พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ บรมครู

พระโพธิญาณ รุ่นแรก วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม จัดสร้างโดย อ.เทพ เกษมพรรณราย ใน ปี พ.ศ. 2542

สำหรับชุดพิเศษ เป็นพระโพธิญาณส่วนที่ อ.เทพ เก็บรักษาไว้ และได้ขอรับการอธิษฐานจิตเพิ่มเติมจาก หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ เป็นกรณีพิเศษ พระชุดนี้ไม่สามารถหาได้จากตลาดพระเครื่องทั่วไป