พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู เนื้อผง

พระโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ เนื้อผง

รูปแบบ ออกแบบ และ จัดสร้าง โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระเนื้อผง

พระเนื้อผง มีทั้ง พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก มีเนื้อมวลสาร 3 แบบ

1. เนื้อผงประธาน ( เนื้อสีดำ ) พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก 

2. เนื้อผงพุทธคุณโรยแร่ ( เนื้อสีเขียว) พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก

3. เนื้อผงว่านดินมงคล ( เนื้อสีแดง ) พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก

สีของเนื้อพระทั้งสามแบบ เกิดจากสีของมวลสารดั้งเดิมตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการเติมผงสีใดๆลงไป

พระโพธิญาณ เนื้อผงประธาน (สีดำ)

พระเนื้อผงประธาน ( สีดำ ) เป็นพระแจกฟรี สำหรับมอบให้ ประธานสายบุญกฐิน เป็นที่ระลึก

พิมพ์ใหญ่ มอบให้ประธานสายบุญ ที่มียอดบุญรวม ตั้งแต่ หนึ่งหมื่น 10,000 บาท ขึ้นไป 

พิมพ์เล็ก มอบให้ประธานสายบุญ ที่มียอดบุญรวม ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป

หากเทียบกับราคา ทองคำ ในสมัยก่อน และ สมัยปัจจุบัน สมัยนั้น ราคาทองคำ ประมาณ บาทละ 4,000 บาท

ยอดบุญพระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่ จึงเทียบเท่า ทองคำ 2.50 บาท ( สองบาทห้าสิบสตางค์ ) ถ้าทองคำในยุคปัจจุบัน ราคา บาทละ 20,000 บาท น้ำหนัก 2.50 บาท จะมีมูลค่าเป็นเงินยอดบุญ 50,000 บาท

ยอดบุญพระเนื้อผงพิมพ์เล็ก เทียบเท่า ทองคำ 0.75 บาท ( เจ็ดสิบห้าสตางค์ ) ถ้าทองคำในยุคปัจจุบัน ราคา บาทละ 20,000 บาท น้ำหนัก 0.75 บาท จะมีมูลค่าเป็นเงินยอดบุญ 15,000 บาท

จำนวนจัดสร้าง เนื้อผงประธาน พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) ประมาณ 300 องค์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

* กลุ่มที่ 1 แบบลองพิมพ์ ประมาณ 80 องค์ เป็นการทดลองผสมเนื้อพระเพื่อ ทดลองกดพิมพ์ และ ปรับสูตรการผสมให้ได้ตามที่ต้องการ พระชุดนี้สภาพจะหย่อนสวยกว่าชุดอื่น

* กลุ่มที่ 2 แบบคัดสวย จำนวน 108 องค์ เนื้อและพิมพ์สวย เดิมตั้งใจกดพิมพ์จบเพียงชุดนี้ แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า มีบางจุดที่น่าจะปรับปรุงได้ดีกว่าเดิม จึงกดพิมพ์ใหม่อีกชุดหนึ่งเป็นชุดสุดท้าย

* กลุ่มที่ 3 แบบคัดสวยพิเศษ จำนวน 108 องค์ เนื้อและพิมพ์ คัดสวยสมบูรณ์ทุกองค์ สำหรับ มอบให้ประธานสายบุญกฐิน

รวม พระเนื้อผงประธาน พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) จะมีจำนวน 200 กว่าองค์ ไม่เกิน 300 องค์

พระเนื้อผงประธาน สำหรับในรุ่นนี้จัดว่าเป็นพระที่เป็นที่สุดในกลุ่มพระเนื้อผง ทั้งด้านมวลสารที่เข้มข้นที่สุด และ จำนวนสร้างที่น้อยที่สุดในกลุ่มพระเนื้อผง