พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู

พระกริ่งโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู

เนื้อโลหะ อุดกริ่ง อุดผงมวลสาร ชุดพิเศษ

รูปแบบ ออกแบบ และ จัดสร้าง โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย 

ความแตกต่างของ พระชุดทั่วไป และ พระชุดพิเศษ คือ พระชุดพิเศษ จะมีโค๊ตเพิ่มเติม ที่ใต้ฐานพระกริ่ง

พระกริ่ง เนื้อโลหะ

พระโพธิญาณ มีการจัดสร้าง 3 เนื้อโลหะ

1. เนื้อทองคำ อุดกริ่งอุดผง จำนวนสร้าง 3 องค์

2. เนื้อเงิน อุดกริ่งอุดผง จำนวนสร้าง 56 องค์

3. เนื้อนวโลหะ (โลหะผสม 9 ชนิด) อุดกริ่งอุดผง

พระกริ่งรุ่นนี้ ภายในบรรจุ เม็ดกริ่ง กลิ้งเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระในองค์พระ และ ที่ใต้ฐานอุดผงมวลสารชนิดเข้มข้นล้วนๆ ถือว่ามีความครบถ้วนทั้ง เนื้อโลหะและเนื้อผง รวมไว้ในองค์เดียวกัน โดยยังคงสภาพของพระกริ่งที่ เม็ดกริ่งสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้

พระกริ่ง เนื้อทองคำ มอบให้ ครอบครัว "เกษมพรรณราย" ของผู้จัดสร้าง

พระกริ่ง เนื้อเงิน แจกฟรี มอบให้ พระสงฆ์หลายท่าน บางส่วน อ.เทพ ได้เลี่ยมกรอบทองคำแท้ ออกแบบจากร้านทองยอดนิยม ก่อนที่จะนำขึ้นถวายพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ และ บางส่วน แจกฟรี สำหรับประธานสายบุญ ที่มียอดบุญรวมตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ มอบให้ผู้ร่วมทำบุญกฐิน วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542

การจัดลำดับ ความหายาก

หากกล่าวถึง ความหายาก กล่าวได้ว่า ทั้งพระกริ่งและพระเนื้อผง ทุกแบบนั้นล้วนหาได้ยาก ประมาณ ครึ่งหนึ่ง หรือ 50 % จะอยู่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา

เรียงลำดับ พระรุ่นนี้ที่มีจำนวนการสร้าง น้อย และ หายาก ตามลำดับ ได้แก่

หายาก ลำดับที่ 1. พระกริ่ง เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง 3 องค์

หายาก ลำดับที่ 2. พระกริ่ง เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 56 องค์

หายาก ลำดับที่ 3. พระเนื้อผงพิเศษ พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) จำนวนสร้าง 300 องค์

ทั้งสามรายการนี้ จัดว่าเป็นพระเครื่องที่มี จำนวนการสร้างที่น้อย และ หายากมากเป็นพิเศษ ใครมีไว้ในครอบครองถือว่าเป็นวาสนา หากปล่อยหลุดมือไปแล้ว ก็ยากที่จะมีโอกาสเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากพระมีจำนวนน้อย หายากกว่าแบบอื่นๆ

หากกล่าวถึง พระรุ่นนี้ แบบชนิดที่พอมีโอกาสพบเจอได้ง่ายสุด น่าจะเป็น พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก เนื้อว่านดิน ( สีแดง ) เนื่องจากในจังหวะโอกาสที่ครูบาอาจารย์ท่านแจกทาน หรือมอบให้เป็นที่ระลึกโดยไม่กำหนดอัตราทำบุญนั้น ท่านมักจะนำ พระพิมพ์เล็กสีแดงออกมาแจกทาน จึงทำให้พระพิมพ์เล็กสีแดง มีโอกาสพบเจอได้ง่ายกว่าแบบอื่น

ส่วนพระเนื้อแบบอื่นๆนั้น ส่วนใหญ่เจ้าของที่ครอบครองจะศรัทธาและหวงแหน เก็บไว้เป็นมรดกลูกหลาน ไม่ค่อยพบเจอในตลาดพระทั่วไป