ความอัศจรรย์ของพุทธศาสตร์

วิชาพุทธศาสตร์ มีความอัศจรรย์ และค้นพบข้อมูลความเป็นจริงของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมาก่อนวิทยาศาสตร์เป็นเวลานานหลายพันปี ดังเช่น พระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายเกี่ยวกับ ขนาดของอะตอม และ การปฏิสนธิของมนุษย์ได้ถูกต้องตามหลักที่วิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบไม่นานมานี้

โมเลกุล

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องของ ปรมาณูไว้ ว่ามีขนาดเล็กแค่ไหนและไม่สามารถแบ่งต่อไปได้  ซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งที่เล็กมากโดยไม่สามารถแบ่งต่อไปได้ว่า อะตอม (  อะตอม ATOM  มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ที่แปลว่า แยกย่อยต่อไปไม่ได้ หรือหน่วยที่เล็กที่สุด )

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเทียบเรื่องขนาดของปรมาณูไว้ว่า
1 ธัญญามาตร (ขนาดเล็กของเมล็ดข้าว)ประกอบด้วย 7 อูกา ( ศรีษะของตัวเล็น )
1 อูกา ประกอบด้วย 7 สิกขา (รอยขีดเล็กๆ)
1 สิกขาประกอบด้วย 37 รถเรณู (ละอองเกสรดอกไม้)
1 รถเรณู ประกอบด้วย 36 ตัชชารี (ละอองรังสีในแสงแดด)
1 ตัชชารี ประกอบด้วย 36 อนู (อนุภาคขนาดเล็ก)
1 อณู ประกอบด้วย 36 ปรมาณู
1 ปรมาณู แบ่งแยกไม่ได้อีก เพราะหากแยกต่อไปจะหมดสภาพของสารนั้น

ความ อัศจรรย์ที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบคือ เมื่อนำขนาดของปรมาณูมาคำนวณแล้วจะพบว่าความยาวของปรมาณูตามหลักพุทธศาสตร์ จะเท่ากับ 1 ส่วน 100 ล้านเซนติเมตร ซึ่งเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอมตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างน่าอัศจรรย์ แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบอะตอมที่มีขนาดเล็กสุดก่อนนักวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลา นานหลายพันปี

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงการกำเนิดของมนุษย์

พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงการกำเนิดของมนุษย์ ไว้ว่า

  • ในสัปดาห์แรกแห่งการปฏิสนธินั้น เกิดเป็น กลลรูป คือเป็นหยาดน้ำใสเหมือนน้ำมันงา
  • ในสัปดาห์ที่ 1 หลักจาก กลละรูป ได้เกิดเป็น อัพพุทรูป ขึ้น มีลักษณะเป็นฟอง สีเหมือนน้ำล้างเนื้อ
  • ในสัปดาห์ที่ 3 หลักจาก อัพพุทรูป ก็ได้เกิดเป็น เปสิรูป ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนมีสัณฐานเหมือนไข่ไก่
  • ในสัปดาห์ที่ 5 หลักจาก ฆนรูป จึงได้เกิด ปัญจสาขา คือ รูปนั้นงอกออกเป็น 5 ปุ่ม คือ เป็นศีรษะ 1 , มือ 2 , เท้า 2 
  • ในระหว่างสัปดาห์ที่ 12 ถึงสัปดาห์ที่ 42 ผม ขน เล็บ ก็ปรากฏขึ้น
  • ความอัศจรรย์ คือ สิ่งต่างๆเหล่านี้ตรงกับสิ่งที่การแพทย์สมัยใหม่ได้ค้นพบไม่นานมานี้ แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบมาก่อนเป็นเวลาหลายพันปี โดยสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น เครื่องอุล ตร้าซาวนด์ (The ultrasound scan) เพื่อใช้ในการตรวจสอบแต่อย่างใด

เราจะพบว่า วิชาพุทธศาสตร์ มีความล้ำหน้าในการไขปริศนาธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ในร่างกายมนุษย์ ตลอดจนสามารถเจาะลึกลงในรายละเอียดขนาดเล็กระดับอะตอมได้  ดังนั้นการเจาะลึกระดับ DNA ของการเรียงลำดับธาตุเฉพาะตัวของมนุษย์ หรือ โมเลกุลธาตุของมนุษย์แต่ละคน จึงเป็นสิ่งที่วิชาพุทธศาสตร์สามารถ ไขปริศนารหัสลับได้เช่นกัน เพียงแต่มิใช่ว่าทุกคนจะล่วงรู้ถึงกุญแจการไขรหัสลับนี้ คนจำนวนมากใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังไม่มีโอกาสได้พบเจอกุญแจไขรหัสลับเฉพาะตัว นี้

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา http://www.nakusol.com/node/387

โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา คืออะไร

Destiny molecular activation

โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา ( Destiny Molecular Activation ) หรือ ดวงธาตุโพธิญาณ  ที่ทาง ณกุศล กำลังกล่าวถึงนี้ คือ วิชาพุทธศาสตร์ สายโพธิญาณ ศึกษาเกี่ยวกับธาตุของมนุษย์และพลังงานจากดวงดาว เป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานหลายพันปีควบคู่กันมากับพระพุทธศาสนา เป็นวิชาของ พระเหนือโลก ใช้เสริมปรับแก้ไขพลังธาตุในร่างกายมนุษย์ เพื่อการฝึกสมาธิจิต พัฒนาศักยภาพภายใน โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือลดผลกระทบจากอิทธิพลของพลังดวงดาวที่มีต่อมนุษย์  ที่บุคคลทั่วไปเรียกว่า " ดวงชะตา "

ในวิชาธาตุขั้นสูง สามารถเจาะลึกลงในรายละเอียด ระดับเทียบเท่ากับ รหัสพันธุกรรม DNA ของมนุษย์ สามารถล่วงรู้ถึง โครงสร้างการเรียงลำดับธาตุของมนุษย์แต่ละคนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน  โดยอ้างอิงจากอิทธิพลของดวงดาวขณะกำเนิดของแต่ละบุคคล เมื่อล่วงรู้ถึงลำดับการเรียงโมเลกุลธาตุ ( Sequence ) ก็มีแนวทางในการกระตุ้น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข โครงสร้างธาตุของแต่ละบุคคลให้อยู่เหนืออิทธิพลจากดวงดาว (ดวงชะตา ) 

หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร

วิชาธาตุขั้นสูงนี้เป็นของครูบาอาจารย์สายโพธิญาณ พระเหนือโลก  สืบสายมาทาง หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายโพธิญาณ และ หลวงปู่โสภา ชุตินฺธโร ได้เมตตาเปิดมิติแห่งคลังสรรพวิชา ถ่ายทอดวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำตัวของ อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้สืบทอดแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ได้มาโดยง่าย กว่าจะผ่านการเรียน การฝึกปฏิบัติต่างๆ อ.เทพ ใช้เวลานานเกือบ 40 ปี จึงได้รับถ่ายทอดวิชาธาตุปรับดวงชะตาชุดนี้มาจนครบถ้วนสมบูรณ์

การเปิดวิชาประจำตัวนั้น หลวงปู่โสภา ท่านจะพิจารณาจาก บุญวาสนาบารมีเดิม สติปัญญาไหวพริบ ความวิริยะอุตสาหะฝึกฝนปฏิบัติของลูกศิษย์แต่ละคน ทยอยสอนให้เป็นลำดับขั้นตอน วิชาเฉพาะตัวของใครก็เป็นของคนนั้น ห้ามมิให้คัดลอกเลียนแบบหรืออิจฉากัน เพราะแต่ละคนสร้างบุญสะสมบารมีในอดีตชาติมาต่างกัน ครูบาอาจารย์เป็นผู้กำหนด แต่ละคนจะเก่งหรือโดดเด่นกันไปคนละแบบ คนละแนวทาง ตามพื้นฐานของแต่ละคน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทับรอยกัน หรือ ลอกเลียนแบบกัน

หลวงปู่โสภาบวชและปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นสามเณร ฝึกฝนจิตตามแนวทางสายโพธิญาณ เดินทางธุดงค์ตามป่าเขาในดงลึกเกือบตลอดชีวิต พบเจอเรื่องราวมหัศจรรย์ต่างมิติเหนือธรรมชาติมากมาย ช่วยเหลือมวลมนุษย์ชาติจำนวนมากในรูปแบบผู้ปิดทองหลังพระโดยไม่เปิดตัวให้โด่งดัง จนวัยชราได้เดินทางกลับเพื่อพัฒนาวัดที่บ้านเกิด และได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557

วิชาธาตุปรับดวงชะตาขั้นสูงชุดนี้  อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้กำหนดการเรียกตาม คุณลักษณะ ของวิชาว่า หากเรียกแบบสมัยใหม่ คือ โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา Destiny Molecular Activation หรือ หากเรียกแบบทั่วไป คือ วิชา ดวงธาตุโพธิญาณ

บันทึกที่มาของวิชา เพื่อเทิดเกียรติคุณครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพ จารึกไว้มิให้สูญไปตามกาลเวลา

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา

http://community.nakusol.com/index.php/topic,8.0.html

ดวงชะตา ปรับเปลี่ยนได้อย่างไร

การปรับเปลี่ยนดวงชะตา

ตามที่อธิบายในเบื้องต้น กฎแห่งดวงชะตา คือ กฎแห่งสถิติ เป็นแนวโน้มหรือโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น ส่วนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ขึ้นกับ ความคิด การตัดสินใจ พฤติกรรม การกระทำของเจ้าของดวงชะตา ณ ช่วงเวลานั้น

หากเจ้าของดวงชะตา ดำเนินชีวิตตามอิทธิพลที่ได้รับจากพลังดวงดาว ชีวิตก็จะเป็นไปตามดวงชะตาฟ้าลิขิต

หากเจ้าของดวงชะตา สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไม่คล้อยตามอิทธิพลของดวงดาว ชีวิตก็จะอยู่เหนือดวง เหนือฟ้าลิขิต สามารถกำหนดหนทางของตนเองได้

ชีวิตมนุษย์ไม่ได้จำเป็นต้องดำเนินตามดวงชะตาเสมอไป แต่การฝืนดวงชะตานั้น พูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย  เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นผลมาจากปฏิกิริยาของพลังงานที่ถูกกระตุ้นจากภายในร่างกาย อุปมาเปรียบเทียบเหมือน บางคนที่ติดสูบบุหรี่ ติดเหล้า ติดยา ถึงจะรู้ตัวว่าพฤติกรรมนั้นไม่ดี พยายามเลิก แต่ก็ยากที่จะฝืนความต้องการจากภายในร่างกายได้  

ตามหลักการแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาที่ดี ไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาทั้งหมดในองค์รวม โดยเริ่มต้นแก้ตั้งแต่ที่ต้นทาง ต้นเหตุของปัญหา หรือ เหตุแห่งทุกข์ ซึ่งในกรณีของดวงชะตา ต้นเหตุของปัญหา คือ ปฏิกิริยาระหว่างพลังงานประจำตัวและพลังดวงดาว ซึ่งกระตุ้นให้ก่อเกิดพฤติกรรมปลายทาง

ถึงแม้เราไม่สามารถไปบังคับเคลื่อนย้ายตำแหน่งดวงดาวให้เป็นไปตามที่เราต้องการ แต่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขพลังงานในร่างกายของเราได้ โดยหลักวิชาปรับแก้ไขพลังงานที่ได้ผลโดยตรงกับกรณีนี้ คือ วิชา โมเลกุลธาตุปรับดวงชะตา Destiny Molecular Activation หรือ ดวงธาตุโพธิญาณ

สำหรับท่านที่สนใจ ร่วมสนทนา สอบถาม เล่าประสบการณ์ ขอเชิญที่กระทู้สนทนา http://community.nakusol.com/index.php/topic,8.0.html

Pages