พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู เนื้อโลหะ

พระกริ่งโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำบรมครู เนื้อโลหะ

เนื้อโลหะ อุดกริ่ง อุดผงมวลสาร ชุดพิเศษ

จัดสร้าง โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย 

พระกริ่ง เนื้อโลหะ

พระโพธิญาณ มีการจัดสร้าง 3 เนื้อโลหะ

1. เนื้อทองคำ อุดกริ่งอุดผง จำนวนสร้าง 3 องค์

2. เนื้อเงิน อุดกริ่งอุดผง จำนวนสร้าง 56 องค์

3. เนื้อนวโลหะ (โลหะผสม 9 ชนิด) อุดกริ่งอุดผง

พระกริ่งรุ่นนี้ ภายในบรรจุ เม็ดกริ่ง กลิ้งเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระในองค์พระ และ ที่ใต้ฐานอุดผงมวลสารชนิดเข้มข้นล้วนๆ ถือว่ามีความครบถ้วนทั้ง เนื้อโลหะและเนื้อผง รวมไว้ในองค์เดียวกัน โดยยังคงสภาพของพระกริ่งที่ เม็ดกริ่งสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้

พระกริ่ง เนื้อทองคำ มอบให้ ครอบครัว "เกษมพรรณราย" ของผู้จัดสร้าง

พระกริ่ง เนื้อเงิน แจกฟรี มอบให้ พระสงฆ์หลายท่าน บางส่วน อ.เทพ ได้เลี่ยมกรอบทองคำแท้ ออกแบบจากร้านทองยอดนิยม ก่อนที่จะนำขึ้นถวายพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ และ บางส่วน แจกฟรี สำหรับประธานสายบุญ ที่มียอดบุญรวมตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ มอบให้ผู้ร่วมทำบุญกฐิน วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542