เรื่องควรรู้ พระโพธิญาณ รุ่นแรก หลวงปู่โสภา

เรื่องควรรู้ พระโพธิญาณ รุ่นแรก หลวงปู่โสภา

ข้อมูลในอดีต หลายสิ่งหลายอย่างสามารถ บิดเบือน ผิดเพี้ยน ไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุผลต่างๆนานา

ข้อมูลเกี่ยวกับ พระโพธิญาณ รุ่นแรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ก็เป็นเช่นเดียวกัน เริ่มมีการคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง

ทางณกุศล ในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์การจัดสร้างพระโพธิญาณรุ่นแรก จึงขออนุญาตบันทึกข้อเท็จจริงไว้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

ตามที่ปรากฎว่ามี guru ผู้อ้างว่ารู้ ได้อ้างอิงครูบาอาจารย์ว่า พระโพธิญาณ รุ่นแรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชน ร่วมทำบุญสมทบปัจจัย ร่วมสร้าง เททองหล่อ องค์พระประธาน พระโพธิญาณ ให้กับวัดหนองเลา นั้น ข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริง

ตามประวัติศาสตร์ วัดหนองเลา ทางกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ ท่านเจ้าอาวาสแจ้งว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี และพระประธานอยู่คู่วัดหนองเลา มานานแล้วตั้งแต่ยุคต้นๆ ดังนั้น อายุของพระประธาน จึงมีอายุมากกว่า หลวงปู่โสภา หรือพูดง่ายๆว่า หลวงปู่ฯท่านเองก็เกิดไม่ทันตอนสร้างพระประธาน และ ทางณกุศลมั่นใจเกิน 100 % ว่า หลวงปู่ฯไม่เคยบอกใครว่าท่านเป็นคนเททองหล่อสร้างพระประธานวัดหนองเลาอย่างแน่นอน มีแต่คนไปมโนนึกคิดแต่งเรื่องเอาเอง

ในปี พ.ศ.2542 ที่จัดสร้างพระโพธิญาณรุ่นแรก ผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบกันดีและสามารถยืนยันว่า ขณะนั้นที่วัดหนองเลามีพระประธานอยู่แล้ว

ใครที่เคย จำ ข้อมูลผิดๆไป กรุณาปรับความจำใหม่ให้ถูกต้อง

พระโพธิญาณรุ่นแรกนี้ มอบให้ผู้ร่วมทำบุญกฐินของวัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542 เงินบริจาคทั้งหมดทำบุญทอดกฐินวัดหนองเลา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาวัดตามแต่ทางวัดจะเห็นสมควร

พระเครื่องรุ่นนี้จำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของการจัดสร้างทั้งหมด ไปอยู่กับลูกศิษย์ในประเทศมาเลเซีย เป็นที่นิยมและศรัทธาในศิษย์สายต่างประเทศ โดยเงินบริจาคทำบุญจากต่างประเทศนี้ท่านเจ้าอาวาสนำกลับมาช่วยสร้างพัฒนาวัดในด้านต่างๆหลายด้าน ทั้งด้านการก่อสร้าง บูรณะทำนุบำรุง ถาวรวัตถุและอื่นๆ 

พระเครื่องรุ่นนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นบุญสร้างพระประธาน แต่ก็ได้บุญและอานิสงค์ด้านอื่นมากมาย สร้างคุณประโยชน์หลายด้านให้แก่ทางวัดและพระศาสนา และที่สำคัญ เป็นพระเครื่องรูปเหมือนพระประธาน รุ่นแรก ในรอบ 200 กว่าปีของประวัติศาสตร์วัดหนองเลา ที่จะเป็น มรดกของคนรุ่นหลัง สืบสานเป็นตำนานกล่าวขานจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อๆไป เพราะถึงแม้คนจะเปลี่ยนไปอีกสักกี่รุ่น แต่พระรุ่นแรก มีได้เพียงรุ่นเดียว