เรื่องควรรู้ พระโพธิญาณ เรื่อง สร้างพระประธาน

เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ พระโพธิญาณ วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542

เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นในช่วงแรกๆที่ทางณกุศล เริ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระเครื่่องชุดนี้ แต่ไม่ได้เปิดเผยตัวว่า ทาง อ.เทพ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ณกุศล เป็นผู้จัดสร้าง ... จึงเกิดบรรดา GURU ผู้อ้างว่ารู้ขึ้นมาหลายคน พยายามแสดงศักยภาพว่ามีความรู้เหนือกว่าทางณกุศล  หลายๆเรื่องที่อ้างกันว่ารู้ ก็พอฝืนทน แต่เรื่อง อ้างทำบุญหล่อพระประธานในโบสถ์นี้ ถือว่าบิดเบือนความจริงหนักสุด

สุดท้าย เพื่อเป็นการยุติข้อขัดแย้งที่อ้างกัน เถียงกันไม่จบ จบไม่ลงเพราะegoสูง ... ทาง อ.เทพ และ ณกุศล จึงต้องเปิดเผยความจริงว่า พระโพธิญาณ ปี พ.ศ.2542 นั้นทางเราเป็นผู้จัดสร้างเอง ....จะมาอ้างโน่นอ้างนี่ อ้างคนโน้นคนนี้ แล้วมาเถียงคนสร้าง รู้ดีกว่าคนสร้าง ย่อมเป็นไปไม่ได้

ถ้าช่วยกันเขียน เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดีและสมควรยกย่อง ... แต่การที่ไม่รู้ แล้วไปมโนคิดเอง แต่งนิยายขึ้นมาเอง เขียนบิดเบือนความจริงจนห่างไกล เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนั้น ไม่ควรกระทำ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตอนที่ 1 เหตุการณ์ อ้างเรื่องทำบุญหล่อพระประธานในโบสถ์

ข้อมูลในอดีต หลายสิ่งหลายอย่างสามารถ บิดเบือน ผิดเพี้ยน ไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุผลต่างๆนานา

ข้อมูลเกี่ยวกับ พระโพธิญาณ 2542 วัดหนองเลา ก็เป็นเช่นเดียวกัน เริ่มมีการคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง

ทางณกุศล ในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์การจัดสร้าง พระโพธิญาณ 2542 เพราะ อ.เทพ เกษมพรรณราย ผู้ก่อตั้งเว็บณกุศลเป็นผู้จัดสร้างพระเครื่องรุ่นนี้เอง จึงขอบันทึกข้อเท็จจริงไว้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

ตามที่ปรากฎว่ามี guru ผู้อ้างว่ารู้ ได้เอาชื่อของพระผู้ใหญ่มากล่าวอ้างอิงว่า ท่านเป็นผู้บอกเล่าให้เขาฟังว่า พระโพธิญาณ 2542 วัดหนองเลา จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชน ร่วมทำบุญสมทบปัจจัย ร่วมสร้าง เททองหล่อ องค์พระประธานในโบสถ์ ให้กับวัดหนองเลา นั้น ข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริง เป็นนิยายที่เขาแต่งขึ้นมาเอง เพื่อให้คนคิดว่าเขามีภูมิความรู้จริงในพระเครื่องรุ่นนี้ ทั้งๆที่ ความจริงเขาไม่ได้รู้อะไรเลย มโนนึกแต่งเรื่องขึ้นมาเองล้วนๆ

ตามประวัติศาสตร์ วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม ทางกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ ท่านเจ้าอาวาสแจ้งว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี และพระประธานอยู่คู่วัดหนองเลา มานานแล้วตั้งแต่ยุคต้นๆ

พระโพธิญาณ 2542 จัดสร้างในปี พ.ศ. 2542 ถึงอายุการจัดสร้างจะไม่น้อย แต่นับเวลาแล้วยังห่างไกลจาก 200 ปีมาก ผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบกันดีและสามารถยืนยันได้ว่า ในปี พ.ศ. 2542 ขณะนั้นที่วัดหนองเลามีพระประธานองค์นี้อยู่แล้ว ไม่ได้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่มีผู้กล่าวอ้าง

ใครที่เคย จำ ข้อมูลผิดๆไป กรุณาปรับความจำใหม่ให้ถูกต้อง

พระเครื่องรุ่นนี้จำนวนส่วนมาก ไปอยู่กับลูกศิษย์ในประเทศมาเลเซีย เป็นที่นิยมและศรัทธาในศิษย์สายต่างประเทศ โดยเงินบริจาคทำบุญจากต่างประเทศนี้ท่านเจ้าอาวาสนำกลับมาช่วยสร้างพัฒนาวัดในด้านต่างๆหลายด้าน ทั้งด้านการก่อสร้าง บูรณะทำนุบำรุง ถาวรวัตถุและอื่นๆ จนวัดมีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

พระเครื่องรุ่นนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นบุญสร้างพระประธาน แต่ก็ได้บุญและอานิสงค์การสร้างวัดในด้านอื่นมากมาย สร้างคุณประโยชน์หลายด้านให้แก่ทางวัดและพระพุทธศาสนา