พลังจิต วิทยาศาสตร์ทางจิต

การฝึกพลังจิต และวิทยาศาสตร์

การศึกษาพลังจิต ของนักวิทยาศาสตร์

พลังจิตแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน ดังต่อไปนี้

บทความ: 

สมาธิ สำหรับเด็ก

สมาธิดี พ่อแม่ฝึกลูกได้

 

ก่อนการเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้นสมองต้องเกิดสมาธิก่อนค่ะ แต่ในปัจจุบันสิ่งเร้าต่างๆ เกิดขึ้นกับลูกมากจนเหมือนกับว่าเด็กสมัยนี้มีสมาธิจดจ่อสั้นไปหมด ขณะที่การเรียนรู้ที่ดีต้องการเด็กมีสมาธิ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องหาแนวทางในการสร้างสมาธิให้กับลูกค่ะ

 


สมาธิกับการทำงานของสมอง

 

บทความ: 

สมาธิ การฝึกจิต

สมาธิ และการฝึกจิต สำหรับบุคคลในชีวิตประจำวัน กลุ่มบุคคลต่างวัย เช่น เด็ก ผู้ใหญ่
Taxonomy upgrade extras: 

Pages