พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล

พระโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระเครื่องชุดนี้ ออกแบบ ดำเนินงาน และ ออกทุนในการจัดสร้างทั้งหมด โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย ใน ปี พ.ศ. 2542 หรือ ค.ศ.1999 และได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดหนองเลาในการจัดสร้าง 

ชื่อรุ่นของพระเครื่องรุ่นนี้ คือ พระโพธิญาณ ประกอบด้วย พระเครื่องเนื้อผงและเนื้อโลหะ 

พระเครื่องชุดนี้เมื่อจัดสร้างแล้ว ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. พระโพธิญาณ ชุดถวายวัด  เรียกอ้างอิง ตาม ปี พ.ศ. ในการจัดสร้างว่า พระโพธิญาณ 2542

2. พระโพธิญาณ ชุดพิเศษ  เรียกอ้างอิง ตามชื่อของผู้อธิษฐานจิตว่า " พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ "

ดังนั้น หากณกุศล กล่าวถึง " พระโพธิญาณ 2542 " จะหมายถึง ชุดที่ถวายวัด

หากณกุศล กล่าวถึง " พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ " จะหมายถึง ชุดพิเศษที่ หลวงปู่ทองดำอธิษฐานจิต

พระเครื่อง 2 ชุดนี้ จะมีความแตกต่างกันในด้านพุทธคุณ เนื่องจากการเสกอธิษฐานจิตแตกต่างกัน กล่าวคือ ชุดพระโพธิญาณ 2542 ในด้านพุทธคุณไม่สามารถนำมาใช้ทดแทน ชุดพระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำได้