รูปแบบ พระโพธิญาณ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร รุ่นแรก

รูปแบบ และ จำนวนการจัดสร้าง พระโพธิญาณ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร รุ่นแรก ปี พ.ศ.2542 วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม

พระเครื่องในรุ่นนี้ มีทั้งพระเนื้อผง และ พระกริ่งเนื้อโลหะอุดกริ่งอุดผง

พระเนื้อผง

พระเนื้อผง มีทั้ง พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก มีเนื้อมวลสาร 3 แบบ

1. เนื้อผงพิเศษ ( เนื้อสีดำ ) พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก สำหรับ ประธานสายบุญกฐิน ปี พ.ศ.2542 วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม

2. เนื้อผงพุทธคุณโรยแร่ ( เนื้อสีเขียว) พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

3. เนื้อผงว่านดินมงคล ( เนื้อสีแดง ) พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

สีของเนื้อพระทั้งสามแบบ เกิดจากสีของมวลสารดั้งเดิมตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการเติมผงสีใดๆลงไป

พระโพธิญาณ เนื้อผงพิเศษ (สีดำ)

พระเนื้อผงพิเศษ ( สีดำ ) มอบให้ ประธานสายบุญกฐิน พิมพ์ใหญ่ ตั้งแต่ยอดบุญ หนึ่งหมื่น 10,000 บาท ขึ้นไป และ พิมพ์เล็ก ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป สมัยนั้น ราคาทองคำ ประมาณ บาทละ 4,000 บาท

พระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่จึงเทียบเท่า ทองคำ 2.50 บาท ( สองบาทห้าสิบสตางค์ ) ถ้าทองคำในยุคปัจจุบัน ราคา บาทละ 20,000 บาท น้ำหนัก 2.50 บาท จะมีมูลค่าเป็นเงินยอดบุญ 50,000 บาท

พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก เทียบเท่า ทองคำ 0.75 บาท ( เจ็ดสิบห้าสตางค์ ) ถ้าทองคำในยุคปัจจุบัน ราคา บาทละ 20,000 บาท น้ำหนัก 0.75 บาท จะมีมูลค่าเป็นเงินยอดบุญ 15,000 บาท

จำนวนจัดสร้าง เนื้อผงพิเศษ พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) ประมาณ 300 องค์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

* กลุ่มที่ 1 แบบลองพิมพ์ ประมาณ 80 องค์ เป็นการทดลองผสมเนื้อพระเพื่อ ทดลองกดพิมพ์ และ ปรับสูตรการผสมให้ได้ตามที่ต้องการ พระชุดนี้สภาพจะหย่อนสวยกว่าชุดอื่น

* กลุ่มที่ 2 แบบคัดสวย จำนวน 108 องค์ เนื้อและพิมพ์สวย เดิมตั้งใจกดพิมพ์จบเพียงชุดนี้ แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า มีบางจุดที่น่าจะปรับปรุงได้ดีกว่าเดิม จึงกดพิมพ์ใหม่อีกชุดหนึ่งเป็นชุดสุดท้าย

* กลุ่มที่ 3 แบบคัดสวยพิเศษ จำนวน 108 องค์ เนื้อและพิมพ์ คัดสวยสมบูรณ์ทุกองค์ สำหรับ มอบให้ประธานสายบุญกฐิน

รวม พระเนื้อผงพิเศษ พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) จะมีจำนวน 200 กว่าองค์ ไม่เกิน 300 องค์

พระเนื้อผงพิเศษ สำหรับในรุ่นนี้จัดว่าเป็นพระที่เป็นที่สุดในกลุ่มพระเนื้อผง ทั้งด้านมวลสารที่เข้มข้นที่สุด และ จำนวนสร้างที่น้อยที่สุดในกลุ่มพระเนื้อผง

พระกริ่ง เนื้อโลหะ

พระกริ่ง เนื้อโลหะ อุดกริ่งอุดผง มีการสร้าง 3 เนื้อโลหะ

1. เนื้อทองคำ อุดกริ่งอุดผง จำนวนสร้าง 3 องค์

2. เนื้อเงิน อุดกริ่งอุดผง จำนวนสร้าง 56 องค์

3. เนื้อนวโลหะ (โลหะผสม 9 ชนิด) อุดกริ่งอุดผง

พระกริ่งรุ่นนี้ ภายในองค์พระบรรจุ เม็ดกริ่ง กลิ้งเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระในองค์พระ และ ที่ใต้ฐานอุดผงมวลสาร ถือว่ามีความครบถ้วนทั้ง เนื้อโลหะและเนื้อผง รวมไว้ในองค์เดียวกัน

หากกล่าวถึง ความหายาก กล่าวได้ว่า ทั้งพระกริ่งและพระเนื้อผง ทุกแบบนั้นล้วนหาได้ยาก เนื่องจากมีผู้ศรัทธาบูชาหมดจากวัดตั้งแต่ปีที่จัดสร้าง ใน ปี พ.ศ.2542 ประมาณ ครึ่งหนึ่ง หรือ 50 % จะอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศมาเลเซีย

เรียงลำดับ พระรุ่นนี้ที่มีจำนวนการสร้าง น้อย และ หายาก ตามลำดับ ได้แก่

หายาก ลำดับที่ 1. พระกริ่ง เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง 3 องค์

หายาก ลำดับที่ 2. พระกริ่ง เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 56 องค์

หายาก ลำดับที่ 3. พระเนื้อผงพิเศษ พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) จำนวนสร้าง 300 องค์

ทั้งสามรายการนี้ จัดว่าเป็นพระเครื่องที่มี จำนวนการสร้างที่น้อย และ หายากมากเป็นพิเศษ ใครมีไว้ในครอบครองถือว่าเป็นวาสนา หากปล่อยหลุดมือไปแล้ว ก็ยากที่จะมีโอกาสเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากพระมีจำนวนน้อย หายากกว่าแบบอื่นๆ

หากกล่าวถึง พระรุ่นนี้ แบบชนิดที่พอมีโอกาสพบเจอได้ง่ายสุด น่าจะเป็น พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก เนื้อว่านดิน ( สีแดง ) เนื่องจากเป็น แบบชนิดที่ทางวัดตั้งอัตราค่าบูชาไว้ถูกกว่าชนิดอื่น และในจังหวะโอกาสที่ครูบาอาจารย์ท่านแจกทาน หรือมอบให้เป็นที่ระลึกโดยไม่กำหนดอัตราทำบุญนั้น ท่านมักจะนำ พระพิมพ์เล็กสีแดงออกมาแจกทาน จึงทำให้พระพิมพ์เล็กสีแดง มีโอกาสพบเจอได้ง่ายกว่าแบบอื่น

เมื่อครั้ง หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ได้รับนิมนต์ไปโปรดคณะผู้ศรัทธา และจำพรรษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงนั้นหลวงปู่โสภาได้นำ พระโพธิญาณพิมพ์เล็กสีแดง ไปแจกคณะผู้ศรัทธาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

ส่วนพระเนื้อแบบอื่นๆนั้น ส่วนใหญ่เจ้าของที่ครอบครองจะศรัทธาและหวงแหน เก็บไว้เป็นมรดกลูกหลาน ไม่ค่อยพบเจอในตลาดพระทั่วไป