัตถุมงคลที่จัดสร้างภายหลังปี พ.ศ.2542 อย่างไรก็ไม่อาจพลิกกลับกลายให้เป็นรุ่นแรกไปได้ ใช้ฝ่ามือปิดตาก็ปิดได้เพียงบางคน แต่ไม่สามารถปิดตาคนได้ทุกคน ผู้ที่มีวิจารณญาณย่อมสามารถคิดพิจารณาได้เองว่าสิ่งใดจริงหรือเท็จ หรือแถกันไปข้างๆคูๆ ... เมื่อความจริงปรากฎ สิ่งที่ได้รับจะไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องสูญเสีย