รูปแบบ พระโพธิญาณ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร รุ่นแรก

รูปแบบ และ จำนวนการจัดสร้าง พระโพธิญาณ หลวงปู่โสภา ชุตินธโร รุ่นแรก ปี พ.ศ.2542 วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม

พระเครื่องในรุ่นนี้ มีทั้งพระเนื้อผง และ พระกริ่งเนื้อโลหะอุดกริ่งอุดผง

พระเนื้อผง

พระเนื้อผง มีทั้ง พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก มีเนื้อมวลสาร 3 แบบ

1. เนื้อผงพิเศษ ( เนื้อสีดำ ) พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก สำหรับ ประธานสายบุญกฐิน ปี พ.ศ.2542 วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม

2. เนื้อผงพุทธคุณโรยแร่ ( เนื้อสีเขียว) พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

3. เนื้อผงว่านดินมงคล ( เนื้อสีแดง ) พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

สีของเนื้อพระทั้งสามแบบ เกิดจากสีของมวลสารดั้งเดิมตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการเติมผงสีใดๆลงไป

พระโพธิญาณ เนื้อผงพิเศษ (สีดำ)

พระเนื้อผงพิเศษ ( สีดำ ) มอบให้ ประธานสายบุญกฐิน พิมพ์ใหญ่ ตั้งแต่ยอดบุญ หนึ่งหมื่น 10,000 บาท ขึ้นไป และ พิมพ์เล็ก ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป สมัยนั้น ราคาทองคำ ประมาณ บาทละ 4,000 บาท

พระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่จึงเทียบเท่า ทองคำ 2.50 บาท ( สองบาทห้าสิบสตางค์ ) ถ้าทองคำในยุคปัจจุบัน ราคา บาทละ 20,000 บาท น้ำหนัก 2.50 บาท จะมีมูลค่าเป็นเงินยอดบุญ 50,000 บาท

พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก เทียบเท่า ทองคำ 0.75 บาท ( เจ็ดสิบห้าสตางค์ ) ถ้าทองคำในยุคปัจจุบัน ราคา บาทละ 20,000 บาท น้ำหนัก 0.75 บาท จะมีมูลค่าเป็นเงินยอดบุญ 15,000 บาท

จำนวนจัดสร้าง เนื้อผงพิเศษ พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) ประมาณ 300 องค์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

* กลุ่มที่ 1 แบบลองพิมพ์ ประมาณ 80 องค์ เป็นการทดลองผสมเนื้อพระเพื่อ ทดลองกดพิมพ์ และ ปรับสูตรการผสมให้ได้ตามที่ต้องการ พระชุดนี้สภาพจะหย่อนสวยกว่าชุดอื่น

* กลุ่มที่ 2 แบบคัดสวย จำนวน 108 องค์ เนื้อและพิมพ์สวย เดิมตั้งใจกดพิมพ์จบเพียงชุดนี้ แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า มีบางจุดที่น่าจะปรับปรุงได้ดีกว่าเดิม จึงกดพิมพ์ใหม่อีกชุดหนึ่งเป็นชุดสุดท้าย

* กลุ่มที่ 3 แบบคัดสวยพิเศษ จำนวน 108 องค์ เนื้อและพิมพ์ คัดสวยสมบูรณ์ทุกองค์ สำหรับ มอบให้ประธานสายบุญกฐิน

รวม พระเนื้อผงพิเศษ พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) จะมีจำนวน 200 กว่าองค์ ไม่เกิน 300 องค์

พระเนื้อผงพิเศษ สำหรับในรุ่นนี้จัดว่าเป็นพระที่เป็นที่สุดในกลุ่มพระเนื้อผง ทั้งด้านมวลสารที่เข้มข้นที่สุด และ จำนวนสร้างที่น้อยที่สุดในกลุ่มพระเนื้อผง

พระกริ่ง เนื้อโลหะ

พระกริ่ง เนื้อโลหะ อุดกริ่งอุดผง มีการสร้าง 3 เนื้อโลหะ

1. เนื้อทองคำ อุดกริ่งอุดผง จำนวนสร้าง 3 องค์

2. เนื้อเงิน อุดกริ่งอุดผง จำนวนสร้าง 56 องค์

3. เนื้อนวโลหะ (โลหะผสม 9 ชนิด) อุดกริ่งอุดผง

พระกริ่งรุ่นนี้ ภายในองค์พระบรรจุ เม็ดกริ่ง กลิ้งเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระในองค์พระ และ ที่ใต้ฐานอุดผงมวลสาร ถือว่ามีความครบถ้วนทั้ง เนื้อโลหะและเนื้อผง รวมไว้ในองค์เดียวกัน

หากกล่าวถึง ความหายาก กล่าวได้ว่า ทั้งพระกริ่งและพระเนื้อผง ทุกแบบนั้นล้วนหาได้ยาก เนื่องจากมีผู้ศรัทธาบูชาหมดจากวัดตั้งแต่ปีที่จัดสร้าง ใน ปี พ.ศ.2542 ประมาณ ครึ่งหนึ่ง หรือ 50 % จะอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศมาเลเซีย

เรียงลำดับ พระรุ่นนี้ที่มีจำนวนการสร้าง น้อย และ หายาก ตามลำดับ ได้แก่

หายาก ลำดับที่ 1. พระกริ่ง เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง 3 องค์

หายาก ลำดับที่ 2. พระกริ่ง เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 56 องค์

หายาก ลำดับที่ 3. พระเนื้อผงพิเศษ พิมพ์ใหญ่ (สีดำ) จำนวนสร้าง 300 องค์

ทั้งสามรายการนี้ จัดว่าเป็นพระเครื่องที่มี จำนวนการสร้างที่น้อย และ หายากมากเป็นพิเศษ ใครมีไว้ในครอบครองถือว่าเป็นวาสนา หากปล่อยหลุดมือไปแล้ว ก็ยากที่จะมีโอกาสเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากพระมีจำนวนน้อย หายากกว่าแบบอื่นๆ

หากกล่าวถึง พระรุ่นนี้ แบบชนิดที่พอมีโอกาสพบเจอได้ง่ายสุด น่าจะเป็น พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก เนื้อว่านดิน ( สีแดง ) เนื่องจากเป็น แบบชนิดที่ทางวัดตั้งอัตราค่าบูชาไว้ถูกกว่าชนิดอื่น และในจังหวะโอกาสที่ครูบาอาจารย์ท่านแจกทาน หรือมอบให้เป็นที่ระลึกโดยไม่กำหนดอัตราทำบุญนั้น ท่านมักจะนำ พระพิมพ์เล็กสีแดงออกมาแจกทาน จึงทำให้พระพิมพ์เล็กสีแดง มีโอกาสพบเจอได้ง่ายกว่าแบบอื่น

เมื่อครั้ง หลวงปู่โสภา ชุตินธโร ได้รับนิมนต์ไปโปรดคณะผู้ศรัทธา และจำพรรษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงนั้นหลวงปู่โสภาได้นำ พระโพธิญาณพิมพ์เล็กสีแดง ไปแจกคณะผู้ศรัทธาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

ส่วนพระเนื้อแบบอื่นๆนั้น ส่วนใหญ่เจ้าของที่ครอบครองจะศรัทธาและหวงแหน เก็บไว้เป็นมรดกลูกหลาน ไม่ค่อยพบเจอในตลาดพระทั่วไป

 

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 เนื้อมาตราฐาน

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 เนื้อมาตราฐาน

ในกลุ่มของ เนื้อมาตราฐาน ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ตามสีสรรขององค์พระ คือ

1. เนื้อมาตราฐาน สีนิยม

2. เนื้อมาตราฐาน สีมวลสารเดิม

ตามภาพข้างบนเป็น เนื้อมาตราฐาน สีนิยม จะมีการผสมสีลงในเนื้อมวลสาร รายละเอียดเป็นไปตามหลักวิชาที่หลวงปู่โสภากำหนดและอธิษฐานจิตไว้ จะมีทั้งสองพิมพ์ คือ พิมพ์บล๊อกแรก และ พิมพ์บล๊อกสอง

ส่วนใหญ่จะมีตะกรุด 1 ดอก ฝังไว้ด้านหลัง แต่บางองค์อาจมีตะกรุดอยู่ด้านหน้า และ บางองค์ไม่เห็นตะกรุดเลย

 

เนื้อมาตราฐาน สีมวลสารเดิม 

ตามภาพเป็นสีของมวลสารเดิม ไม่ได้มีการผสมสีตามเคล็ดวิชาก่อนกดพิมพ์ เมื่อกดพิมพ์แล้วจะได้พระเนื้อสีมวลสารเดิมๆแบบนี้ เห็นเนื้อมวลสารเข้มข้น จัดอยู่ในกลุ่มเนื้อพระมาตราฐานของรุ่น ปี พ.ศ. 2553 กล่าวได้ว่าเรื่องของมวลสารเข้มข้น จัดหนัก จัดเต็ม เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพระนาคปรกทุกองค์ทุกรุ่น

พระเนื้อสีมวลสารเดิม จะมีทั้งสองพิมพ์ คือ พิมพ์บล๊อกแรก และ พิมพ์บล๊อกสอง

พระนาคปรกเนื้อสีมวลสารเดิม จะมีเฉพาะในรุ่นปี พ.ศ.2553 เท่านั้น จะไม่มีในพระนาคปรกรุ่นแรก และไม่มีในพระนาคปรกรุ่นสุดท้าย

 

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 เนื้อพิเศษ กรรมการ

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 เนื้อพิเศษ กรรมการกฐิน

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร เนื้อพิเศษ

พระนาคปรก หลวงปู่โสภา ชุตินธโร เนื้อพิเศษ บล๊อกสอง

ตามที่ทางณกุศลได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ คือ พระนาคปรก หลวงปู่โสภา วัดบูรพาภิรมย์ รุ่นปี พ.ศ. 2553 มีเนื้อพิเศษ แจกกรรมการกฐิน 2 แบบ คือ แบบพิมพ์บล๊อกแรก และ แบบพิมพ์บล๊อกสอง

1. พระเนื้อกรรมการ บล๊อกแรก ...

* ด้านหน้า จะเป็นแบบปกติทั่วไป ไม่มีการฝังอะไรเป็นพิเศษ

* ด้านหลัง ทุกองค์ ฝังเหล็กไหล

* ด้านหลัง ทุกองค์ฝังตะกรุดสามกษัตริย์ ( ตะกรุด 3 ดอก คือ ทอง เงิน ทองแดง )

* พระเนื้อพิเศษทุกองค์ ผสมสีลงในเนื้อมวลสาร แต่ละองค์จะมีสีสรรลวดลาย แตกต่างกัน รายละเอียดเป็นไปตามหลักวิชาที่หลวงปู่โสภากำหนดและอธิษฐานจิตไว้

2. พระเนื้อกรรมการ บล๊อกสอง ...

* ด้านหน้า ทุกองค์ ฝังพลอยสามเม็ด ( ไม่มีแบบ ไม่ฝังพลอย )

* ด้านหลัง ทุกองค์ ฝังเหล็กไหล

* ด้านหลัง ทุกองค์ ฝังตะกรุดสามกษัตริย์ ( ตะกรุด 3 ดอก คือ ทอง เงิน ทองแดง )

* พระเนื้อพิเศษทุกองค์ ผสมสีลงในเนื้อมวลสาร แต่ละองค์มีสีสรรลวดลาย แตกต่างกัน รายละเอียดเป็นไปตามหลักวิชาที่หลวงปู่โสภากำหนดและอธิษฐานจิตไว้

* มีเส้นเกศาหลวงปู่โสภาผสมลงในเนื้อพระ บางองค์เห็นชัดเจน บางองค์อาจเห็นเส้นเกศาไม่ชัดเจน

เกี่ยวกับ การฝังเหล็กไหล ในพระเนื้อพิเศษบางองค์ เวลากดพิมพ์อาจทำให้เหล็กไหลจมลึกลงในเนื้อพระทำให้มองไม่เห็น บางองค์เหล็กไหลโดนกดทะลุไปออกด้านหน้าก็มี แต่จากเท่าที่ทาง ณกุศล เคยตรวจสอบพระเนื้อพิเศษมานับร้อยองค์ พบว่ามีฝังเหล็กไหลทุกองค์ โดยในตำแหน่งที่ฝังสามารถใช้แม่เหล็กดูดติดได้

เนื้อมวลสารในรุ่นพิเศษแจกกรรมการกฐิน จะมีส่วนผสมและมวลสารที่พิเศษเพิ่มเติม ทำให้แตกต่างจากเนื้อมาตราฐาน สามารถสังเกตุเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า แต่สำหรับภาพถ่ายจะมองรายละเอียดของเนื้อมวลสารได้ยาก ถ้าใครไม่เคยเห็นหรือได้สัมผัสของจริง ควรใช้ความรอบคอบในการพิจารณา เนื้อพิเศษคือมีความพิเศษตั้งแต่ในเนื้อมวลสาร ส่วนพลอย และ ตะกรุดเป็นเพียงปัจจัยเสริมแต่งภายนอก

พระเนื้อพิเศษทุกองค์ ผสมสีลงในเนื้อมวลสาร แต่ละองค์จึงมีสีสรรลวดลาย แตกต่างกัน เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน รายละเอียดตามหลักวิชาที่หลวงปู่โสภากำหนดและอธิษฐานจิตไว้ ... แบบเนื้อพิเศษ จะไม่มีแบบสีมวลสารเดิมล้วนๆ มีการผสมสีลงในเนื้อพระทุกองค์

จำนวนการจัดสร้าง สำหรับ พระเนื้อพิเศษ แจกกรรมการกฐิน รุ่น ปี พ.ศ. 2553 ทั้งสองพิมพ์รวมกัน ประมาณ 5,000 องค์ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มาก เพราะถ้าแยกพิมพ์ออกมาแบบหารสอง จะได้ตัวเลขเฉลี่ย 2500 องค์ต่อพิมพ์ ขนาดรุ่นแรก 3,000 องค์ ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่ต้องการ แล้วจำนวนเฉลี่ยที่น้อยกว่ารุ่นแรกก็ไม่ต้องพูดถึง คือ ไม่เพียงพอกับศรัทธาของลูกศิษย์เช่นกัน

Pages