เรื่องควรรู้ พระโพธิญาณ เรื่อง สร้างพระประธาน

เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ พระโพธิญาณ วัดหนองเลา ปี พ.ศ.2542

เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นในช่วงแรกๆที่ทางณกุศล เริ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระเครื่่องชุดนี้ แต่ไม่ได้เปิดเผยตัวว่า ทาง อ.เทพ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ณกุศล เป็นผู้จัดสร้าง ... จึงเกิดบรรดา GURU ผู้อ้างว่ารู้ขึ้นมาหลายคน พยายามแสดงศักยภาพว่ามีความรู้เหนือกว่าทางณกุศล  หลายๆเรื่องที่อ้างกันว่ารู้ ก็พอฝืนทน แต่เรื่อง อ้างทำบุญหล่อพระประธานในโบสถ์นี้ ถือว่าบิดเบือนความจริงหนักสุด

สุดท้าย เพื่อเป็นการยุติข้อขัดแย้งที่อ้างกัน เถียงกันไม่จบ จบไม่ลงเพราะegoสูง ... ทาง อ.เทพ และ ณกุศล จึงต้องเปิดเผยความจริงว่า พระโพธิญาณ ปี พ.ศ.2542 นั้นทางเราเป็นผู้จัดสร้างเอง ....จะมาอ้างโน่นอ้างนี่ อ้างคนโน้นคนนี้ แล้วมาเถียงคนสร้าง รู้ดีกว่าคนสร้าง ย่อมเป็นไปไม่ได้

ถ้าช่วยกันเขียน เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดีและสมควรยกย่อง ... แต่การที่ไม่รู้ แล้วไปมโนคิดเอง แต่งนิยายขึ้นมาเอง เขียนบิดเบือนความจริงจนห่างไกล เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนั้น ไม่ควรกระทำ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตอนที่ 1 เหตุการณ์ อ้างเรื่องทำบุญหล่อพระประธานในโบสถ์

ข้อมูลในอดีต หลายสิ่งหลายอย่างสามารถ บิดเบือน ผิดเพี้ยน ไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุผลต่างๆนานา

ข้อมูลเกี่ยวกับ พระโพธิญาณ 2542 วัดหนองเลา ก็เป็นเช่นเดียวกัน เริ่มมีการคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง

ทางณกุศล ในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์การจัดสร้าง พระโพธิญาณ 2542 เพราะ อ.เทพ เกษมพรรณราย ผู้ก่อตั้งเว็บณกุศลเป็นผู้จัดสร้างพระเครื่องรุ่นนี้เอง จึงขอบันทึกข้อเท็จจริงไว้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

ตามที่ปรากฎว่ามี guru ผู้อ้างว่ารู้ ได้เอาชื่อของพระผู้ใหญ่มากล่าวอ้างอิงว่า ท่านเป็นผู้บอกเล่าให้เขาฟังว่า พระโพธิญาณ 2542 วัดหนองเลา จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชน ร่วมทำบุญสมทบปัจจัย ร่วมสร้าง เททองหล่อ องค์พระประธานในโบสถ์ ให้กับวัดหนองเลา นั้น ข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริง เป็นนิยายที่เขาแต่งขึ้นมาเอง เพื่อให้คนคิดว่าเขามีภูมิความรู้จริงในพระเครื่องรุ่นนี้ ทั้งๆที่ ความจริงเขาไม่ได้รู้อะไรเลย มโนนึกแต่งเรื่องขึ้นมาเองล้วนๆ

ตามประวัติศาสตร์ วัดหนองเลา จ.มหาสารคาม ทางกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ ท่านเจ้าอาวาสแจ้งว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี และพระประธานอยู่คู่วัดหนองเลา มานานแล้วตั้งแต่ยุคต้นๆ

พระโพธิญาณ 2542 จัดสร้างในปี พ.ศ. 2542 ถึงอายุการจัดสร้างจะไม่น้อย แต่นับเวลาแล้วยังห่างไกลจาก 200 ปีมาก ผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบกันดีและสามารถยืนยันได้ว่า ในปี พ.ศ. 2542 ขณะนั้นที่วัดหนองเลามีพระประธานองค์นี้อยู่แล้ว ไม่ได้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่มีผู้กล่าวอ้าง

ใครที่เคย จำ ข้อมูลผิดๆไป กรุณาปรับความจำใหม่ให้ถูกต้อง

พระเครื่องรุ่นนี้จำนวนส่วนมาก ไปอยู่กับลูกศิษย์ในประเทศมาเลเซีย เป็นที่นิยมและศรัทธาในศิษย์สายต่างประเทศ โดยเงินบริจาคทำบุญจากต่างประเทศนี้ท่านเจ้าอาวาสนำกลับมาช่วยสร้างพัฒนาวัดในด้านต่างๆหลายด้าน ทั้งด้านการก่อสร้าง บูรณะทำนุบำรุง ถาวรวัตถุและอื่นๆ จนวัดมีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

พระเครื่องรุ่นนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นบุญสร้างพระประธาน แต่ก็ได้บุญและอานิสงค์การสร้างวัดในด้านอื่นมากมาย สร้างคุณประโยชน์หลายด้านให้แก่ทางวัดและพระพุทธศาสนา 

พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ บรมครูสายณกุศล

พระโพธิญาณ อ.เทพ เกษมพรรณราย

พระเครื่องชุดนี้ ออกแบบ ดำเนินงาน และ ออกทุนในการจัดสร้างทั้งหมด โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย ใน ปี พ.ศ. 2542 หรือ ค.ศ.1999 และได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดหนองเลาในการจัดสร้าง 

ชื่อรุ่นของพระเครื่องรุ่นนี้ คือ พระโพธิญาณ ประกอบด้วย พระเครื่องเนื้อผงและเนื้อโลหะ 

พระเครื่องชุดนี้เมื่อจัดสร้างแล้ว ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. พระโพธิญาณ ชุดถวายวัด  เรียกอ้างอิง ตาม ปี พ.ศ. ในการจัดสร้างว่า พระโพธิญาณ 2542

2. พระโพธิญาณ ชุดพิเศษ  เรียกอ้างอิง ตามชื่อของผู้อธิษฐานจิตว่า " พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ "

ดังนั้น หากณกุศล กล่าวถึง " พระโพธิญาณ 2542 " จะหมายถึง ชุดที่ถวายวัด

หากณกุศล กล่าวถึง " พระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำ " จะหมายถึง ชุดพิเศษที่ หลวงปู่ทองดำอธิษฐานจิต

พระเครื่อง 2 ชุดนี้ จะมีความแตกต่างกันในด้านพุทธคุณ เนื่องจากการเสกอธิษฐานจิตแตกต่างกัน กล่าวคือ ชุดพระโพธิญาณ 2542 ในด้านพุทธคุณไม่สามารถนำมาใช้ทดแทน ชุดพระโพธิญาณ หลวงปู่ทองดำได้

 

นโยบาย และ การสงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียนและรูปภาพ ในเว็บไซต์ณกุศล

นโยบาย แนวทางของบทความ ในเว็บณกุศล

1. บันทึกข้อมูลจาก เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง  บนเส้นทางชีวิตของณกุศล กล่าวได้ว่าเป็น เรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวจากณกุศล เพื่อมอบเป็น มรดก ให้คนรุ่นหลังได้เก็บไว้ใช้อ้างอิงในเรื่องราวต่างๆ

2. ประสบการณ์ เกี่ยวกับวัตถุมงคล เน้นบันทึกเฉพาะ วัตถุมงคลที่ อ.เทพ เกษมพรรณราย เป็นผู้จัดสร้าง หรือร่วมสร้าง และต้องเป็นรุ่นที่ ณกุศล สามารถควบคุมจำนวนการจัดสร้างได้เท่านั้น เพื่อความมั่นใจว่า วัตถุมงคลจะมีพุทธคุณและคุณสมบัติตรงตามที่ณกุศลได้บันทึกไว้ ไม่ถูกสร้างเสริมเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกในภายหลังจากที่ณกุศลได้เขียนเผยแพร่ข้อมูลวัตถุมงคลไปแล้ว 

* สำหรับ วัตถุมงคลที่ ณกุศล สร้างบล๊อกถวายให้วัดไปกดพิมพ์เอง ทางณกุศล ขอปล่อยวาง ไม่เขียนบันทึก เนื่องจากเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่จะมีคนนำบล๊อกไปใช้เป็นการส่วนตัว กดพิมพ์สร้างพระเพิ่มจำนวนขึ้นมาใหม่เรื่อยๆตามความต้องการของตลาดพระเครื่อง ทำให้มีปัญหาด้านคุณภาพ  บางชุดถึงกับไม่ได้มีการเสกอธิษฐานจิตใดๆจากใครเลย

 

เรื่อง การสงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียนและรูปภาพ ในเว็บไซต์ณกุศล

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียนและรูปภาพ ในเว็บไซต์ณกุศล ตาม พรบ ลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปใช้ในทุกกรณี  เช่น ประกอบการขายวัตถุมงคล ฯลฯ

อย่าอ้างว่าบังเอิญเจอแล้วนำมาใช้ บางคนทั้งลอกทั้งแคปหน้าจอสะสมหลายบทความไปทั้งชุด เห็นภาพชัดเจนว่าแคปหน้าจอไปจากเว็บณกุศล ยังจะอ้างว่าบังเอิญเจอในเว็บอื่น พอขอให้ยืนยันลิงค์เว็บที่คัดลอกมาก็ไม่สามารถทำได้เพราะโกหกหลอกลวง 

ผู้ใดจะนำไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้สร้างสรรค์ เป็นลายลักษณ์อักษร

การขโมย นอกจากผิดกฎหมาย ยังผิดศีลธรรม ... ไม่ใช่สิ่งที่คนดีทำกัน

1. บทความทั้งหมดที่ทาง ณกุศล ได้เขียนบันทึกไว้นั้น สามารถอ่านได้ฟรี ไม่เสียเงิน เพื่อเป็นวิทยาทาน แต่อย่าคัดลอกไปโดยพลการ

2. บทความทั้งหมดนั้น ทางเราจะมีการ update ปรับปรุงข้อมูล เพิ่มเติมคำอธิบาย เพิ่มเติมรายละเอียด หรือ จัดกลุ่มเนื้อหาใหม่ เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ เนื้อหา ใจความ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด  ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสภาพข้อมูลที่มีการเผยแพร่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง  จึงไม่อนุญาตให้คัดลอกไปใช้ หรือทำการดัดแปลง โดยไม่ขออนุญาต

( ในอดีต เคยมีคนนำบทความของเราไปดัดแปลง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว บิดเบือนความจริง จนเกิดความเสียหายกับส่วนรวมมาแล้วหลายๆครั้ง  จึงจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ )

3. เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทางณกุศลจะรวบรวมข้อมูลเป็น ไฟล์ให้ดาวน์โหลดฟรี  และ อาจจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลเหล่านี้สืบต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

4. หากใครต้องการอ้างอิงข้อมูล แนะนำให้ ทำลิงค์ เข้ามาในบทความที่ต้องการ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาอ่านด้วยตนเองในเว็บไซต์ณกุศล อย่าคัดลอกไปโดยไม่ขออนุญาต จะเป็นการทำผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม

แจ้งเพื่อทราบ และ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

เว็บไซต์ณกุศล

Pages