กรณีแผ่นดินไหว ริมชายทะเล

หากเกิดแผ่นดินไหวขณะที่คุณอยู่ใกล้ริมชายทะเล

ควรปฏิบัติ ดังนี้

• พยายามเคลื่อนตัวไปอยู่ที่ๆสูงที่สุดเท่าที่สามารถทำได้(การหลบหลีกจากชายฝั่งเท่านั้นที่ไม่เหมาะสม)

• ยืนยันให้แน่นอนว่าจะเกิดซึนามิหรือไม่ ทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ

ในรถยนต์ กรณีเกิดแผ่นดินไหว

หากเกิดแผ่นดินไหวในขระที่คุณ อยุ่ในรถยนต์ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

จอดรถช้าๆ ที่ลานโล่งกว้างหรือด้านซ้ายของถนน

•หลบภัยด้วยการเดินเท้า พร้อมพกพาหนังสือรับรองเกี่ยวกับรถยนต์ติดตัวไปด้วย

Pages